Znamy termin naboru na Modernizację gospodarstw rolnych!

Download PDF

Jak zapowiadaliśmy, dziś został podany dokładny termin naboru na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014–2020. Wnioski będzie można składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. we wszystkich 4 obszarach (operacje od A do D).

W związku z tym, że do naboru został zaledwie miesiąc, przypominamy najważniejsze informacje:

Dofinansowanie: ile i na co?

Maksymalne dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z obszarami:

  1. rozwojem produkcji prosiąt: 900 tys. zł;
  2. rozwojem produkcji mleka krowiego: 500 tys. zł;
  3. rozwojem produkcji bydła mięsnego: 500 tys. zł;
  4. racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu: 500 tys. zł; przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, albo budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach: 200 tys. zł.
NSP w żywieniu; termin naboru na modernizację

Pieniądze można dostać m.in. na inwestycję w produkcję prosiąt.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on jednak być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie pomocy można zanieść osobiście (lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką  pocztową) w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Należy jednak pamiętać, że dokumenty aplikacyjne nieco inaczej są składane w przypadku osób wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy – składa się je w oddziale regionalnym ARiMR, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Szkolenia do ŚOR; termin naboru na modernizację

Młodzi rolnicy mogą liczyć na refundację 60% kosztów kwalifikowanych.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Inaczej jest jednak w przypadku rolników, którzy będą wspólnie składać wniosek – wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Ważne! Listy z kolejnością przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru!

***

W najbliższym czasie opublikujemy artykuły dotyczące liczenia punktów we wnioskach na Modernizację gospodarstw rolnych z podziałem na obszary.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o