Ustawa o ziemi znowelizowana – jakie zmiany dla rolników?

Ustawa o ziemni została znowelizowana przez Sejm. Rygory związane z nabywaniem gruntów rolnych „lekko poluzowano” – czy z korzyścią dla rolników? Na jakie zmiany powinni przygotować się gospodarze?

Uchwalone ponad trzy lata temu ograniczenia w obrocie ziemią od samego początku wywoływały duże kontrowersje. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą nabywcą gruntów rolnych może zostać wyłącznie rolnik indywidualny z kwalifikacjami rolniczymi, osobiście gospodarujący na gruntach do 300 ha. Pozostałe podmioty mogą nabywać ziemię jedynie na cele rolne i muszą mieć zgodę prezesa KOWR.

Ustawa o ziemi do poprawki

ustawa o ziemi

Ustawa o ziemi została znowelizowana przez Sejm. Trafi teraz do Senatu

Zdania rolników w sprawie ustawy o ziemi były podzielone. Wielu gospodarzy uważało, że rygorystyczne przepisy zamiast ułatwić życie gospodarzom – jedynie przeszkadzały.

Nowelizację ustawy zapowiadał od początku swojego urzędowania minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Nie zrezygnujemy z kontroli nad sprzedażą ziemi rolniczej, ale niewielkie zmiany w ustawie o obrocie ziemią nastąpią – mówił PAP szef resortu rolnictwa- .

Ustawa o obrocie ziemią do poprawki! Przeczytaj więcej!

Nowelizacja, czyli ułatwienia

Posłowie postanowili trochę „poluzować” przepisy dotyczące obrotu ziemią. Znowelizowana w piątek 26 kwietnia ustawa o ziemi zakłada, że osoby nie będące rolnikami będą mogły kupić działki rolne do 1 ha. Wprowadzono ograniczenie: na terenach wiejskich na cele niezwiązane z rolnictwem nabyć można będzie tylko jedną działkę. Nabywców ziemi powyżej 1 ha zobowiązano do prowadzenia działalności rolniczej, nie będą mogli jej zbyt przez okres 5 lat.

Nowelizacja zakłada również pewne ułatwienia dla rolników. Jakie?

  • Rozszerzono katalog osób, na których rzecz będzie można zbyć nieruchomość (o rodzeństwo rodziców a także pasierbów)
  • Kupujący działki rolne będą musieli prowadzić gospodarstwo rolne przez 5 lat – a nie jak do tej pory przez 10
  • Umożliwiono zbycie gruntów przed upływem 5 lat – za zgodą dyrektora KOWR
  • Pozostawiono KOWR prawo pierwokupu ziemi na wsi
  • KOWR będzie mógł – za zgodą ministra rolnictwa – ustanowić na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zobowiązania finansowe
ustawa o ziemi

Znowelizowana ustawa zakłada, że osoby nie będące rolnikami będą mogły kupić działki rolne do 1 ha

Jak oceniacie te zmiany?

Czy te zmiany są korzystne dla rolników? Postanowiliśmy zapytać o to gospodarzy. – Uważam, że poluzowanie obecnych – bardzo rygorystycznych przepisów było konieczne. Jednak to co PiS proponuje to jedynie kosmetyczne zmiany. Ułatwień dla rolników powinno być więcej, np. definicja osób bliskich powinna być jeszcze bardziej rozszerzona – uważa Jerzy Mikołajczyk z Pomorza.

Przyjęte przez Sejm zmiany to ułatwienia nie dla rolników, a dla miastowych. Będą mieć teraz łatwiejszy dostęp do ziemi. Powinniśmy chronić ziemię przed spekulacyjnym wykupem, dlatego utrzymanie wielu nałożonych rygorów jest konieczne – ocenia Alfreda Sulewska ze Śląska.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Susza 2018 – jaka będzie pomoc?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani przez suszę – mówi minister rolnictwa.

17 czerwca 2019

Dopłaty na zalesianie – rozpoczął się nabór wniosków.

Czy to się opłaca? Jakie wsparci można otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie? Kiedy będzie wypłata środków?

17 czerwca 2019

Co grozi za wypalanie traw?

Czy wiesz, jakie kary grożą za wypalanie traw? Utrata dopłat bezpośrednich nie jest wcale najbardziej dotkliwą z nich!

25 kwietnia 2019