Wsparcie dla producentów mleka i producentów świń

Wsparcie dla producentów mleka i producentów świń

Wiemy już, jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe dla producentów mleka i hodowców trzody chlewnej!

21 grudnia do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Właśnie w tej sprawie 23 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której podano, jakie kryteria będą musieli spełnić rolnicy chcący otrzymać wsparcie.

20151223_133016

Wspomniany projekt umożliwia bowiem przyznanie producentom mleka i świń wsparcie finansowe przewidziane rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej nr 2015/1853 z 15 października 2015 r.

Wspomniany projekt umożliwia bowiem przyznanie producentom mleka i świń wsparcie finansowe przewidziane rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej nr 2015/1853 z 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Na mocy tego rozporządzenia nasz kraj otrzymał 28 946 973 euro. Pula środków pochodzących z budżetu UE zostanie dodatkowo zwiększona o środki pochodzące z budżetu krajowego w wysokości równej kwocie środków UE przypadających Polsce. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na powyższe sektory w równych częściach.

Kryteria udzielania wsparcia producentom świń

wsparcie

Źródło: AgroFoto.pl, matias95

Wsparcie będzie udzielane producentowi trzody chlewnej, jeżeli w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń (co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt), a w okresie od dnia 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5, ale nie więcej niż 2000 szt. świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producent, a w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni.

Wsparcie będzie udzielone do liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń, sprzedanych przez producenta w okresie od 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lecz nie większej niż liczba świń o tym numerze identyfikacyjnym poddanych ubojowi w rzeźni w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. oraz nie większej niż liczba świń posiadanych przez producenta w dniu 30 września 2015 r. i nie większej niż 2000 (wsparcie do produkcji żywca w cyklu zamkniętym).

wsparcie dla hodowców

Źródło: AgroFoto.pl, dani221

Na podstawie wniosków złożonych przez producentów świń ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba świń kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor wieprzowiny zostanie podzielona przez sumę wszystkich świń, do których przysługuje pomoc. Uzyskana zostanie w ten sposób stawka przypadająca na 1 szt., przy czym zgodnie z projektem rozporządzenia stawka ta nie może być wyższa niż 70 zł.

Zgodnie z projektem wymagane będzie dołączenie do wniosku o wsparcie oświadczenia producenta świń o liczbie świń posiadanych 30 września 2015 r. oraz faktur lub innych dowodów sprzedaży potwierdzających sprzedaż świń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

Kryteria udzielenia wsparcia finansowego producentom mleka

wsparcie dla producentów

Źródło: AgroFoto.pl, kocobol

Jeśli natomiast chodzi o wsparcie dla producentów mleka, będzie ono udzielane, jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 producent wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg i w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 tys. kg.

Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kg mleka wyniesie ok. 1,4 gr.

wsparcie dla producentów

Źródło: AgroFoto.pl, Nataliaurawska

W projekcie zaproponowano również uwzględnienie zdarzeń prawnych związanych z przeniesieniem posiadania gospodarstwa producenta oraz przypadków następstw prawnych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o udzielenie wsparcia składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Ta rekompensata powinna pozwolić rolnikom przetrwać ten trudny okres, aby mogli dalej produkować. Ministerstwo przygotowuje też kolejne rozwiązania stabilizacyjne na ten rynek. Rozporządzenie wejdzie w życie w styczniu 2016 r., po zakończeniu konsultacji społecznych i przyjęciu przez rząd – mówi Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komentarze

  1. To jest dyskryminacja, czym się różni tucznik z cyklu zamkniętego od otwartego? Tylko tym, że producent w cuklu otwartym poniósł większe straty a dla niego pomocy już nie ma.

Wybrane dodatki paszowe dla świń

Istnieje wiele grup dodatków paszowych, które wykazują działanie przeciwbakteryjne i nie należą do grupy antybiotykowych. Sprawdź!

11 marca 2018

Rozród trzody chlewnej: jak zwiększyć efektywność produkcji?

Dobra organizacja rozrodu trzody chlewnej pozwala zapobiegać problemom okresu okołoporodowego. Zobacz, na co zwrócić uwagę!

11 marca 2018

Program Leader: jak dostać grant?

Narzędzie jakim jest Leader pozwala mieszkańcom wsi wprowadzać w życie starą zasadę: Nihil Novi - nic o nas bez nas

17 marca 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij