Rodzina 500 plus: jak dostać pieniądze na dziecko?

Sejm przyjął już ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli tzw. projekt Rodzina 500 plus. Jak wyliczyć dochód przypadający na członka rodziny na wsiach, by ubiegać się o pieniądze z programu również na pierwsze dziecko?

– Także na terenach wiejskich warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, definiowanego jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, będzie spełniane kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – informuje nas biuro promocji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Natomiast na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało niezależnie od osiąganego dochodu.

dziecko

Jeśli rodzina posiada tylko jedno dziecko, również może ubiegać się o wsparcie finansowe, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Dochodem w rozumieniu projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Co to oznacza w praktyce?

 – Jest to taki sam sposób ustalania i dokumentowania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego jak obowiązujący od wielu lat w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, m.in. zasiłek rodzinny – informują pracownicy biura promocji ministerstwa rodziny. – W wielu rodzinach jest on doskonale znany.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045).

Także na terenach wiejskich warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko będzie spełniane kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 800 zł w przeliczeniu na osobę.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r., dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie – informuje ministerstwo rodziny. – Do ustalenia wysokości osiąganego dochodu z gospodarstwa rolnego konieczne będzie potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego dokonywane zaświadczeniem właściwego organu gminy, nakazem płatniczym albo oświadczeniem o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego.

Wzór oświadczenia będzie zawierało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Gdy rozporządzenie zostanie wydane, wrócimy do sprawy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
agulka
Witam, a czy ktoś się orientuje jak sytuacja z owym świadczeniem wygląda obecnie? Interesuje mnie to, gdyż kwota za ha przeliczeniowy sporo spadła... czy to ma jakiś wpływ na wcze... zobacz więcej »
jacekP82
Nie mam zgłoszone to gminy. Mam tylko umowę pisemną z sąsiadem. Rozliczamy się raz w roku końcem listopada. Czytałem ustawę i nic nie wyczytałem o takich dzierżawach. Jedynie zgłas... zobacz więcej »
akowicz111
Teoretycznie nie wpisujesz, bo one nigdzie na ciebie nie figurują. Chyba że masz zgłoszone w gminie. zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *