Nabory PROW a koronawirus

Nabory PROW a koronawirus. W związku z pandemią koronawirusa zaplanowane obecnie nabory PROW 2020 mogą ulec zmianom. Należy się liczyć ze zmianą terminów składania wniosków. Co czeka rolnika w tej wyjątkowej sytuacji?

nabory PROW a koronawirus

W sytuacji ogłoszenia stanu pandemii można przyjąć, że terminy składania wniosków mogą zostać wydłużone

Ministerstwo rolnictwa zastrzega, że nabory PROW 2020 mogą ulec zmianom. Do składanych wniosków rolnicy muszą bowiem dołączyć wiele załączników, planów i zaświadczeń. Skompletowanie dokumentacji w czasie pandemii koronawirusa może być trudne.

W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy), albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów – podaje ARiMR.

Nabory PROW a koronawirus 

Resort rolnictwa przypomina, że przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty. Możliwy jest tylko kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

W sytuacji ogłoszenia stanu pandemii można przyjąć, że terminy składania wniosków mogą zostać wydłużone, lecz gdzie szukać na ten temat informacji?

Podsumowując: informacji na temat terminów naborów PROW 2020 należy szukać na stronach internetowych podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia.:

Listę Urzędów Marszałkowskich Województw w Polsce można znaleźć pod tym adresem.

Podjęte rozwiązania mają umożliwić rolnikom skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich termie.

Terminy składania wniosków

Co może zrobić rolnik i o co może się ubiegać w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia?

  1. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z odpowiednią prośbą. Mogą starać się o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności, które są w toku postępowania. Dotyczy to spraw przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań.
  2. Możliwe jest również całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania. Taki tok jest dopuszczalny w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi. Należy zwrócić uwagę, aby zgłoszenie zawierało odpowiednie dowody wymagane przez właściwy organ. Zgłoszenie musi nastąpić w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Dalsze prace legislacyjne

W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których:

  • nie ma możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie/przedłużenie terminu wykonania czynności w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy;
  • ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego zobowiązania;
  • obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające,

Trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką możliwość.

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie możliwych zmian terminów? Tak, ponieważ powyższe informacje nie dotyczą działań obszarowych PROW 2014-2020, do których zalicza się:

  1. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
  2. Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),
  3. Rolnictwo ekologiczne,
  4. Dobrostan zwierząt,
  5. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Jakie są terminy składania wniosków w przypadku powyższych działań?  Informujemy, ze nabór trwa od 15 marca i ze względu na obowiązujące ograniczenia urząd przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *