Kiszenie kukurydzy. Jak uzyskać optymalne efekty?

Kukurydza należy do roślin łatwo zakiszających się, co nie znaczy, że kiszenie kukurydzy zawsze da optymalny efekt. Za jakość i efektywność zakiszania odpowiadają konkretne mikroorganizmy, głównie z grupy bakterii kwasu mlekowego. Ich ilość w naturze jest różna, więc aby osiągnąć jak najlepszy efekt w silosie, należy je dodatkowo wprowadzić do zakiszanej masy. Dobrą kompozycję mikroorganizmów zawiera preparat Ensilage.

 

Agronomowie firmy PROCAM, którzy doradzają wielu rolnikom w naszym kraju, podkreślają, że optymalne kiszenie kukurydzy zależy od kluczowych parametrów takich jak: ilość cukrów, wody, suchej masy, odczyn (pH) i dostęp tlenu. Proces kiszenia jest naturalny, ale – jak wszystko w naturze – może przebiegać w sposób dziki lub pod kontrolą człowieka. Wiadomym jest, jakie bakterie i w jakiej ilości odpowiadają za optymalne zakiszenie. „Optymalne” oznacza przede wszystkim obniżenie strat energii w kiszonce poprzez zmniejszenie procesu rozkładu cukrów oraz zahamowanie rozwoju pleśni i drożdży, czyli podniesienie jakości kiszonki.

kiszenie kukurydzy z Ensilage

Efekt zastosowania Ensilage.

Dodanie inokulantu ułatwia nawet kiszenie kukurydzy

Aplikacja zakiszaczy (czyli inokulantów) ma newralgiczne znaczenie w przypadku roślin trudno zakiszających się. Ensilage dodawać można z powodzeniem do motylkowatych i traw oraz wysłodków buraczanych. W przypadku kukurydzy, pomimo że zakisza się ona łatwo, powinniśmy również stosować inokulanty ze względu na większą ilość zakiszanej masy, większe udział kiszonki z niej w żywieniu bydła, a w rezultacie – większy wpływ jej jakości na efektywność produkcji mleka.

Ensilage

Ensilage to zakiszacz w proszku do rozpuszczania w wodzie, który zawiera przydatne szczepy bakterii.

Co konkretnie jest w preparacie Ensilage?

W składzie, oferowanego przez PROCAM, Ensilage są bakterie homofermentatywne i heterofermentatywne, które przyspieszają konserwację i opóźniają proces zagrzewania się kiszonki podczas wybierania z pryzmy (silosu) i na stole paszowym. Znajdujący się w niej szczep bakterii mlekowych Lactobacillus brevis syntezuje związki hamujące rozwój grzybów w kiszonce. Zakiszacz Ensilage powoduje również redukcję pleśni i patogennych bakterii Escherichia coli, Salmonella sp. oraz obniża poziom skażenia pasz toksycznymi metabolitami pleśni: alfatoksyn B1 i ochratoksyn A. Bakterie w nim obecne obniżają odczyn zbliżając go do pH 4.

Jak stosować?

Ensilage

Ensilage dostępny jest dostępny w opakowaniach 100g (10t kiszonki), 500g (50t kiszonki), 1000g (100t kiszonki).

Ensilage to proszek do rozpuszczenia w wodzie. W handlu dostępne są opakowania: na 10 ton kiszonki (100 g), na 50 ton (0.5 kg) i na 100 ton kiszonki (1 kg). Należy zachować proporcję 100g inokulantu / 10 litrów wody. Aplikować go należy w czasie koszenia kombajnami do zbioru pasz objętościowych lub spryskując kolejno nakładane warstwy zakiszanej masy na pryzmie (silosie). Trwałość wykonanego roztworu wynosi 48 godzin, choć najlepsze efekty uzyskujemy przez pierwsze 24 godziny.

 

Więcej informacji na stronie: www.ensilage.pl

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Jaki zakiszacz wybrać, by podnieść jakość kiszonki?

Mimo, że proces kiszenia odbywa się w sposób naturalny, można przejąć nad tym kontrolę i podnieść ich jakość dzięki odpowiednim preparatom.

17 czerwca 2019

Siew kukurydzy w sezonie 2019

Siew kukurydzy wypadł w tym sezonie w dość suchym okresie. Nawet w porównaniu do ubiegłego roku.

7 maja 2019

Ochrona kukurydzy przed chorobami – kiedy i jak

Rolnicy często zastanawiają się czy ochrona fungicydowa kukurydzy ma sens. Dowiedz się więcej o chorobach, oraz sprawdź jak z nimi walczyć!

17 czerwca 2019