Szkoły rolnicze w województwie łódzkim

„Nasza szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów. Jest to miejsce, w którym poznajemy drogę do lepszej przyszłości”. Czy można lepiej wyrazić dążenia społeczności szkolnej do osiągnięcia celu, jaki stawia przed sobą ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. A jakie cele chcą osiągnąć inne szkoły rolnicze w województwie łódzkim?

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim, które stanowią niespełna 20 placówek kształcących kadry dla rolnictwa muszą podołać dużemu wyzwaniu. Województwo łódzkie, to przecież około 120 000 gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich, to również gospodarstwa o dużym nasileniu produkcji zwierzęcej. Łódzkie to także przemysł rolno-spożywczy skupiający około 480 piekarń, 180 młynów, 100 ubojni, 90 przetwórni owocowo-warzywnych, 22 zakłady mleczarskie, 1 cukrownię. Powyższe dane świadczą o tym, że w tym regionie szkolnictwo związane z branżą rolniczą ma do spełnienia ogromną rolę.

Złota odznaka perspektywy

Złota odznaka (fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Złota szkoła?

ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie jest placówką, która swoimi osiągnięciami udowodniła, że szkoły rolnicze w województwie łódzkim są w stanie wykształcić specjalistów dla branży rolniczej. W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy placówka zdobyła prestiżowy tytuł: Złotej Szkoły 2017″ a w 2015 – „Srebrnej Szkoły”. Niebywałym sukcesem jest specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak widać, nie jest to przypadek lecz efekty pracy kadry pedagogicznej i uczącej się tam młodzieży. Sukcesy placówki potwierdza srebrna statuetka za zajęcie drugiego miejsca w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie mieli wiele powodów do dumy. Aż 7 z nich zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 4 uzyskało tytuł laureata a 3 finalisty. Jak widać, szkoły rolnicze w województwie łódzkim mają się doskonale zajmując czołowe miejsca w rankingach szkół. Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie tę szkołę.

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2016 r.(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Co na to dyrektor?

– Nasza szkoła jest małą placówką z 78 letnią tradycją i dużymi możliwościami o czym świadczą sukcesy udokumentowane pracą nauczycieli i uczniów. Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje – mówi Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Wycieczki rowerowe

Wycieczki rowerowe po okolicy i nie tylko (fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Najfajniejsza szkoła

Aleksandra Adamczyk, uczennica klasy IV Technikum weterynaryjnego ma na temat swojej szkoły wyrobione zdanie: – Szkoła, to nie tylko budynki, sprzęty… Z naszego punktu widzenia są to głównie ludzie, których widzimy tu codziennie i atmosfera jaką razem tworzymy. Nie jest nas dużo, więc wszyscy dobrze się znamy. Jesteśmy zgrani i potrafimy ze sobą współpracować, co zresztą idealnie pokazuje nasze zwycięstwo w plebiscycie na Najfajniejszą Szkołę w Powiecie Łowickim. Z chwilą ogłoszenia wyników staliśmy się żywym dowodem, że „chcieć, to naprawdę móc”. (…) Naszą społeczność tworzymy nie tylko my, ale i nauczyciele i inni pracownicy. Ich podejście, otwartość na nasze pomysły sprawiają, że dużo łatwiej się z nimi współpracuje, bo chcieć muszą obie strony. Zawsze możemy się do nich zwrócić z problemem, prośbą o pomoc… nigdy nie odmówią.

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy rzeką Bzurą(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was…

Oczywistą jest sprawą, że każda szkoła chcąc zachęcić przyszłych uczniów chwali się swoimi atutami. Trzeba jednak przyznać, że ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ich nie brakuje. Oprócz atrakcyjnego położenia na terenie parku wiejskiego szkoła chwali się również nowym budynkiem kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną. Powodem do dumy jest również eko-ogród i bardzo dobrze wyposażone pracownie: ogólnokształcące, zawodowe, komputerowe z dostępem do Internetu oraz eko-pracownia. Szkoła dysponuje nowoczesną oborą z unikalnym robotem udojowym. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną a także autodrom do nauki jazdy. Dla zamiejscowej młodzieży jest przygotowany internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness. Na lubiących aktywny wypoczynek czeka hala sportowa, stadion oraz kajaki i rowery.

Robot udojowy

Robot udojowy najnowszej generacji może obsłużyć w ciągu doby nawet 80 krów mlecznych(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Szkolny hit – obora

Szkoła jest znana z dobrego przygotowania młodzieży w zawodzie technik rolnik. Największym jej osiągnięciem jest nowoczesna, edukacyjna obora z systemem pozyskiwania mleka za pomocą robota udojowego. W oborze krowy mają bardzo przyjazne warunki utrzymania na płytkiej ściółce z wolnym dostępem do paszy i legowisk. Zdrowotność krów jest kontrolowana przez system komputerowy T4C. Uczniowie mogą analizować każde zwierzę oddzielnie, określać wydajność, ilość pobieranej paszy, ilość wyprodukowanego tłuszczu czy zawartość komórek somatycznych w mleku. Na tę chwilę jest to najbardziej nowoczesny system ułatwiający pracę przy produkcji mleka.

łowickie stroje ludowe

W „łowickim klimacie” na terenie szkolnego parku(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Co oprócz nauki?

Placówka organizuje młodzieży szereg atrakcji ,do których należą:

 • wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne;
 • wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.
Zajęcia w gabinecie weterynaryjnym

Zajęcia w gabinecie weterynaryjnym(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Dla chętnych… bezpłatne kursy

Nic tak człowieka nie cieszy, jak atrakcyjne okazje. W tej szkole są nimi:

 • kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem;
 • kurs kombajnisty;
 • kurs na inseminatora;
 • kurs obsługi kasy fiskalnej;
 • kurs florystyczno-kelnerski;
 • kurs na wózki widłowe;
 • kurs spawania elektrodami otulonymi;
 • kurs instruktora nauki jazdy konnej;
 • kurs instruktora hipoterapii;
 • inne, wg potrzeb ucznia.

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim są okej, ale jaki wybrać zawód?

I tu zaczynają się schody, chociaż szkoły rolnicze w województwie łódzkim mają naprawdę interesującą ofertę. Podjęcie decyzji o swojej własnej przyszłości nie jest łatwe. Każdy prędzej czy później zadaje sobie pytanie: co chcę dalej w życiu robić? Jeśli jednak trafisz do Zduńskiej Dąbrowy, to do wyboru jest kilka kierunków nauki. Kim możesz zostać po ukończeniu ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie?

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim

Nowoczesny sprzęt w gabinecie weterynaryjnym(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Technik weterynarii

Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem do określania rodzajów patogenów. Naukę tego zawodu oferuje również ZSCKR im. Wł. Reymonta w Dobroszycach czy ZSCKR im. W. Witosa w Bujnach.

"Kobiety na traktory?"

„Kobiety na traktory?” (fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Technik rolnik

Wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego lub pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych. Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników w różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Kwalifikacje w tym zawodzie można zdobyć w ZSCKU w Wojsławicach, ZSRCKU w im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu.

projektowanie w architekturze krajobrazu.

Na zajęciach z projektowania w architekturze krajobrazu (fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Technik architektury krajobrazu

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim mają do zaproponowania również nowe zawody. Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu. Młodzież poznaje zasady projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji i modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu. Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych. Zawodu można się wyuczyć, np. w CKZiU w Strzałkowie, ZSR im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie czy ZSR im. W. Grabskiego w Sędziejowicach.

jazda konna

W plenerze(fot. ZSCKR Zduńska Dąbrowa)

Technik hodowca koni

Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodzieży w zakresie szeroko rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę w tej dziedzinie. Uczniowie zdobywają wiedzę z hipologii na zajęciach praktycznych i teoretycznych, doskonalą umiejętności jeździeckie, powożenie zaprzęgami. Odbywają również okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii, rymarzami. Ukończenie szkoły i zdobycie dyplomu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Ten zawód można również zdobyć w ZSRCKU im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.

Nie trzeba zaczynać od technikum

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim, to nie tylko technika. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ma w swojej ofercie również szkołę branżową, po ukończeniu której można zostać rolnikiem. Placówka zaprasza również do zdobycia zawodu dorosłych. Taką możliwość daje szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik weterynarii i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe kształcące w zawodach rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu.

A może… Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Macieja Rataja w Mieczysławowie k/Kutna?

Na początek, dla zachęty, szkoła kusi:

 • bezpłatnym zestawem podręczników dla każdego ucznia;
 • wycieczkami zagranicznymi i zawodowymi;
 • wyjazdami do teatru;
 • stażami zagranicznymi dla uczniów w Nienburgu i Berlinie w ramach Programu Erasmus+;
 • możliwością bezpłatnego zdobycia prawa jazdy kat. T już po pierwszej klasie, dla uczniów technikum mechanizacji również kat. B i uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnych.
Berlin -wycieczka

Berlin -wycieczka (fot. ZSCKR Mieczysławów)

Trochę się chwalą

Mocnymi stronami szkoły jest wysoka zdawalność egzaminu zawodowego. Nauka odbywa się w klasach o niskiej liczebności uczniów, co pozwala łatwo rozpoznać ich problemy. Dla uczniów słabszych oraz uczniów klas maturalnych prowadzone są zajęcia dodatkowe. Pracownie szkolne są bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku szkolnego. Dla zamiejscowych udostępniony jest internat z opieką całodobową i całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe z łazienką, pralki, lodówki, salę komputerową. Opłatę pobiera się tylko za wyżywienie, które w chwili obecnej wynosi 9 zł za dzień.

szkółka leśna

W szkółce (fot. ZSCKR Mieczysławów)

A na koniec… poważna propozycja

Szkoła w Mieczysławowie, podobnie jak inne szkoły rolnicze w województwie łódzkim, proponuje kształcenie w kilku zawodach.
Technik rolnik – zna zasady produkcji roślinnej przy użyciu nowoczesnych technologii. Po ukończeniu szkoły obsługuje maszyny rolnicze, stosuje zasady gospodarki rynkowej, jest obeznany z  przetwórstwem produktów rolnych, hodowlą zwierząt, rachunkowością rolną.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uzyskuje kwalifikacje do:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie tradycyjnym i precyzyjnym;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kat. B i T);
 • prowadzenie własnego gospodarstwa.

Wykształcenie w tym kierunku można również zdobyć w ZSCKU w Wojsławicach czy ZSRCKU im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.
Technik turystyki wiejskiej – jego zadaniem jest planowanie i prowadzenie turystyki na wsi przy zastosowaniu działań marketingowych.
Technik architektury krajobrazu – projektant i realizator pięknych ogrodów.

A co z innymi zawodami w branży rolniczej?

Szkoły rolnicze w województwie łódzkim dla przyszłych adeptów tej branży mają do zaoferowania również inne specjalności. Zainteresowani nauką zawodu związanego z rolnictwem mogą sprawdzić, czy pod adresem http://www.kcer.pl/files/Wykaz_Szkol_Rolniczych.pdf znajduje się placówka, w której mogą uczyć się wybranego zawodu.

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Powiązany temat: Wybór technikum.
rikardos
też ukończyłem ZSCKR w Różańcu i mogę polecić, super nauczają zobacz więcej »
Gość STIG0013
Trochę różne światy z jednej strony reklama, potem IT i na koniec rolniczak. Ja osobiście polecam od siebie Technik informatyk bo sam tam byłem Jeżeli to ogarniasz to w tej branży... zobacz więcej »
ZETOREXX85
@kitowiak- a ty gdzie chodzisz?   zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *