Plonowanie zbóż – co wpływa na wysoki plon?

Download PDF

Plonowanie zbóż – co wpływa na wysoki plon? Niewątpliwie wiele czynników ma na to wpływ. Można tu wspomnieć o jakości materiału kwalifikowanego, zimotrwałości, a także o odporności na choroby. Ważna jest również sama odmiana, a także jej potencjał plonowania. A co myślą o tym sami rolnicy? Dziś zaprezentujemy wyniki badań przeprowadzonych wśród gospodarstw rolnych. Poznaj ich opinie!

Kwalifikat co roku? – badanie rynku rolnego

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Martin & Jacob w dniach 23.05 ÷ 29.05.2017 roku na zlecenie Top Farms Agro. Dotyczyło one zakupu materiału siewnego. Udział w badaniu wzięło 380 respondentów – właścicieli gospodarstw rolnych lub osób pełnoletnich, współdecydujących w gospodarstwie. Wywiad został przeprowadzony zdalnie, drogą internetową. Badane osoby wypełniały ankiety, których wyniki były wysyłane on-line.

Wielkość gospodarstw rolnych biorących udział w badaniu (1)
10
Wielkość gospodarstw rolnych biorących udział w badaniu (1) [%] Jak zmieniał się poziom wymiany materiału siewnego Ilość wymienianego kwalifikowanego materiału siewnego Gospodarstwa i ich produkcja

Kim byli respondenci? Czyli charakterystyka gospodarstw

Największą grupę wśród badanych stanowiły osoby, które posiadają gospodarstwa wielkości 16-30 hektarów. Grupa ta stanowiła 118 osób, co stanowiło 31% badanych. Kolejną grupą byli właściciele gospodarstw o areale 31-50 hektarów, stanowili oni 21%, co dało (80 osób). Na poziomie 19 % znalazły się gospodarstwa o powierzchni ponad 50 ha (72 osoby); 17% badanych to właściciele gospodarstw o areale 11-15 hektarów (63 osoby); 8% to właściciele gospodarstw o powierzchni 6-10 hektarów (30 osób), a 4% stanowiły gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów (17 osób).

Profil produkcji badanych gospodarstw rolnych

Wśród respondentów największą grupę, bo aż 70% stanowią gospodarstwa trudniące się produkcją roślinną. Zdecydowanie mniejszą grupę stanowią hodowcy bydła mlecznego (12,2%) oraz hodowcy bydła mięsnego (11,1%). Pozostała grupa badanych stanowiła hodowców drobiu, owiec oraz gospodarstwa trudniące się uprawą warzyw.

Materiał siewny – czy go wymieniamy?

Okazało się, że dla gospodarstw rolnych biorących udział w badaniu bardzo ważna jest wymiana kwalifikowanego materiału siewnego. W ostatnich latach dynamicznie wzrasta zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Świadczy to o świadomości gospodarstw na temat cech i właściwości kwalifikatu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat pośród badanych gospodarstw wyraźnie widać tendencję wzrostową. O ile 5 i więcej lat temu, gospodarstwa te wymieniły materiał siewny na poziomie 5,3%, tak 4 lata temu było to już 10,5%, a 3 lata temu 15,8%. Średnio liczba ta wzrastała o 5% co roku. Z kolei 2 lata temu, gospodarstwa te wymieniły już 26,3% materiału siewnego, a rok temu było to na poziomie aż 42,1%.

Jaką ilość kwalifikowanego materiału siewnego wymieniamy?

Najwięcej, bo 26,7% badanych gospodarstw w ubiegłym sezonie zakupiło od 501 kg do 1 tony materiału kwalifikowanego. Jeżeli przyjmiemy, że średnio na hektar zużyjemy 140 kg kwalifikowanego materiału siewnego, to zakup na poziomie 501-1000 kg da nam średnio wysiew na powierzchnię ok. 3,5-7 ha. Kolejną grupą były gospodarstwa, które stanowiły 21% badanych. Grupa ta, w tamtym roku zakupiła od 2 do 5 ton materiału kwalifikowanego, średnio daje to 14-35 ha zasiewów. 20,9% badanych gospodarstw zadeklarowało zakup materiału siewnego na poziomie powyżej 5 ton, czyli ilości wystarczającej na zasiew 35 ha i więcej. Na zakup do 500 kg materiału siewnego zdecydowało się 17,4 % (ok 3,5 ha zasiewów). Na ilość od ponad tony do 2 ton zdecydowało się 14%, co pozwoliło na obsianie 7-14 hektarów.

Znacznie upraszczając można powiedzieć, że skoro najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 16-30 ha, a najwięcej osób deklarowało zakup materiału siewnego na poziomie 501 – 1000 kg, to nasze reprezentatywne gospodarstwo ma średnio 23 ha, i zaopatrzyło się w materiał kwalifikowany na 5,25 ha, co stanowi niecałe 23% całkowitej powierzchni areału.

Różnica pomiędzy materiałem kwalifikowanym, a niekwalifikowanym

Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu wymieniają materiał siewny i mimo różnic w częstotliwości jego zakupu, zdobyli wiele obserwacji związanych z porównaniem jakości materiału kwalifikowanego z tym niekwalifikowanym. Aż 71,1% badanych zauważa różnicę w jakości przygotowania materiału siewnego. Na jakość składa się wiele czynników, między innymi: czystość, jakość zaprawienia, wyrównanie, siła i energia kiełkowania. Niewiele mniej, bo 65,6% badanych zauważa na swoich polach wyraźną zwyżkę plonów, w przypadku wysiania materiału kwalifikowanego. Niewątpliwie wpływ na plonowanie zbóż ma postęp genetyczny nowych odmian. Siew nasion z własnej produkcji wpływa na wyradzanie się odmian, wyższą ich podatność na choroby i niższą odporność na stres. Nikogo też nie zdziwi, że 55,6%  wśród badanych osób stanowczo odpowiada, że kwalifikowany materiał siewny, to także oszczędność czasu, który jest potrzebny na przygotowanie własnego ziarna do siewu. Dodatkowe różnice wpływające na korzyść kwalifikowanego materiału siewnego, na które wskazywały gospodarstwa, to gwarancja którą daje producent oraz dopłata de minimis do nasion.

Kwalifikowany materiał siewny od różnych producentów – czy jest taki sam?

Z pozoru mogłoby się wydawać, że ta sama odmiana materiału kwalifikowanego dostarczana do punktów sprzedaży przez różnych dostawców ma te same cechy jakościowe. Z opinii osób biorących udział w badaniu wynika jednak, że aż 43,3% widzi znaczną różnicę w jakości i zaprawianiu u różnych dostawców tej samej odmiany. 30% badanych widzi różnicę, a 14,4% zauważa różnicę, przy czym uważają, że jest ona niewielka. Niewątpliwie jakość zaprawienia ziarna będzie miała wpływ na wysokość plonowania zbóż. Swój plon buduje się już w momencie wysiewu, stąd warto sprawdzić ofertę Top Farms Nasiona.

Dlaczego decydujemy się na daną odmianę?

Do najważniejszych czynników, które wpływają na decyzje o zakupie danej odmiany, zdaniem osób biorących udział w badaniu, należą: właściwości odmiany (64,4%), własne doświadczenia (63,3%) oraz cena zakupu (48,9%). W przypadku właściwości odmiany, respondenci zostali również zapytani o czynniki wyboru odmiany.
Jako najważniejsze cechy, przy wyborze odmian zbóż nasi respondenci kierują się: wysokością plonowania i potencjałem danej odmiany (90%), zimotrwałością 66,7% oraz odporność na choroby 52,2%. Później zwracano uwagę na słabsze stanowiska, grupę jakościową, grubość ziarna czy odporność na wyleganie. Najmniejsze znaczenie miały: kraj pochodzenia odmiany, jej wczesność, możliwość uprawy w monokulturze czy tolerancja na opóźniony siew.

Nim kupimy kwalifikowany materiał siewny najpierw sprawdzamy…

W przypadku decyzji o zakupie kwalifikowanego materiału siewnego, najważniejszym źródłem informacji dla gospodarstw biorących udział w badaniu były oferta dystrybutora (30%), oraz, prawie na tym samym poziomie, oferta producenta nasion (28,9%). Pokazuje to, że zarówno kontakt z dystrybutorem, jak i z reprezentantami firm produkujących materiał siewny są dla gospodarstw ważne i opiniotwórcze. Również dużą grupę stanowiły gospodarstwa, które przed decyzją o zakupie kwalifikatu najpierw sprawdzają czy materiał siewny z własnej produkcji nadaje się do wysiewu (28,9%). Notabene wynik ten zgadza się z liczbą osób, które nie deklarują zakupu materiału kwalifikowanego rokrocznie, o czym była mowa wcześniej. Cechą, na którą zwracają uwagę respondenci jest także jakość zaprawienia i wyczyszczenia nasion (18,9%).

A co robimy w sytuacji, kiedy naszej odmiany nie ma aktualnie w punkcie sprzedaży?

Na podstawie wyników badanych osób wynika, że zakup konkretnej odmiany jest dla nich rzeczą ważną. Aż 38,4% badanych stwierdziło, że jeżeli w danym punkcie sprzedaży nie ma interesującej ich odmiany, to udają się na jej poszukiwania i zakup w innych punktach sprzedaży. 22,1% respondentów zachowa się inaczej w tej sytuacji i zdecyduje się na kupno nasion innej odmiany. Zdecydowana mniejszość cierpliwie poczeka na dostarczenie konkretnej odmiany do danego punktu sprzedaży (12,8%). Co ciekawe, aż 9,3% badanych odpowiedziało, że w zaistniałej sytuacji zamówią nasiona poszukiwanej odmiany przez internet!

Plonowanie zbóż – czy kwalifikowany materiał siewny ma znaczenie?

Rolnicy biorący udział w badaniu zgodnie odpowiadają, że główną zaletą wysiewu swojego materiału siewnego jest cena. Jednak w toku całego badania stwierdzono, że początkowe niższe koszty materiału niekwalifikowanego są złudne i krótkofalowe. A wybór właściwego kwalifikatu przynosi długotrwałe korzyści (wyższe plonowanie, lepsza zimotrwałość, odporność na choroby i jakość plonu), co przekłada się na konkretne oszczędności i łatwość uprawy.

Więcej informacji na temat Top Farms Nasiona znajdziecie na stronie internetowej: http://www.topfarms-nasiona.pl/

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o