Stawki dopłat w drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR 2023 – 2027

Stawki dopłat zawarte w II wersji Planu Strategicznego niekoniecznie zadowolą rolników. 117 euro dopłat podstawowych do hektara, czyli nieco ponad 530 zł, nie robi dużego wrażenia. Uzupełnieniem płatności są tzw. ekoschematy, w ramach których wypłacane będą dodatkowe pieniądze.

Wprawdzie nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa, ale już niewiele czasu zostało do wnoszenia uwag związanych z Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Można je składać tylko do 15 września. Pytanie jest jedno: czy nowe rozwiązania polepszą sytuację finansową rolników?

Dopłaty podstawowe

stawki dopłat

Sprawdzamy, jakie przewidziane są stawki dopłat w drugiej wersji Planu Strategicznego

fot. Tadeusz Śmigielski

Ponad osiem miliardów euro przeznaczono na dopłaty podstawowe. Jednolita płatność roczna do kwalifikującego się hektara wynosi szacunkowo 117 EUR/ha. Dodatkowo przewidziano tzw. uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu. Szacowana stawka wynosi ok. 40 EUR/ha. To wsparcie przyznawane jest jako uzupełnienie podstawowego wsparcia dochodu do powierzchni pierwszych hektarów. Warto tu wspomnieć, że uzależnia się je od stosowania norm i dobrych praktyk. Płatność redystrybucyjna będzie przysługiwała gospodarstwom o powierzchni od 3 do 50 ha, do pierwszych 30 ha. Na płatność do pierwszych hektarów przewidziano 1,8 miliarda euro.
Plan Strategiczny przewiduje także dodatkowe stawki dopłat uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników. Udzielone wsparcie dochodu ma na celu głównie przyciąganie i utrzymanie młodych rolników na obszarach wiejskich. Płatność roczna do powierzchni, jednolita w całym kraju, szacowana jest na 66 EUR/ha. Na ten cel przewidziano w budżecie ok. 185 mln euro.

Przeczytaj również: Pomoc klęskowa dla rolników – komu przysługuje?

Ekoschematy uzupełniają stawki dopłat

Niewątpliwie nowością dla rolników są wprowadzane do Planu Strategicznego ekoschematy. Rolnicy chcący otrzymywać wyższe stawki dopłat będą musieli wybrać co najmniej jeden z 17 ekoschematów, Trzeba wspomnieć, że uczestniczenie w ekoschemacie jest dobrowolne, ale rezygnacja oznacza stratę konkretnych pieniędzy. Wśród kilkunastu ekoschematów realizowane będą dopłaty do rolnictwa ekologicznego i dobrostanu zwierząt. Na przykład na małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi przewiduje się kwotę 1577 zł/ha. Z kolei na podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 3056 zł/ha. Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt to szacowane stawki płatności np. na krowę mamkę wynoszą 329 zł/krowę czy 301 zł/lochę. Szczegółowy projekt ekoschematów znajduje się na stronach rządowych w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Preferencyjne stawki dopłat dla małych i średnich gospodarstw

Krajowy Plan Strategiczny wyraźnie wspiera małe gospodarstwa. Ta koncepcja ma za zadanie wsparcie gospodarstw o najniższych dochodach. Chodzi tu przede wszystkim o gospodarstwa rolne o powierzchni do 25 ha. To właśnie płatność redystrybucyjna, czyli do pierwszych hektarów, ma za zadanie niwelować różnicę między dochodowością gospodarstw małych a dużych. Rozpatrując stawki dopłat należy zwrócić uwagę na mechanizm redukcji płatności podstawowej. Inaczej mówiąc, rolnik nie będzie mógł otrzymać więcej niż 100 tys. euro jednolitej płatności obszarowej.

Plan Strategiczny dla WPR – konsultacje II wersji

Plan Strategiczny dla WPR 2023 – 2027 od początku wywoływał wiele kontrowersji wśród rolników i związkowców. Gdy ministerstwo rolnictwa poinformowało o możliwości wnoszenia uwag do Planu, wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków, poprawek, sugestii zmiany umieszczonych w nim zasad. Głos w sprawie zabrała również KRIR wnosząc swoje propozycje. Czy głosy zainteresowanych zmienią stawki dopłat? Notabene konsultacje w sprawie Planu Strategicznego wciąż trwają. Jeszcze do 15 września można zgłaszać swoje uwagi za pomocą Formularza do zgłaszania propozycji zmian.

Przeczytaj również: Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników – nie przegap terminu!

Płatności w ramach WPR 2023-2027. Podsumowanie

Stawki dopłat są oczywiście bardzo ważne dla rolników, lecz nie mniej istotny jest sposób przyznawania płatności w ramach WPR. Przejrzyste i sprawiedliwe kryteria podziału funduszy dla rolnictwa za poszczególne działania jest przedmiotem analizy producentów rolnych. Warto więc zapoznać się z projektem Planu Strategicznego i wykorzystać okazję do wniesienia swoich uwag.

Przeczytaj również: Protesty rolnicze – AgroUnia blokuje drogi

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 21

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *