Jak obniżyć pH wody i polepszyć jej właściwości?

W rolnictwie najważniejszy jest czas i szybkie reagowanie na problem. Zazwyczaj działamy z wyprzedzeniem. Gdy na plantacji pojawia się jakiś szkodnik, choroba, chwast to wszystko mamy już zaplanowane, a preparaty czekają na półce w magazynie. Przychodzi moment przygotowania cieczy roboczej i okazuje się, że mamy problem.

Wszystko się pieni i wypływa z opryskiwacza. Problemom trzeba zaradzić, a przy okazji jak najlepiej wykorzystać substancje aktywne zawarte w preparatach i efektywnie pokryć cieczą roboczą opryskiwaną roślinę. Jak obniżyć pH wody, czym ograniczyć pienienie cieczy roboczej w opryskiwaczu, jak efektywniej wykonać zabieg? Podpowiadamy!

Woda to dobry rozpuszczalnik. Trzeba jednak pamiętać, że zawiera ona różne związki chemiczne i pierwiastki, które utrudniają przygotowanie mieszanin różnych agrochemikaliów używanych w uprawie oraz prawidłowe ich naniesienie na powierzchnię roślin. Wzrost twardości wody powoduje jedno z najbardziej niekorzystnych zjawisk jakim jest wzrost napięcia powierzchniowego. Z problemem tym możemy sobie poradzić stosując kondycjonery wody.

Wpływ kondycjonerów wody na zmniejszenie jej twardości

Związki chelatujące zawarte w kondycjonerach „wyłapują” niepożądane pierwiastki z wody i za pomocą wolnych wiązań chemicznych wiążą się z nimi

Preparaty te służą do kondycjonowania wody za pomocą zawartych w nich związków chelatujących. Powodują one neutralizowanie wolnych wiązań chemicznych. Związki chelatujące zawarte w kondycjonerach „wyłapują” niepożądane pierwiastki z wody i za pomocą wolnych wiązań chemicznych wiążą się z nimi – unieruchamiając je czyli następuje neutralizowanie wolnych wiązań chemicznych. Takie skompleksowanie jonów wapnia (Ca), magnezu (Mg) i innych pierwiastków wpływa na zmniejszenie twardości wody. Stosując kondycjoner wody powodujemy zablokowanie możliwości reagowania niepożądanych pierwiastków z substancjami aktywnymi ze środków ochrony roślin i nawozów dolistnych. Dzięki temu pierwiastki, które wpływają na twardość wody nie stanowią dla nas problemu.

Wpływ twardej wody na jakość oprysku

Twarda woda, której nie kondycjonujemy utrudnia zwilżenie opryskiwanej powierzchni – ma to wpływ na gorsze rozprowadzenie cieczy roboczej po roślinie. Na liściach krople wody pozostają dłużej „kroplami” i nie pokrywają całkowicie opryskiwanej powierzchni, a najczęściej z niej spływają. Poza tym związki chemiczne, będące składnikami takiego „twardego roztworu” mogą ograniczyć skuteczność działania środków ochrony roślin. W takie sytuacji naturalne jest szukanie sposobu, jak obniżyć pH wody, by cieszyć się maksymalną skutecznością środków.

Twardość wody zależy od ujęcia, a także od pierwiastków w niej rozpuszczonych

Woda pobierana z sieci wodociągowej ma różną twardość, dlatego warto zbadać ją przed napełnieniem opryskiwacza.

Woda pobierana z sieci wodociągowej ma różną twardość, dlatego warto zbadać ją przed napełnieniem opryskiwacza. Z kolei woda, która pochodzi z naturalnych zbiorników wodnych jest zazwyczaj twarda ze względu na obecność jonów Ca, Mg, Fe, Mn (wapna, magnezu, żelaza, manganu). Pierwiastki te dostają się do wody podczas przesiąkania przez kolejne warstwy gleby. Taka woda będzie miała pH bardziej zasadowe niż kwaśne. Najbardziej zmineralizowane są wody z ujęć głębinowych. Twardość wody zależy od rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu, a odczyn dodatkowo od zawartości związków metali, chlorków czy siarczanów.

Zbadaj odczyn wody

Najlepiej dowiedzieć się, jaki odczyn pH ma woda, której będziemy używać do zabiegów ochrony roślin. Możemy to zrobić to na kilka sposobów. Najbardziej oczywista odpowiedź jaka nasuwa się na myśl, to zlecić badanie jakości wody jednostkom do tego uprawnionym. Zdecydowanie tańszym i równie dobrym rozwiązaniem będzie zaopatrzenie się we wskaźniki kwasowości (np. papierek wskaźnikowy) do badania twardości wody. Można również z góry założyć, że woda używana do zabiegów jest twarda zwłaszcza wtedy, gdy ją pobieramy z różnych źródeł. Na pH wpływa stężenie jonów wodorowych H+ w roztworze (roztwory kwaśne mają zawsze pH mniejsze niż 7, a zasadowe większe niż 7, z kolei woda destylowana powinna mieć pH=7). Wymienione powyżej pierwiastki mają ładunek dodatni (są kationami), stąd woda pochodząca z naturalnych zbiorników będzie miała pH zbliżone do zasadowego. Szkoda usuwać z wody te pierwiastki, ponieważ roślina może je wykorzystać.

Zakwaszanie cieczy roboczej

Najbardziej zmineralizowane są wody z ujęć głębinowych.

W rolnictwie często obniża się pH wody (cieczy roboczej) przy użyciu kwasu octowego, cytrynowego czy chociażby kwasku cytrynowego. Wprawdzie zabiegi te wpływają na zmniejszenie twardości wody, jednak uwaga – czasami mogą powodować wytrącanie się z roztworu związków nierozpuszczalnych. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszystkie kondycjonery wody mają w swoim składzie substancje buforujące, czyli wpływające na pH. Stąd pewniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest łączne stosowanie kondycjonerów wody z dodatkiem, który jednocześnie będzie obniżał pH wody. Na polskim rynku  jest dostępny taki kompletny kondycjoner wody, tj. środek PROAQUA firmy INTERMAG. Produkt ten oprócz substancji wpływających na kondycjonowanie wody zawiera w swoim składzie preparat PROAQUA pH, który neutralizuje niepożądane pierwiastki oraz wpływa na obniżenie pH.

twarda woda proaqua

Stosowanie kondycjonerów wody zwiększa skuteczność działania ŚOR.

jak obniżyć pH wody

Badanie odczynu pH

Jak obniżyć pH wody i jej inne parametry? 

  1. Sprawdzić jaką mamy twardość wody. W tym celu zaopatrzyć się w testery twardości wody.
  2. Sprawdzić w etykiecie produktu, którego chcemy użyć czy umieszczona jest informacja o konieczności stosowania danego środka wraz z adiuwantem bądź kondycjonerem.
  3. Sprawdzić czy na skuteczność danego środka wpływa odczyn pH wody. Tu należy przypomnieć, że nie wszystkie ŚOR „lubią” kwaśną wodę. Dla przykładu sulfonylomoczniki lepiej „czują się” w pH obojętnym lub lekko zasadowym.
  4. Sprawdzić ekonomikę. Kondycjoner wody jest dodatkiem do roztworu. Bardzo ważnym, niemniej jednak jego zastosowanie powinno być uzasadnienie ekonomiczne dla jego zastosowania. Co nie znaczy, że naprawdę dobry kondycjoner wody musi być drogi. Przykładem kompletnego kondycjonera, który dodatkowo będzie wpływać na obniżenie pH jest preparat PROAQUA.

Co nam daje kondycjoner wody?

 Badanie twardości wody

Badanie twardości wody za pomocą papierka wskaźnikowego.

Kondycjonowanie wody przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim kondycjoner neutralizuje negatywne właściwości twardej wody. Poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej używanej do wykonania zabiegów. Neutralizuje reagowanie jonów zawartych w twardej wodzie, udostępnia je roślinie, a także może obniżać pH. Polepsza to rozpuszczalność ŚOR oraz poprawia ich mieszalność. Dzięki temu uzyskujemy wyższą skuteczność działania oraz lepsze pokrycie cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni. A co za tym idzie – szybsze wchłanianie substancji aktywnych.

Nim zastosujesz kondycjoner wody, czyli o czym pamiętać…

Kondycjoner wody powinien jako pierwszy trafić do naszego zbiornika opryskiwacza

Kondycjoner wody powinien jako pierwszy trafić do naszego zbiornika opryskiwacza, który jest 2/3 objętości wypełniony wodą (oczywiście przy włączonym mieszadle). Tylko wtedy jego używanie będzie miało sens. Ma on za zadanie kondycjonować wodę przed przystąpieniem do dalszych działań związanych z rozpuszczaniem pozostałych substancji.

Wybór kondycjonera wody

Jednym z ciekawszych kondycjonerów wody na rodzimym rynku jest produkt PROAQUA firmy INTERMAG. Przeznaczony jest on do uzdatniania wody. Neutralizuje negatywne właściwości twardej wody oraz dodatkowo jest odpowiedzią na problem, jak obniżyć pH wody, a dzięki temu – całego roztworu. PROAQUA zwiększa możliwość łącznego stosowania różnych preparatów, poprawia stabilność roztworów roboczych oraz podnosi skuteczność działania nawozów i środków ochrony roślin. Zalecana dawka dla wody średnio twardej: 100 ml preparatu na 100l wody (stężenie 0,1%). Z kolei dla wody bardzo twardej: 200 ml na 100l wody (stężenie 0,2%). Dostępne są opakowania: 1l , 5 l, 20 l.

zmiana zabarwienia papierka po wykonaniu testu

Papierek po wykonaniu testu zmienia zabarwienie. Na teście widać, że woda jest bardzo twarda. Użycie kondycjonera wody jest konieczne. W tym przypadku preparat PROAQUA powinno zastosować się w dawce 0,2l/100 l wody. Poza tym PROAQUA będzie obniżać pH wody w wyżej wymienionej dawce o 1 pH.

 Woda to nie wszystko

Na jakość wykonywanego zabiegu wpływa wiele czynników. Składają się na nie zarówno właściwości cieczy opryskowej, a zwłaszcza napięcie powierzchniowe, jak również pH oraz jakość stosowanej wody (jej właściwości chemiczne i skład mineralogiczny). Woda w naszym przypadku jest nośnikiem – dlatego zastanówmy się jak można wspomóc i poprawić właściwości naszej cieczy roboczej, by była ona optymalnie wykorzystana przez nasze rośliny. Kondycjonowana woda lepiej wykorzystuje rozpuszczane w niej substancje aktywne środków ochrony roślin i mikroelementy z nawozów. Teraz należałoby zadbać o lepsze dotarcie tych składników do roślin.

Zabieg zabiegowi nie równy

Kondycjonowana woda lepiej wykorzystuje rozpuszczane w niej substancje aktywne środków ochrony roślin i mikroelementy z nawozów.

Na efektywność zabiegów wpływa wiele czynników. Na część z nich mamy wpływ. Stąd żeby jak najlepiej wykorzystać substancje aktywne ze ŚOR i nawozów dolistnych należy wspomóc naszą ciecz roboczą. O tym, jak obniżyć pH wody, i o kondycjonerach już wspominaliśmy. Teraz czas zająć się samymi uprawami. W przypadku wszystkich roślin, a głównie tych pokrytych kutikulą (nalotem woskowym) jest problem ze skutecznością zabiegów ochrony roślin. Wpływ na to ma pokrycie roślin przez tą warstwę ochronną, ponieważ ciecz robocza łatwo z niej spływa. Efektem tego jest obniżona skuteczność zabiegów. W uprawach ogrodniczych, np. przy kapuście począwszy od ochrony rozsady, aż do zbiorów wykonuje się zazwyczaj kilkanaście zabiegów ochrony roślin. Podobna sytuacja występuje w rolnictwie, np. w uprawie rzepaku gdzie po wycofaniu zapraw neonikotynoidowych tylko samą  jesienią wykonuje się średnio 5 zabiegów. Podczas zabiegu większość s.a. (substancji aktywnych) spływa z naszych roślin i tylko niewielka ich część przedostaje się do roślin. Powoduje to, że nasze uprawy nie są w sposób optymalny chronione przed patogenami, a my ponosimy podwójne straty. Jak temu zaradzić, a jednocześnie polepszyć jakość wykonywanych zabiegów?

Adiuwanty zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy

Wcześniej wspomniano o kondycjonerach wody. Niektóre z tych środków mają dodatkową właściwość, tj. obniżają pH roztworu (np. preparat PROAQUA). Wpływa to na zwiększenie stabilności roztworu roboczego i poprawę efektywności działania nawozów dolistnych oraz ŚOR. Dodatkowo w celu zwiększenia przyczepności cieczy do rośliny używa się specjalnych środków – adiuwantów. Kilka lat wstecz, gdy paleta dostępnych środków była skromniejsza – w celu zwiększenia przyczepności używano detergentów. Stosowanie ich było dość kłopotliwe. Największy problem ich użycia wiązał się głównie z pienieniem. Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje adiuwantów. Część z nich dodatkowo zmniejsza pienienie cieczy roboczej (np. preparat FASTER, firmy INTERMAG). Adiuwanty mają za zadanie zmniejszyć napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Wpływa to na poprawę skuteczności zabiegów, lepsze zwilżenie roślin cieczą roboczą oraz poprawia rozmycie się cieczy na roślinie.

agrochemikalia i kondycjoner wody

Kondyncjoner wody zapewnia prawiodłowe nanoszenie ŚOR na powierzchnię rośliny.

Podział adiuwantów ze względu na działanie

Adiuwanty ze względu na sposób działania możemy podzielić na adiuwanty aktywujące i modyfikujące. Do adiuwantów aktywujących należą te środki wspomagające, które zwiększają ilość substancji aktywnej. Jest to związane ze wzrostem ilości cieczy utrzymującej się na powierzchni rośliny (głównie na liściach). Powoduje to zdecydowaną poprawę przenikania substancji aktywnej do tkanek roślin. Z kolei druga grupa adiuwantów czyli adiuwanty modyfikujące, wpływają na ograniczenie pienienia, polepszają przyczepność cieczy, a przy okazji zapobiegają korozji metalowych części opryskiwacza. Adiuwanty te ułatwiają rozpuszczalność wielu herbicydów i poprawiają skuteczność ich działania.

Stosowanie surfaktantów wpływa na wyższą skuteczność zabiegów

Skład chemiczny surfaktantów powoduje silne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej, której głównym składnikiem jest woda.

Adiuwanty te można podzielić na dwie grupy: surfaktanty oraz oleje roślinne i mineralne oraz ich estry. Surfaktanty, czyli substancje powierzchniowo czynne obniżają napięcie powierzchniowe, przez co dobrze pokrywają opryskiwane rośliny, a substancja aktywna preparatu łatwiej przenika do wnętrza rośliny (liści). Zdecydowanie wpływa to na poprawę skuteczności zabiegu.

Jak działają surfaktanty

Skład chemiczny surfaktantów powoduje silne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej, której głównym składnikiem jest woda. Napięcie powierzchniowe zmniejsza się, co ułatwia dokładne pokrycie liści. Wpływa to na poprawę skuteczności zabiegów. Bardzo przydatne jest stosowanie surfaktantów podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin na rośliny, które są pokryte kutikulą (np. rzepak). Dodanie tego rodzaju adiuwanta poprawia zdolność kropel opryskowych do zatrzymywania się na roślinie, a dodatkowo nadaje im silne właściwości zwilżające.

efektywność cieczy roboczej z rozpuszczonymi ŚOR

Stosowanie surfaktantów obniża napięcie powierzchniowe cieczy roboczej; roślina jest lepiej pokryta przez ciecz roboczą, dzięki czdemu efektywniej pobiera ŚOR i nawozy dolistne

Lepsze wykorzystanie nawozów dolistnych i ŚOR

Wszystkie wspomniane właściwości surfaktantów ma adiuwant FASTER firmy INTERMAG. Adiuwant ten poprawia efektywność stosowanych agrochemikaliów. Ułatwia prawidłowe nanoszenie i pokrycie roślin przez ciecz roboczą oraz utrzymuje tą ciecz na powierzchni roślin. Jest szczególnie polecany przy tworzeniu mieszanin złożonych z wielu preparatów (np. fungicyd, insektycyd, regulator wzrostu, nawóz, biostymulator). W odróżnieniu od innych adiuwantów dodatkowo posiada właściwości antyspieniające, dzięki czemu istotnie zmniejsza ilość piany w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecana dawka adiuwanta FASTER: 0,1 litra preparatu na każde 100 l roztworu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *