Skuteczność ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy nie jest łatwe z uwagi na różnorodność chwastów, niekorzystne warunki pogodowe czy ograniczony wybór herbicydów. Siłę działania preparatów można jednak zwiększyć.

chwastnica jednostronna

Chwastnica jednostronna to jeden z najczęstrzych chwastów występujących w uprawach kukurydzy (fot. Agrofoto.pl użytkownik: pawelp24589)

Spośród około 60 gatunków chwastów towarzyszących uprawie kukurydzy najliczniej w łanie występują: gatunki prosowate chwastnica jednostronna i włośnice, a z dwuliściennych komosa biała oraz w mniejszym nasileniu rumianowate, bratek polny, przetaczniki, czy krzyżowe. Duży wpływ na skład gatunkowy zbiorowisk chwastów wywierają zmiany klimatyczne – wyższe temperatury w porównaniu ze średnimi wieloletnimi, wzrost usłonecznienia zwłaszcza w miesiącach maj i czerwiec, co w konsekwencji prowadzi do nasilenia takimi gatunkami, jak włośnica sina i zielona, psianka czarna czy blekot pospolity. W całym sezonie wegetacyjnym duże zagrożenie stanowią nadal rdesty: perski, powojowaty czy ptasi.

Lista środków chwastobójczych jest długa i każdy ich wybór jest uzasadniony jeżeli poparty jest wiedzą wynikającą z historii zachwaszczenia pola oraz z instrukcji stosowania, o przeciwskazaniach użycia jak również o szkodliwości dla człowieka i środowiska.

Preparaty doglebowe

Herbicydy doglebowe stosowane bezpośrednio po siewie lub we wczesnych stadiach rozwojowych kukurydzy działają na chwasty kiełkujące w glebie, a także na już  skiełkowane Wczesne wyeliminowanie tych groźnych konkurentów gwarantuje, że kukurydza od wschodów ma dobry dostęp do wody, składników pokarmowych i światła. Natomiast w warunkach suszy, w przypadku takich herbicydów jak np. Dual Gold 960EC czy Lumax 537,5 SE, zaleca się ich wymieszanie z glebą lekką broną, na głębokość 3-5cm (tab. 1 i 2).

... (fot. Amazone)

Dobór odpowiedniej mieszanki herbicydowej może zwiększyć skuteczność oprysków (fot. Amazone).

Po jej wycofaniu atrazyny, na liście środków dopuszczonych do użycia przed siewem kukurydzy liczną grupę stanowiły preparaty należące do grupy regulatorów wzrostu, obecnie rzadziej stosowane samodzielnie, a częściej dodawane do innych herbicydów w celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów. W tym terminie obecnie można również stosować herbicydy zawierające samą pendimetalinę lub w mieszaninie z dimetenamidem-P, czy też linuron.

Na chwasty późno wschodzące

wschodząca kukurydza

O ochronę kukurydzy warto zadbać już od wykiełkowania.

Jednak najbardziej popularnym rozwiązaniem ograniczania zachwaszczenia w tym terminie jest stosowanie mieszanin z dodatkiem terbutylazyny, jedynej substancji aktywnej pochodzącej z tej samej grupy chemicznej, co atrazyna, lecz mniej „agresywnej” dla środowiska. Stosowane zarówno bezpośrednio po siewie jak i  przed wschodami, do fazy 3 liści kukurydzy oraz na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, z dobrym skutkiem zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków nawet tych późnowschodzących i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy. Obecnie dobrych rezultatów ograniczania zachwaszczenia w tym terminie można spodziewać się po wprowadzeniu petoksamidu oraz jego mieszanin z terbutyloazyną czy sulkotrionem i rimsulfuronem. Po wycofywaniu z rynku dużej gamy produktów doglebowych z udziałem acetochloru mieszaniny te stanowią dla nich dobrą alternatywę.

Wczesny siew a zachwaszczenie

Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków wilgotnościowych dla wschodzących roślin skłania plantatorów do siewu kukurydzy już w II dekadzie kwietnia, a to wiąże się z ryzykiem, że okres oddziaływania herbicydów przedwschodowych nie obejmie okresu pojawiania się gatunków późnowschodzących i ciepłolubnych jak włośnice, szarłat szorstki czy psianka czarna zagrażających w zachwaszczeniu wtórnym. Pamiętać należy również, że skuteczność chwastobójczą tych środków mogą obniżać zmienne warunki pogodowe, kilkudniowe okresy wiosennego ochłodzenia oraz brak opadów obniżające selektywność, natomiast taki przebieg pogody rzadko szkodzi chwastom, które w tym czasie szybko osiągają wysokie stadia rozwojowe.

Zabiegi powschodowe

Obecnie około 70% zasiewów kukurydzy jest chronione przed chwastami po wschodach, ze względu na lepszą możliwość dopasowania herbicydu do stopnia zachwaszczenia zasiewów i składu gatunkowego zbiorowiska chwastów. Najszersze możliwości zastosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych (foramsulfuron z jodosulfuronem metylosodowym, nikosulfuron,  rimsulfuron), szybko rozkładające się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania następczego. Ich możliwości chwastobójcze obejmują zarówno gatunki jednoliścienne jednoroczne: chwastnicę jednostronną i włośnice jak i  wieloletni perz właściwy oraz szerokie spektrum chwastów w tym ostrożenia polnego. Z tego też powodu w krótkim czasie pojawiło się na rynku wiele tzw. generyków zwłaszcza w grupie nikosulfuronu. Nie zawsze jednak ich skuteczność działania jest porównywalna do oryginału (tab. 1 i 2).

Lista środków chwastobójczych jest długa i każdy ich wybór jest uzasadniony jeżeli poparty jest wiedzą wynikającą z historii zachwaszczenia pola.

Preparaty wieloskładnikowe

Sulfonylomoczniki stosowane w nowoczesnych formulacjach bez efektu znoszenia,  z różnego rodzaju wspomagaczami, czy aktywatorami oraz aplikowanie różnymi metodami pozwalają znacznie poprawić skuteczność chwastobójczą. Ich wadą jest krótki okres działania oraz słaba skuteczność niszczenia komosy białej, zagrażającej w zachwaszczeniu wtórnym, a jednostronne stosowanie stwarza możliwość pojawienia się odporności na ich działanie.

Z tych powodów skuteczniejsze jest wykorzystywanie gotowych mieszanin fabrycznych dwu- i trzyskładnikowych, w których łączy się substancje czynne o rożnym mechanizmie działania w ściśle dobranych proporcjach. Liczną grupę stanowią mieszaniny z dodatkiem terbutylazyny. Stosowane tuż po wschodach do fazy 3 liści kukurydzy i na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, z dobrym skutkiem zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków, nawet tych późnowschodzących i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy.

Dobre zwalczanie chwastów prosowatych i komosy białej oraz innych gatunków dwuliściennych takich jak bodziszka drobnego, gwiazdnicy polnej, jasnot, przetaczników, a nawet gatunków ciepłolubnych jak psianki czarnej czy szarłatu szorstkiego, można osiągnąć łącząc herbicydy zawierających substancje czynne sulkotrion lub mezotrion z sulfonulomocznikami w gotowe mieszaniny lub mieszaniny zbiornikowe.

Samosiewy rzepaku

Na stanowiskach, gdzie pojawia się problem zachwaszczenia samosiewami rzepaku i rdestami, dobre działanie chwastobójcze wykazuje mieszanina tritosulfuronu z dikambą wzmocniony dodatkiem adiuwanta. Natomiast tam, gdzie licznie pojawia się przytulia czepna nawet w stadium 7-8 okółków, zaleca się stosowanie gotową mieszaninę 2,4-D z florasulamem, a jeżeli oprócz niej pojawią się gatunki prosowate można dołożyć jednego z sulfonylomoczników. Natomiast do eliminowania siewek bądź części nadziemnych wielu uciążliwych gatunków dwuliściennych nadaje się bromoksynil w formie proszkowej i płynnej lub z dodatkiem terbutyloazyny dla zwiększenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów (tab. 1 i 2).

Dawki dzielone i łączenie substancji

W celu ograniczenia występowania zachwaszczenia wtórnego głównie gatunkami późnowschodzącymi, zaleca się stosować herbicydy systemem dawek dzielonych. Natomiast, by zwiększyć spektrum zwalczanych chwastów można je wzajemnie mieszać lub łączyć z innymi substancjami aktywnymi. Przykładem takiego wykorzystania jest nikosulforon stosowany w mieszaninie z mezotrionem, jako kompletny powschodowy herbicyd Elumis 105 OD do niszczenie większości jedno i dwuliściennych gatunków, czy Camix 560 SE łączący mezotrion z s-metolachlorem skuteczny zwłaszcza na chwasty prosowate. Mimo, że pojedyncze substancje aktywne są od kilku lat stosowane samodzielnie, to dzięki ich odpowiedniemu doborowi w herbicyd wieloskładnikowy do sporządzenia zawiesiny olejowej możliwe jest wykonanie oprysku bez znoszenia, lepsze pokrycie powierzchni liści, co skutkuje wydłużeniem efektu chwastobójczego, aż do późnych faz rozwojowych kukurydzy (tab. 1).

Wydaje się, że w sytuacji ograniczonego wyboru środków chwastobójczych, niewielu nowych substancji chemicznych możliwość łączenia herbicydów o różnym mechanizmie działania w celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów stwarza najbardziej korzystny sposób pozbywania się tych groźnych konkurentów w uprawie kukurydzy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *