Szukasz: prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego