Znamy termin naboru na Modernizację gospodarstw rolnych!

Znamy termin naboru na Modernizację gospodarstw rolnych!

Znamy już dokładny termin naboru na Modernizację gospodarstw rolnych! Sprawdź, ile masz czasu na wypełnienie dokumentów!

Jak zapowiadaliśmy, dziś został podany dokładny termin naboru na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014–2020. Wnioski będzie można składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. we wszystkich 4 obszarach (operacje od A do D).

W związku z tym, że do naboru został zaledwie miesiąc, przypominamy najważniejsze informacje:

Dofinansowanie: ile i na co?

Maksymalne dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z obszarami:

  1. rozwojem produkcji prosiąt: 900 tys. zł;
  2. rozwojem produkcji mleka krowiego: 500 tys. zł;
  3. rozwojem produkcji bydła mięsnego: 500 tys. zł;
  4. racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu: 500 tys. zł; przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, albo budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach: 200 tys. zł.
NSP w żywieniu; termin naboru na modernizację

Pieniądze można dostać m.in. na inwestycję w produkcję prosiąt.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on jednak być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie pomocy można zanieść osobiście (lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką  pocztową) w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Należy jednak pamiętać, że dokumenty aplikacyjne nieco inaczej są składane w przypadku osób wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy – składa się je w oddziale regionalnym ARiMR, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Szkolenia do ŚOR; termin naboru na modernizację

Młodzi rolnicy mogą liczyć na refundację 60% kosztów kwalifikowanych.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Inaczej jest jednak w przypadku rolników, którzy będą wspólnie składać wniosek – wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Ważne! Listy z kolejnością przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru!

***

W najbliższym czasie opublikujemy artykuły dotyczące liczenia punktów we wnioskach na Modernizację gospodarstw rolnych z podziałem na obszary.

Dopłaty do materiału siewnego 2019 – złóż wniosek!

Kto może ubiegać się o dotacje, na jakich warunkach?

18 stycznia 2019

Dotacje PROW 2019 – znamy harmonogram naboru wniosków!

Kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie w ramach PROW 2014-2020?

10 stycznia 2019

Ekspert przyrodniczy pomoże uzyskać dopłaty!

Gdzie rolnik ma szukać fachowca, który pomoże przygotować wniosek do Pakietu 4 i 5 z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego?

21 stycznia 2019