Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – to trzeba zobaczyć

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu posiada ponad 28 tys. eksponatów, w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowych obiektów architektury drewnianej z okresu od XVIII do pocz. XX w.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Jesteśmy muzeum rolniczym i muzeum skansenowskim – informuje Anna Wiśniewska, z-ca dyrektora w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. – Nasze Muzeum jest wielodziałowe. Jest tu 9 działów merytorycznych oraz wiele wystaw, wśród których jest 8 wystaw rolniczych. Unikalnym w skali kraju i Europy jest dział weterynarii umiejscowiony w XIX wiecznych stajniach dworskich. Gromadzi on przedmioty dokumentujące dzieje lecznictwa zwierząt na ziemiach polskich a jego najliczniejszą grupę stanowi kolekcja narzędzi lekarsko-weterynaryjnych. Na szczególną uwagę zasługuje również Dział Techniki Rolniczej posiadający największą w Polsce kolekcję ciągników rolniczych, tj. 50 egzemplarzy sprawnych maszyn.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Ksiądz Krzysztof Kluk

Patron

Ksiądz Krzysztof Kluk, proboszcz Ciechanowca, kapłan który podjął trudną walkę o sprawiedliwość społeczną na wsi, o postęp, oświatę. Walczył także z z nałogami, zwłaszcza z pijaństwem, z przesądami i zabobonami. Ksiądz – społecznik uczący chłopów nowoczesnej uprawy ziemi, leczący ich ziołami odważnie walczący z poddaństwem szybko zyskał uznanie u parafian. Aby unowocześnić rolnictwo krajowe domagał się szerokiego upowszechnienia oświaty rolniczej także wśród młodzieży chłopskiej. Postulował założenie w Polsce „Akademii Rolniczej” i organizacji kursów upowszechniania wiedzy rolniczej również wśród młodzieży chłopskiej. Kluk propaguje wśród chłopów ulepszoną trójpolówkę i płodozmian, uprawę roślin przemysłowych i upowszechnienie polowej uprawy kartofli.  Poświęcając się przyrodoznawstwu stał się jednym z najważniejszych przyrodników tamtego okresu. Jest on autorem pierwszego podręcznika w języku polskim o rolnictwie i pionierskich prac przyrodoznawczych. Ksiądz Krzysztof Kluk to naukowiec, autor wielu prac przyrodniczych, wielokrotnie nagradzany, m.in. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – oferta dla każdego

Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku jednego z najstarszych miast Podlasia – Ciechanowcu. Miasteczko rozsławił Krzysztof Kluk – miejscowy proboszcz, działacz społeczny i przyrodnik. Muzeum rolnictwa w Ciechanowcu posiada również obiekty zamiejscowe w miejscowościach Winna Chroły – szkoła wiejska, Drewnów – wiatrak i zagroda młynarza, Dąbrowa Łazy – wiatrak. Muzeum ma bogatą ofertę edukacyjną dla szkół i grup zorganizowanych.  Uczestnicy zajęć mają do wyboru lekcje muzealne, pokazy, warsztaty, oraz  na specjalne zamówienie programów edukacyjne. W ramach oferty komercyjnej do dyspozycji zainteresowanych są sale konferencyjne, balowe, pokoje sypialne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kościół, w którym na życzenie pary młodej odbywa się ceremonia zaślubin. Popularne są też imprezy organizowane przez Muzeum a zwłaszcza największa – Podlaskie Święto Chleba, gromadzące nawet 50 tys. odwiedzających. Istotnym elementem działalności Muzeum jest organizowanie wystaw, wśród których niewątpliwą perełką jest pierwsze w kraju Muzeum Pisanki liczące ponad 1000 eksponatów.

Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – to trzeba zobaczyć

Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich
Dział zbiera, opracowuje i przechowuje eksponaty dotyczące uprawy i hodowli roślin i leśnictwa. Oprócz tego ma pod swoją pieczą przyzagrodowe ogródki w skansenie, w których uprawiane są tradycyjne dla wsi podlaskiej kwiaty, - malwy, nagietki, goździki, floksy i wiele innych. Odbywają się tu również pokazy prac polowych i obrzędów.

2 / 13
Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich

13

Dział Tradycji Zielarskich Dział Historii Uprawy Roślin Gospodarskich Dział Historyczno - Artstyczny Dział Techniki Rolniczej Muzeum Weterynarii

Ciągniki z Muzeum w Ciechanowcu

W dziale Techniki w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu są gromadzone, konserwowane i upowszechniane zbiory z zakresu techniki rolniczej – maszyny i narzędzia rolnicze. W chwili obecnej dział posiada w zbiorach ponad 800 eksponatów, z czego prawie 600 stanowią maszyny i narzędzia rolnicze. Bardzo duża część zgromadzonych muzealiów pochodzi z końca XIX i pierwszego pięćdziesięciolecia XX w. W ostatnim okresie zostały odrestaurowane dwie duże kolekcje, tj. największy w Polsce muzealny zbiór ciągników oraz druga pod względem wielkości kolekcja lokomobil. Dział urządza pokazy pracy zabytkowych ciągników i lokomobil w trakcie festynów organizowanych na terenie Muzeum. Już wkrótce zaprezentujemy na stronach agrofakt.pl największą i niezwykłą kolekcję ciągników a przewodnikiem po niej będzie kustosz mgr inż. Marek Wiśniewski. W materiale, za zgodą dyrekcji wykorzystano treści i fotografie będące własnością Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Osobom zainteresowanym tradycją i historią wsi polskiej polecamy również materiał o Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach https://www.agrofakt.pl/muzeum-wincentego-witosa-wierzchoslawicach/
oraz Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie  https://www.agrofakt.pl/muzeum-rolnictwa-przemyslu-rolno-spozywczego-szreniawie/

 

 

 

 

 

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Ilu rolników ma 100 ha lub więcej?

Rośnie liczba dużych gospodarstw. Razem mają już więcej ziemi, niż wynosi powierzchnia województwa wielkopolskiego.

10 maja 2019

Sprzedaż gospodarstwa rolnego czy darowizna?

Jakie podatki należy zapłacić przekazując gospodarstwo rolne?

17 czerwca 2019

Susza rolnicza w lubuskim, powodzie na południu kraju

Mamy równocześnie i suszę i powódź.

27 maja 2019