Ubezpieczenie nagrobka w ramach innych polis?

Większość z nas wykupuje ubezpieczenia, aby chronić siebie i swoje dobra materialne. Skoro ubezpieczamy dom to czemu nie zaopatrzyć się w ubezpieczenie nagrobka? Przecież miejsca pochówku naszych bliskich również narażone są na szkody czy to wynikające z nieprzewidzianych zjawisk czy też z działalności człowieka.

Nagrobki, które stawiamy na cmentarzach często są bardzo kosztowne. Zazwyczaj wybieramy je na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Szczególnie teraz, gdy zbliża się Święto Zmarłych częściej o tym myślimy i chcemy zadbać o groby. A co jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego, w skutek czego pomnik ulegnie zniszczeniu? Czy będziemy mieli pieniądze na postawienie nowego?

Ubezpieczenie nagrobka chroni przede wszystkim od działania zdarzeń losowych

Ubezpieczenie nagrobka czy cmentarza?

Takie ubezpieczenia są coraz popularniejsze, a co za tym idzie będziemy mogli je wykupić w niejednej firmie. Zazwyczaj ochrona proponowana jest w ramach ubezpieczenia domu, mienia czy rodziny. Takie ubezpieczenia niczym nie różnią się od innych – mają swój zakres i wyłączenia. Co powinniśmy wiedzieć na ich temat?

Przede wszystkim pamiętajmy o różnicy między ubezpieczeniem cmentarza a nagrobka. Cmentarz może być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zarządcy. Taka polisa nie obejmuje grobów, które są własnością osób zgłoszonych jako opiekunowie. Więc jeśli np. na pomnik spadnie drzewo, złamane od uderzenia pioruna, to zarządca cmentarza nie ma wobec nas żadnego obowiązku. Bowiem to, co się wydarzyło nie wynika chociażby z jego zaniedbania.

Ubezpieczenie nagrobka

Za ślady na pomniku, powstałe na skutek rozlania się wosku, nie otrzymamy odszkodowania. Dlatego lepiej to, co stawiamy na pomniku, zabezpieczyć.

Ubezpieczenie nagrobka chroni przede wszystkim od działania zdarzeń losowych. Mogą to być np: huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi. W ramach niektórych pakietów, proponowanych przez ubezpieczyciela, będziemy mogli wykupić polisę na wypadek kradzieży i aktów wandalizmu. Tak jak przy innego typu ubezpieczeniach, tak i w tym przypadku, wiele zależy od proponowanych pakietów i ewentualnych rozszerzeń odpowiedzialności.

W naszej firmie ubezpieczenie nagrobka jest dostępne jako opcja dodawana do ubezpieczenia mieszkania. Zakres ochrony jest szeroki i obejmuje m.in. dewastację, zniszczenie przez siły natury, a także upadek drzew lub masztów. Ochrona obejmuje również kradzież przymocowanych na stałe elementów nagrobka – mówi pan Dawid Korszeń z firmy Warta. – Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu ochroną.

Nagrobek, czyli co?

Nie każdy element w obrębie grobu naszych bliskich wejdzie w zakres ubezpieczenia. Co konkretnie ubezpieczamy przy takiej polisie? Oprócz grobowca lub nagrobka (płyty na cokole i tablicy z napisami), zazwyczaj ochroną objęte są elementy dekoracyjne na stałe przytwierdzone do grobu. Będą to chociażby rzeźby, wazony. W zakres ubezpieczenia mogą też wejść ławeczki i obszar wokół grobu. To jednak będzie się wiązało z dodatkową opłatą.

Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu ochroną

Dawid Korszeń, Warta

Nagrobek może ulec zniszczeniu też na skutek naturalnych, stałych działań sił przyrody i upływu czasu. Każdy pomnik z czasem traci pierwotny wygląd, co nie zostanie w żaden sposób uwzględnione przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Podobnie jak zniszczenia wynikające z używania zniczy oraz zapadanie się ziemi. To wszystko wchodzi w zakres wyłączeń firm ubezpieczeniowych. Nikt nie zrekompensuje nam też zniszczonych bądź skradzionych wieńców. Wyłączenia odpowiedzialności mogą też być ustalane na podstawie jakiejś kwoty. Ubezpieczyciel ma prawo określić, że rzeczy nieprzekraczające pewnej sumy nie zostaną objęte ubezpieczeniem.

Czy to się opłaca?

To, ile zapłacimy za ubezpieczenie nagrobka zależy od jego wartości, a także lokalizacji. Za nagrobek, który kosztował 5 tysięcy zł. zapłacimy około 100 zł rocznie. Na koszt wpływ ma też zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. A jak wysoka będzie suma odszkodowania? Tutaj bywa różnie. Możemy otrzymać jedynie sumę odpowiadającą wartości nagrobka. Ale sumy ubezpieczenia nagrobka mogą wynosić do 20 tysięcy zł. Nawet, gdybyśmy mieli otrzymać tylko tyle, ile rzeczywiście nagrobek był wart, to zawsze są to pieniądze, które nam się przydadzą. Będziemy mogli za nie, przynajmniej częściowo, sfinansować postawienie nowego nagrobka lub naprawić dotychczasowy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *