Kondycja rzepaku ozimego a przezimowanie: jak zadbać o rośliny?

Kondycja rzepaku ozimego a przezimowanie: jak zadbać o rośliny?

W naszych warunkach klimatycznych rzepak ozimy zimuje dużo gorzej niż pszenica ozima i żyta. Jak zatem o niego zadbać?

W naszych warunkach klimatycznych rzepak ozimy, w porównaniu do pszenicy ozimej i żyta, zimuje gorzej, lecz lepiej niż jęczmień ozimy. Mrozoodporność roślin ozimych, w tym także rzepaku, zależy od stopnia przedzimowego zahartowania roślin lub od stopnia ich rozhartowania w czasie zimowych ociepleń. Jak zadbać o dobrą kondycję roślin rzepaku ozimego wchodzących w przezimowanie? 

Przezimowanie – na co należy zwrócić uwagę?

Z obserwacji wynika, że najbardziej podatnym na przemarznięcie jest w rzepaku korzeń, bardziej niż jego część nadziemna. Temperatura gleby poniżej -5°C może spowodować uszkodzenie korzenia głównego. Jeśli temperatura ujemna utrzymuje się przez kilka dni – przemarzają korzenie boczne.

Jeśli temperatura ujemna utrzymuje się przez kilka dni – przemarzają korzenie boczne.

Regeneracja korzeni bocznych jest możliwa tylko do pewnego stopnia pod warunkiem, że nie przemarzły głębsze warstwy korzenia głównego. Mrozoodporność pąka wierzchołkowego uzależniona jest natomiast od jego wyniesienia ponad powierzchnię ziemi. Jeżeli jest wyższa niż 3 cm, pąk wierzchołkowy jest narażony na wysuszenie przez mroźne wiatry. W innym przypadku – gruba warstwa śniegu zalegającego na niezamarzniętej roli może spowodować tzw. wyprzenie roślin, które po ociepleniu zgniją.

Jak wpłynąć na dobrą kondycję roślin rzepaku ozimego?

Z jednej strony do prawidłowego wzrostu i rozwoju rzepak ozimy wymaga dobrego uwilgotnienia podłoża. Z drugiej natomiast wskazuje się jego tolerancję na jego niedobory. Wynika to z faktu, że zapotrzebowanie na wodę jest ściśle związane z jego fazą rozwojową. Uważa się, że w okresie rozwoju jesiennego, od wschodów do zahamowania wegetacji przed zimą, jest niewrażliwy lub mało wrażliwy na niedobory wody w glebie. Nawet kilkutygodniowe okresy suszy w tej fazie rozwoju rzepaku, nie odbijają się ujemnie na plonach. Dopiero niedobór opadów w ciągu całej fazy formowania rozety może spowodować spadek plonu o 15%. Do skiełkowania nasiona rzepaku potrzebują niewielką ilość wody, bo równą zaledwie połowie ich masy. Ale jak pokazuje praktyka, dobre uwilgotnienie gleby, w fazie kiełkowania i wschodów, decyduje o równomiernym rozwoju roślin jesienią.

przezimowanie

W zimie trzeba zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne.

Obecne niedobory wody w glebie, w czasie siewów i brak opadów podczas kiełkowania nasion, nie tylko opóźniły wschody, ale doprowadziły do nierównomiernego rozwoju roślin. Niewątpliwie wpłynie to ujemnie na plonowanie rzepaku. Należy jednak zaznaczyć, że nie są to fazy krytyczne dla plonu nasion pod względem zaopatrzenia w wodę i że rzepak silniej reaguje na wilgotność powietrza niż na opady.

Czy rosa jest w stanie zaspokoić potrzeby wilgotnościowe do wytworzenia prawidłowej rozety liściowej gwarantującej dobre przezimowanie? Jakie podejmować dalsze działania? Można zastosować nawożenie dolistne roztworem mocznika, które poprawi kondycję roślin przed przezimowaniem. Nie bez znaczenia w obecnej sytuacji będzie nawożenie dolistne lub/i doglebowe nawozami płynnymi wieloskładnikowymi w pobliżu korzeni roślin, przy założeniu, że doczekamy się opadów, np. odpowiednio rozcieńczony roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). Nie bez znaczenia będzie również nawożenie dolistne borem i manganem. Niedobory siarki jesienią można usunąć, nawożąc gleby superfosfatem prostym, siarczanem amonu lub siarczanem magnezu.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym!

Podczas siewu rzepaku pogoda lubi płatać figle. Podpowiadamy jakie herbicydy zastosować, które zwalczą chwasty niezależnie od warunków!

16 lipca 2018

Wysoki plon rzepaku – dobra odmiana to podstawa!

Wiele czynników opowiada za wysoki plon rzepaku ozimego, niewątpliwe jednym z nich jest odmiana. Przeczytaj jak wybrać najlepszą!

6 lipca 2018

Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) – poważne zagrożenie!

Mszyce pojawiające się jesienią, są wektorami chorób wirusowych. Sprawdź, jaką odmianę rzepaku ozimego wysiać aby się przed nimi uchronić!

8 lipca 2018