Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – czy to się opłaca?

Jeszcze jest czas by przemyśleć wszystkie za i przeciw „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” jeżeli jesteśmy pewni, że spełniamy kryteria dostępowe. Nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Czy sam program zachęca do działalności pozarolniczej?

 

Dla kogo dotacja?

Na szczególną uwagę zasługują trzy warunki ubiegania się o dotację w ramach premii na rozpoczęcie działalności rolniczej, które wskazują komu można przyznać pomoc finansową z programu. Po pierwsze: program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, planujących podjąć działalność gospodarczą. Po drugie: osoba ubiegająca się o dotację musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Należy też pamiętać, że gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, powinno mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, czyli: 12,5 ESU – przy uprawach zbożowych to ok. 45 ha. Jednocześnie nie można zapomnieć o tym, że są też warunki wykluczenia z pomocy w ramach premii na rozpoczęcie działalności rolniczej w 2017 roku. Dotyczą one osób, które uzyskały  pomoc finansową z jednego poniższych instrumentów wsparcia:

  1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
  2. „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014-2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
  3. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020,
  4. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
PROW - czy zachęca do działalności pozarolniczej?

Gospodarstwo powinno mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, czyli: 12,5 ESU – przy uprawach zbożowych to ok. 45 ha

 

Przejście na ZUS

Uczestnictwo w programie „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zobowiązuje do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia otrzymania I raty płatności przez pięć lat. Dla przypomnienia, jak podaje rozporządzenie: pierwszą ratę pomocy w wysokości 80 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Przykładowe wyliczenie składek ZUS-u dla działalności gospodarczej w 2017 r. przy przyjęciu stałych stawek dla całego obliczanego okresu z 2017 r. prezentuje się następująco:

Tabela: Składki ZUS w czasie realizacji programu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

RokSkładka miesięczna
Składka roczna
2017/1  487,90 zł
  5 854,80 zł
2018/1  487,90 zł
  5 854,80 zł
20191172,56 zł
14 070,72 zł
20201172,56 zł
14 070,72 zł
20211172,56 zł
14 070,72 zł
 Suma53 424,32
1/ W dwóch pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej obniżona jest podstawa wymiaru składki

Jak widać na prostym przykładzie w ciągu sześciu lat oddajemy ponad 60% premii na składki ZUS. Własny biznes wymaga poniesienia również innych kosztów, jak np. podatek od nieruchomości, koszty usług księgowości, oraz wiele innych kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy. Dokładne przeliczenie wskazuje na to, że założenie działalności tylko po to, żeby skorzystać z dotacji nie będzie opłacalne.

w ciągu sześciu lat oddajemy ponad 60% premii na składki ZUS

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w 2017  – O krok do przodu

Firma „U Ryśka” Ryszarda Konopko ze wsi Miecze, gmina Rajgród, woj. podlaskie  powstała dzięki środkom z działania „Różnicowania działalności nierolniczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a potem skorzystała z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Firma pana Ryszarda jest dobrym przykładem na to, że rozwój i ciągłe inwestowanie w nowoczesny sprzęt w efekcie daje stale dużo zamówień. To może być obiecujące dla osób, które chciałyby skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Na co można przeznaczyć premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Początkowo firma pana Ryszarda wykonywała usługi siewu i zbioru kukurydzy.

Tak o swojej działalności mówi Ryszard Konopko – Przed 2008 rokiem prowadziłem tylko gospodarstwo rolne, hodowałem bydło mleczne. Przede wszystkim sytuacja na rynku mleka przyczyniła się do poszukiwania dodatkowego źródła dochodu. Z powodu urazu kręgosłupa w wypadku zrezygnowałem z produkcji mleka, zlikwidowałem krowy, bo na „dwa fronty” to nic by z tego nie wyszło. W gospodarstwie były maszyny, niewykorzystane w 100%. Brak firm wykonujących usługi dla rolników wpłynął na decyzję o założeniu firmy i… warto było! Byłem jednym z pierwszych na tym terenie, jeśli chodzi o usługi dla rolnictwa. Początkowo wykonywane były usługi siewu i zbioru kukurydzy. – i po chwili dodaje – Nie musiałem przejść na ZUS. Księgowa popełniła pewien błąd i musieliśmy przejść z KRUS-u na ZUS. Staram się być z przodu”, czyli wyprzedzać innych „o krok do przodu”, np. mam nowy, precyzyjny siewnik Amazone i siejemy 600 ha zboża. Są też inni w tej branży, ale nie mają zarejestrowanej działalności. Zgrzeszyłbym, gdybym narzekał.

Najważniejszy jest biznesplan…

W okresie przygotowawczym, który najlepiej gdy trwa do otwarcia naborów, czyli w tym przypadku do 13 marca, warto poświęcić czas na przygotowanie biznesplanu. Jest to w całym procesie ubiegania się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej najważniejszy dokument. Warunkiem wypłaty II raty pomocy i powodzenia zaplanowanej i prowadzonej działalności gospodarczej jest prawidłowa realizacja biznesplanu. Jednym z warunków uzyskania premii jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązanie rolnika do jego realizacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że  każda pomoc w ramach PROW 2014-2020 będzie kontrolowana. Podstawą kontroli jest realizacja biznesplanu.

Każda pomoc w ramach PROW 2014-2020 będzie kontrolowana.

Będę się starał o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – mówi Łukasz Malicki, rolnik z Solnik, woj. podlaskie. – Chciałbym kupić za premię jakąś maszynę i świadczyć usługi – dodaje. – Współpracuję z doradcą z ODR. To tam powstanie mój biznesplan.

Doświadczenia z lat ubiegłych

Podobny program do „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020 był realizowany w ramach poprzedniego PROW na lata 2007-2013. ARiMR od 2008 r. ogłosiła cztery nabory przeznaczone dla rolników i ich rodzin (2008-2011) oraz cztery – dla pozostałych mieszkańców wsi (w latach 2009-2013). W wyniku podjętych działań powstało ok. 38 tys. nowych miejsc pracy na wsi. Ówczesna kwota wsparcia dla rolników również wynosiła do 100 tys. zł. Z danych ARiMR wynika, że najwięcej nowych miejsc pracy powstało w usługach dla gospodarstw rolnych oraz ludności, czyli na przykład: sklepy, pensjonaty, zakłady fryzjerskie, warsztaty samochodowe, usługi geodezyjne.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Będą dotacje do wapnowania gleby! [AKTUALNOŚCI]

Wiemy, kiedy ruszy nabór wniosków i ile wyniesie dofinansowanie.

3 lipca 2019

Dlaczego warto mieć mobilny zbiornik na paliwo?

Mobilny zbiornik na paliwo to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej rolników. Dlaczego warto go mieć?

27 czerwca 2019

Kredyty preferencyjne są nadal do wzięcia! [AKTUALNOŚCI]

Aby zdobyć dopłatę do oprocentowania, należy zgłosić się do jednego z banków współpracujących z ARiMR.

5 lipca 2019