Pandemia koronawirusa. Branża mięsna apeluje o pomoc

Download PDF

Pandemia koronawirusa może mieć opłakane skutki dla branży mięsnej. Jej przedstawiciele wystosowali apel do premiera Mateusza Morawieckiego o  pilne podjęcie działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym w związku z tą chorobą.

Branża mięsna jest zaniepokojona rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich dniach nastąpił boom na zakupy mięsa szczególnie wieprzowego i drobiowego co spowodowało zakłócenia w dostawach. Jesteśmy jednak przekonani, że po tej panice nastąpi radykalna zmiana sytuacji i wyhamowanie zakupów – czytamy w liście branży mięsnej do premiera Morawieckiego.

Pandemia koronawirusa – możliwe skutki 

pandemia koronawirusa

Pandemia koronawirusa. Branża mięsna obawia się dalszych skutków rozprzestrzeniania się tej choroby.

fot. fotolia.pl

Zdaniem producentów mięsa dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce może skutkować m.in.:

 • dużymi zmianami w zakresie popytu na produkty, wyroby mięsne, a tym samym popytu na zwierzęta gospodarskie. W wyniku ograniczenia lub zaprzestania działalności przez szereg podmiotów gospodarczych np. restauracje, bary, hotele, stołówki szkolne itp.;
 • utrudnieniami w zapewnieniu ciągłości produkcji zakładów np. ograniczeniami ilości pracowników dla zapewnienia niezbędnej skali produkcji. A tym samym dla zapewnienia odbioru wyhodowanych zwierząt od producentów;
 • zagrożeniem dla funkcjonowania logistyki w skupie zwierząt gospodarskich. Zapewnienie sprawnego skupu, odbioru i dowozu zwierząt, szczególne wobec pojawiających się pogłosek o możliwości przenoszenia choroby ze zwierząt domowych czy gospodarskich na człowieka i związanych z tym obaw kierowców;
 • zakłóceniami w logistyce krajowej i transporcie do zakładów przetwórczych, dowozu i dystrybucji wyrobów z zakładów przetwórczych do hurtowni, sieci handlowych, sklepów detalicznych, sprawnego transportu wyrobów do odbiorców zagranicznych – obawa o personel firm transportowych;
 • zakłóceniami i utrudnieniami w transporcie i logistyce międzynarodowej, w szczególności spowodowane chorobami, ale i obawy kierowców przed ryzykiem zarażenia;
 • narastaniem problemów finansowych u rolników, producentów rolnych oraz przedsiębiorców
 • wzrostem problemów w zakresie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. M.in. w związku z wprowadzanymi przez kolejne kraje ograniczeniami w transporcie ludzi i towarów;
 • zagrożeniem dla spełnienia wymogów dobrostanu zwierząt. Chodzi o trudności w zapewnieniu okresowo wielkości bieżącej produkcji w stosunku do ilości zakupionych zwierząt, braki odbioru zwierząt, pogarszanie się jakości handlowej zwierząt w cyklu produkcyjnym, trudności produkcyjne i finansowe rolników, producentów rolnych.

Brak działań = bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone

Zdaniem branży mięsnej, brak podjęcia działań adekwatnych do rozwoju sytuacji może pogłębić problemy rolników i przedsiębiorców. A ostatecznie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju i utrudnić zapewnienie terminowego i sprawnego zaopatrzenia mieszkańców w żywność. Jakie działania powinien więc podjąć rząd zdaniem producentów mięsa?

 • podjęcie wszechstronnych działań w celu zapewnienia utrzymania produkcji w zakładach rolno-spożywczych. W szczególności w sytuacji gwałtownego wstrzymania przez dotychczasowych odbiorców odbioru wyprodukowanych produktów, wyrobów (niekiedy o krótkich terminach przydatności do spożycia).
 • zaplanowanie działań interwencyjnych w przypadku gwałtownego spadku popytu na mięso i produkty mięsne. Np. poprzez uruchomienie preferencyjnych kredytów na skup i przechowanie mięsa do czasu zniesienia ograniczeń transportowo-logistycznych. Obecnie jesteśmy największym wśród krajów członkowskich eksporterem drobiu poza obszar celny UE. A także piątym eksporterem wołowiny oraz szóstym – wieprzowiny.
 • okresowe uproszczenia w zakresie zatrudniania pracowników zagranicznych, w szczególności z Ukrainy. Np. poprzez przedłużenie obowiązywania obecnych zgód na pracę, uproszczenie procedur na uzyskiwanie zgód na pracę. A także uproszczenia w zakresie zagadnień granicznych przyjazdu pracowników zagranicznych. Np. poprzez wyznaczenie w tym celu osób/kontaktu mailowego i telefonicznego w delegaturach województw itp.;

Co powinien zrobić rząd?

Według branży mięsnej rząd powinien wprowadzić również:

 • okresowe uproszczenia w działalności podmiotów gospodarczych. Miałoby to dotyczyć rolników, producentów rolnych, zakładów przetwórczych, produkcyjnych, firm transportowych, podmiotów dystrybucji i handlu, podmiotów obsługujących sektor rolno-spożywczy. W jaki sposób? Poprzez przedłużenie okresu składania większości obowiązkowych sprawozdań, deklaracji, informacji itp. oraz okresowe zniesienie sankcji administracyjnych, karnoskarbowych i karnych za opóźnienia;
 • ułatwienia i wsparcie finansowe. Czasowe wstrzymanie – odroczenia terminów płatności. Chodzi o składki i płatności na rzecz ZUS, podatki od nieruchomości, podatki dochodowe. Szybkie stworzenie i uruchomienie systemu wsparcia dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej podmiotów gospodarczych. W tym systemu zapewnienia realnego i szybkiego dostępu do niskooprocentowanych kredytów obrotowych (np. poprzez uruchomienie systemu poręczeń kredytowych);
 • wsparcie zagadnień zapewnienia sprawności funkcjonowania logistyki obrotu produktami rolno-spożywczymi. Czyli dalsze usprawnienie w zakresie sprawnego przekraczania granic, zmniejszenie ograniczeń w pracy kierowców. W szczególności w zakresie przewozu produktów rolno-spożywczych – np. wytyczenie korytarzy umożliwiających szybkie przekraczanie granicy transportom żywności i żywych zwierząt;
 • wprowadzenie usprawnień oraz faktycznego podniesienia poziomu sprawności obsługi administracyjnej. Chodzi o m.in. znaczne przyspieszenie prowadzenia przez sądy postępowań restrukturyzacyjnych wnioskowanych przez podmioty gospodarcze;
 • zwiększenie wsparcia ze strony administracji państwowej oraz instytucji państwowych dla utrzymania i rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.6 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o