O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

Download PDF

Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na  dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), tj. płatności ONW, rolno-środowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i zalesieniowe. Jakie zmiany są jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Najważniejsze zmiany w porównaniu z 2016 r.

– Najważniejsze zmiany, jeśli chodzi o płatności  bezpośrednie w 2017 r., odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją – mówi Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

rybarczyk o dopłatach bezpośrednich 2017

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Nadal wsparcie jest realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce, kozy8 sektorach produkcji roślinnej: buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste.

– Jednak w ramach przeglądu funkcjonowania dopłat bezpośrednich wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych – mówi dyrektor Rybarczyk z ARiMR. – Płatność do bydła i do krów będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. tzn. nastąpiło zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. W miejsce dotychczasowej płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych wprowadzono 2 oddzielne płatności: płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych. Jeżeli chodzi o płatności do powierzchni upraw owoców miękkich, wycofano uprawę malin z dalszego wsparcia, a więc płatność będzie obejmowała tylko uprawę truskawek. W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego (na które zawarta została umowa), a nie jak dotychczas tylko do powierzchni uprawy buraków kwotowych. To tylko część zmian – wyjaśnia dyrektor.

hodowla a dopłaty bezpośrednie

Wsparcie finansowe jest realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce oraz kozy.

Uchylony wykaz obszarów do działalności pozarolniczej

– Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności bezpośrednich realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony został wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej – mówi dyrektor Rybarczyk.

Wykaz obejmował: lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co oznaczało, że grunty rolne, na których były położone te obiekty, były a priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.

– Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznacza, że w przypadku gruntów, na których, poza działalnością rolniczą, jest prowadzona również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR każdorazowo ocenia, w toku postępowania o przyznanie płatności, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej – mówi ekspert. Jeżeli warunek ten jest spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

dopłaty bezpośrednie a buraki cukrowe

W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego (na które zawarta została umowa).

Dopłaty bezpośrednie dla małych gospodarstw

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, w 2017 r. otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1250 euro na gospodarstwo, nie wliczając płatności niezwiązanej do tytoniu.

– Za pośrednictwem wniosku o przyznanie płatności można także zgłosić wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2017 r. jest możliwe w terminie późniejszym niż termin na składanie wniosków, ale nie później niż do 30 września br. (w 2016 r. do 2 października) wtedy rolnik składa stosowne oświadczenie o wystąpieniu – mówi dyrektor Rybarczyk z ARiMR.

W przypadkach śmierci rolnika lub następstwa prawnego rolnik ma możliwość wystąpienia z systemu małych gospodarstw po tym terminie, składając stosowny wniosek (W-3/01).

– Nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu – dodaje.

Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności bezpośrednich realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony został wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej.

Michał Rybarczyk, ARiMR

Na jednym formularzu wniosku

W 2017 r. na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie płatności

 • w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
  • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
  • płatności dla młodych rolników,
  • płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
  • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  • płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
  • płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
  • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  • płatności do powierzchni uprawy truskawek,
  • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  • płatności do powierzchni uprawy lnu,
  • płatności do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła,
  • płatności do owiec,
  • płatności do kóz,
  • płatności niezwiązanej do tytoniu;
 • przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 • przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach PROW 2014-2020, w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
 • przyznanie płatności ekologicznej w ramach PROW 2014-2020,
 • przyznanie płatności rolno-środowiskowej z PROW 2007-2013, w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
 • wypłatę pomocy na zalesianie z PROW 2007-2013,
 • przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej z PROW 2014-2020,
 • przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.
uprawy a płatności bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie można otrzymać w 8 sektorach produkcji roślinnej: buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste.

Załączniki graficzne

– Do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA  przypomina dyrektor Rybarczyk. – Od 2017 załącznik graficzny nie musi być podpisany przez wnioskodawcę – dodaje.

Dywersyfikacja upraw i utrzymanie obszaru ekologicznego

Rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne, tj. EFA.

Więcej…

Więcej informacji na temat płatności bezpośrednich: Jak oblicza się stawki płatności? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc? Komu nie przysługują płatności bezpośrednie, a komu przysługują płatności rolno-środowiskowe? A także odpowiedzi na wiele innych pytań będzie można znaleźć w kolejnym artykule – wywiadzie na ten temat, który niebawem ukaże się w agroFakcie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o