Jak uprawiać buraki cukrowe po mistrzowsku?

W 2016 roku buraki cukrowe były filarem dochodowości w wielu gospodarstwach rolnych, które zmagały się z dotkliwymi wymarznięciami upraw ozimych oraz plonującymi często poniżej oczekiwań  jarymi zasiewami rzepaku, czy też pszenicy. Po pierwsze rozkłady opadów i temperatury były korzystne dla buraka (za wyjątkiem silnych przymrozków w momencie pierwszych zabiegów herbicydowych). Przełożyło się to na relatywnie wysokie plony, a po drugie, na znaczący profit z uprawy gatunku wpływała również wysokość dopłat. Agrotechnika buraka cukrowego jest bardzo obszernym tematem, dlatego w artykule zostanie omówionych kilka newralgicznych elementów, które wpływają na stabilność plonowania tej rośliny.

Trudna gospodarka próchnicą

Nie da się zakwestionować tezy, że największy wpływ na wysokość plonów buraka cukrowego mają suma i rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym.  Nie da się również pominąć roli próchnicy w czynieniu rozkładu opadów bardziej elastycznym dla rozwoju plantacji buraka. W Polsce dużym problemem gleb jest podłoże mineralne, naturalnie ubogie w koloidy, co przekłada się na niski poziom próchnicy. Znaczenie zawartości utworów próchnicznych dla stabilności gleby i plonowania roślin jest kolosalne:

 • Utrzymanie struktury gleby, warunkującej tempo infiltracji wody opadowej i miejsce rozrostu korzeni.
 • Stymulacja aktywności biologicznej jako warunek tempa mineralizacji resztek roślinnych i obornika.
 • Akumulacja opadów jesienno–zimowych oraz wczesnowiosennych.
 • Zmniejszenie strat składników pokarmowych.
 • Ograniczenie toksyczności jonów glinu w glebach lekko – kwaśnych.

Producent ma możliwość zlecenia wykonania analizy zawartości próchnicy do wyspecjalizowanego laboratorium, jednak jest oczywiste, że musi dążyć do zwiększania jej poziomu. W glebach średnich zawartość próchnicy powinna wynosić od 2 do 3%. W glebach lekkich, na których często w Polsce uprawia się buraki cukrowe, rzadko osiąga się takie wartości. W celu zwiększenia zawartości próchnicy w glebie należy pogłębiać warstwę próchniczną, a można to osiągnąć m.in. poprzez dostarczanie dużej ilości resztek roślinnych, nawozów organicznych, pogłębianie miąższości orki i uprawę roślin o głębokim ukorzenieniu.

Poziom próchnicy w uprawie buraków cukrowych jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na udany plon.

Ważne w tworzeniu próchnicy jest również stosowanie preparatów mikrobiologicznych o sprawdzonym i stabilnym składzie, dopasowanym do roli, którą taki kompozyt ma spełnić w glebie. Rewital Pro+ jest preparatem o wysoce wyspecjalizowanym składzie i  właśnie dlatego jego zastosowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Kontrargumentacja do stosowania preparatów bakteryjnych oparta na stwierdzeniu, że „mikroorganizmy w glebie są w ilościach setek kilogramów” nie jest do końca trafna. Każda bakteria ma swoje zadanie do wykonania, w którym się specjalizuje.

Celem aplikacji preparatu Rewital Pro+ jest zaszczepienie i skierowanie życia mikrobiologicznego w glebie na właściwy tor, a nie wniesienie bezpośrednio do gleby kilkudziesięciu kilogramów bakterii. Porównajmy to do dużego natłoku pracy w gospodarstwie, kiedy do pomocy otrzymalibyśmy 50 osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z rolnictwem i nie są zdolne do wykonywania prac maszynami rolniczymi – czy nie bardziej przydatne byłoby choćby kilka osób mających duże doświadczenie w pracach polowych i radzących sobie świetnie na danej maszynie i ciągniku? Stąd dawka 1l/ha w stężeniu preparatu 1×109 jtk/g jest dawką efektywną!

9,6 kg K2O/ha/dobę!

Na podstawie kilkuletnich obserwacji można stwierdzić, że buraki cukrowe bardzo korzystnie reagują na podsiew nawozów w postaci mikrogranul, z których korzeń zarodkowy jest w stanie bardzo szybko skorzystać.

Plantatorzy buraka cukrowego zdają sobie sprawę, że roślina ta nie wymaga dużego nawożenia azotowego, a wręcz jest ono szkodliwe dla jakości plonu. Natomiast w przypadku potasu sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Plantacja buraka cukrowego pobiera w szczytowym tempie akumulacji składników pokarmowych nawet 9,6 kg K2O/ha/dobę. Roślina pobiera potas z całej strefy ukorzenienia, dlatego ta wartość jest realnie osiągalna. Stosunek N:K2O w nawożeniu buraka cukrowego powinien oscylować w wartościach jak 1:1,75 – 2,0. Dzięki właściwej gospodarce potasem stwarza się roślinie warunki efektywnego pobierania azotu, dynamicznego wzrostu korzeni właściwych i najważniejszego korzenia – spichrzowego. Potas jest również pierwiastkiem, który najsilniej wpływa na łagodzenie skutków suszy, co przekłada się na przybliżenie do osiągnięcia celu określonego w temacie artykułu.

stosunek potasu i azotu w burakach cukrowych

Buraki cukrowe w trakcie wegetacji pobierają znaczne ilości potasu.

Dobre wschody dużym krokiem do sukcesu w uprawie

Plon buraków cukrowych w znacznym stopniu zależy od dynamiki wzrostu plantacji w początkowym okresie rozwoju. Głównym zagrożeniem jest zaburzenie wschodów spowodowane zamuleniem, a następnie zaskorupieniem gleby. Nasiono buraka cukrowego jest bardzo niewielkie – dużą część stanowi fabryczna otoczka, pod tą warstwą znajduje się owocnia i dopiero kolejną warstwę stanowi kiełkujące nasienie botaniczne. Substancji zapasowej w nasionach buraka jest bardzo mało, dlatego w momencie napotkania niekorzystnych warunków zaskorupienia gleby może dojść do szybkiego obumarcia kiełkującej rośliny.

Na podstawie kilkuletnich obserwacji można stwierdzić, że buraki cukrowe bardzo korzystnie reagują na podsiew nawozów w postaci mikrogranul, z których korzeń zarodkowy jest w stanie bardzo szybko skorzystać. W ofercie PROCAM dostępny jest mikrogranulat nawozowy Microphos P Pro+ firmy FCA, który doskonale nadaje się do aplikacji w uprawie buraka cukrowego. Co ciekawe większość plantatorów jest zdania, że korzyść z aplikacji mikrogranulowanych nawozów fosforowo-azotowych w uprawie buraka cukrowego, jest nawet większa, niż w przypadku uprawy kukurydzy. Dzieje się tak głównie z powodu znacznie dłuższego okresu wschodów buraka niż kukurydzy. Dodatkowo aplikacja mikrogranulatu pozwala roślinom lepiej znieść stres związany z intensywną ochroną herbicydową we wczesnym okresie wzrostu.

Recepta na czyste międzyrzędzia

Odchwaszczanie buraków cukrowych to najistotniejszy zabieg w ich ochronie. Wielu z Państwa rok rocznie dokłada wielu starań, ażeby plantacja była wolna od chwastów, co może być gwarancją wysokich plonów korzeni i cukru. Mając ogromne doświadczenie i wiedzę w ochronie buraka cukrowego, doradcy PROCAM proponują następującą strategie zwalczania chwastów:

recepta na czyste międzyrzędzia

Recepta na czyste międzyrzędzia jest prosta!

 • dawki dzielone nalistne stosowane na chwasty w fazie liścieni w odstępach 7-10 dniowych
 • średnia zawartość substancji czynnej w jednym zabiegu to: etofumesat – 150-200g, desmedifam – 40g, fenmedifam – 200g, metamitron – 700g. W normalnych warunkach zabieg wykonać 4 razy, z tym że o ile w czwartym zabiegu nie jest konieczny metamitron za to dodajemy w celu uniknięcia wtórnego zachwaszczenia 0,5 l Venzar 500 SC
 • jednym z głównych budulców mieszaniny zbiornikowej jest kondycjoner wodny i adiuwant – ISOTAK PRO+, który w znacznym stopniu stabilizuje ciecz w opryskiwaczu i poprawia skuteczność i działanie herbicydów
 • chwasty jednoliścienne zwalczamy za pomocą graminicydów i zabieg wykonujemy przy oddzielnym przejeździe nie mieszając z innymi herbicydami
 • jeżeli mamy pole z uciążliwymi chwastami typu rdesty, psianka, samosiewy rzepaku możemy zastosować bezpośrednio po siewie mieszaninę: 2,5l/ha Pyramin Turbo + 0,5l/ha Venzar 500 SC i później wykonać 3 zabiegi nalistne
 • decydując się na 4 zabiegi nalistne, dosyć dobrym rozwiązaniem jest dodatek do każdego zabiegu herbicydowego Safari 50 WG (szczególnie tam gdzie mamy przerośnięte egzemplarze bodziszka drobnego i samosiewy rzepaku, a także rdesty czy tez blekota pospolitego). Oczywiście dawki tego herbicydu zależą też od fazy rozwojowej buraka i tak np.: przy pierwszym zabiegu jeżeli jest konieczność dodajemy 10 g, przy drugim 10-15 g i przy następnych zabiegach mając pewność, że burak posiada w pełni wykształcone 2 pary liści właściwych możemy pokusić się o zastosowanie 20-30 g/ha.

Dzięki tym zaleceniom odchwaszczanie buraków staje się łatwe.

Uwag i zaleceń co do ochrony herbicydowej buraka cukrowego posiadamy jeszcze wiele. Po krótce należy jeszcze wspomnieć, że strategia zwalczania chwastów jaką Państwu proponujemy jest bardzo selektywna dla buraka. Mały udział desmedifamu w zabiegu oraz formulacja SE lub SC pozostałych komponentów, sprawia, że ryzyko jakiegokolwiek przypalenia jest znikome. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać od swoich doradców z firmy PROCAM, którzy po lustracji pola wystosują właściwe zalecenia.

Po zabiegach herbicydowych czas na mikroelementy i biostymulatory

Jeśli planujemy nawożenie nie możemy zapomnieć  o zaopatrzeniu roślin w mikroskładniki takie  jak np. Bor, Mangan, Molibden, Cynk, Miedź rośliny by przeciwstawiać się czynnikom stresującym,  a także prawidłowo się rozwijać potrzebują tych składników, które najczęściej są słabo dostępne z gleby, dlatego też produkty kompletne składające się z mikroelementów takie jak  PROLEAF MAX, PROCHELAT MAX , PROCAM MAG, Proleaf MAKRO P jaki i produkty składające się z konkretnych mikroskładników PROCHELAT Cu, PROCAM BOR, PROCAM CYNK, PROCAM MANGAN, PROCAM MOLIBDEN,  w połączeniu z biostymulatorami CALKORIUM oraz imPROver, gwarantują nam uniknięcie niedoborów w składniki pokarmowe, oraz pewniejszą walkę z czynnikami stresowymi takimi  jak susza lub okres ochrony herbicydowej, a co za tym idzie będą wspomagać intensywny wzrost rośliny, podtrzymywać  prawidłową gospodarkę wodną w roślinie, zwiększać  odporności na patogeny chorobotwórcze, a co za tym idzie na wyższą zawartość cukru oraz plon!

Podczas wegetacji buraki pobierają wiele pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu.

 

Doradcy PROCAM: Mateusz Tołłoczko, Marcin Szymański

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *