Jaki pakiet wsparcia dla producentów mleka?

Download PDF

10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia producentów mleka. Jakich postanowień można oczekiwać?

Wszyscy producenci mleka niecierpliwie odliczają czas do 10 września, kiedy to Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia producentów mleka. Jaka to będzie pomoc?

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomoc w wysokości 500 mln euro obejmuje:

  1. pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE,
  2. dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro.

Oczekiwane przez polskich producentów mleka jest wsparcie do redukcji produkcji mleka.

Oczekiwane przez polskich producentów mleka jest wsparcie do redukcji produkcji mleka.

Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – pomoc będzie wypłacana tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE 3–miesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego 3–miesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego – informuje Biuro Prasowe MRiRW. – I okres redukcji dostaw mleka to miesiące październik – grudzień 2016 r., II: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r., III: grudzień 2016 r. – luty 2017 r. i IV: styczeń – marzec 2017 r.

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka.

wsparcie dla producentów mleka

Zadania związane z pomocą dla producentów za redukcję produkcji mleka będzie wdrażała Agencja Rynku Rolnego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia KE udostępnionym 25 sierpnia br. w ramach mechanizmu producenci mleka będą zobowiązani do złożenia 2 wniosków:

  1. wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim, okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik–grudzień 2016 r.) upływa 20 września 2016 r. o godz. 12.00.
  2. wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji.

Najbardziej pożądana forma pomocy, o jakiej marzą polscy mleczarze to dopłaty do eksportu produktów mlecznych poza kraje Unii Europejskiej.

Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50% ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym – informuje ministerstwo rolnictwa. – Ponadto w przypadku, gdy wielkość redukcji dostaw mleka, do której producenci wnioskują o pomoc w skali UE, przekracza maksymalną wielkość redukcji dostaw, do której Komisja Europejska (KE) może wypłacić pomoc, KE ustala współczynnik przydziału, który będzie uwzględniany przy określaniu dla każdego producenta wielkości redukcji dostaw, do której producent może uzyskać pomoc.

Zadania związane z pomocą dla producentów za redukcję produkcji mleka będzie wdrażała Agencja Rynku Rolnego.

W projekcie rozporządzenia KE dotyczącym pomocy dostosowawczej przewiduje się natomiast podział ogólnej puli środków w wysokości 350 mln euro na koperty krajowe oraz możliwość uzupełnienia finansowania mechanizmu przez państwa członkowskie z budżetu krajowego – dodaje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa. – Zgodnie z projektowanymi przepisami UE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych. Pomoc ta będzie przysługiwała tym producentom, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku.

Zgodnie z projektowanymi przepisami UE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych.

Biuro Prasowe MRiRW

W projekcie zaproponowanym przez KE działania te zostały określone w sposób następujący:

  1. Redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji produkcji mleka lub niezwiększanie produkcji,
  2. Rolnictwo w małej skali,
  3. Stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
  4. Stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowisk i klimatu;
  5. Wdrażanie projektów współpracy;
  6. Wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej;
  7. Szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

W najbliższym czasie przygotowane zostaną krajowe propozycje rozdysponowania tej pomocy, które następnie będą przedmiotem konsultacji społecznych.

Warto zauważyć, że dopłaty do redukcji produkcji mleka były jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów przez naszych producentów mleka. Drugą, najbardziej pożądana forma pomocy, o jakiej marzą polscy mleczarze to dopłaty do eksportu produktów mlecznych poza kraje Unii Europejskiej.

Przeczytaj również:

  1. W Brukseli o pomocy dla producentów mleka: dopłaty do redukcji?
  2. Za dużo mleka… Umorzenia kar nie będzie!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o