Zasiłek opiekuńczy na dziecko ponownie dostępny dla rolników

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce przyczyniła się do całkowitego zamknięcia szkół. Decyzję w tej sprawie ogłosił 4 listopada premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zapowiedział, że rodzice ponownie mogą starać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko. 

Zasiłek opiekuńczy z KRUS powrócił z dniem 9 listopada, podobnie jak dodatkowy zasiłek z ZUS, który przyznawany jest w pokrewnych sytuacjach. Rząd przywrócił możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko, co jest związane z przejściem na naukę zdalną również przez dzieci w klasach I-III nauczania podstawowego.

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego z KRUS są takie same, jak w okresie wiosennym. Chcemy jednak przypomnieć najważniejsze kwestie, które mogą być istotne przy wypełnianiu i składaniu wniosku.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników uzyskują prawa do zasiłku opiekuńczego w skutek ustawy z 31 marca br. dotyczącej m.in. COVID-19. O jego przyznanie może ubiegać się osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub osoba podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Przy czym osoba ta musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Oznacza to, że składając wniosek nie jest wymagany nieprzerwany 12 miesięczny okres ubezpieczenia.

Rolnik, a także inna osoba uprawniona otrzyma zasiłek opiekuńczy na dziecko w przypadku konieczności osobistego pełnienia opieki nad dzieckiem:

  • do ukończenia 8 roku życia,
  • legitymującym się orzeczeniem o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
  • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko

Prawo do zasiłku posiada w takim samym stopniu matka i ojciec dziecka (lub opiekun prawny). Przy czym zasiłek może otrzymać wyłącznie jeden z rodziców, ten który złoży wniosek za dany okres. Warto pokreślić, że niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki przysługuje tylko jeden zasiłek opiekuńczy.

KRUS przypomina również, że nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

KRUS jednocześnie informuje, że zasiłek opiekuńczy na dziecko nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Jak również poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Przy czym nie może być to osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność pozarolniczą. A także taka osoba , która nie jest zobowiązana do sprawowania opieki na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia sprawowania opieki.

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca zasiłek opiekuńczy na dziecko za każdy dzień opieki. Również uwzględniając dni wolne od pracy, np. soboty i niedziele. Można go jednak otrzymać przez okres nie dłuższy, niż 14 dni. Jest to również niezależne od tego jaka liczba dzieci wymaga opieki. Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł. Co oznacza, że za okres 14 dni rodzice mogą otrzymać maksymalnie 453,74 zł. Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego jest 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972,40 zł.

Jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało, to wstrzymuje się wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Aby móc ubiegać się przyznanie i wypłatę zasiłku opiekuńczego na dziecko należy złożyć pisemny wniosek. KRUS umożliwia złożenie wniosku na cztery sposoby:

  • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  • osobiście (wniosek wydrukowany, uzupełniony, podpisany i dostarczony za pomocą „wrzutni”.

Dopiero po poprawnym wypełnieniu wniosku i jego złożeniu wszczyna się postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku. Zasiłek opiekuńczy na dziecko wypłacany jest niezwłocznie, po stwierdzeniu uprawnień. I nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. KRUS przekaże przyznane środki na wskazany we wniosku rachunek bankowy, ewentualnie podany adres zamieszkania lub korespondencji. Jest to zależne od wyboru formy właściwej dla wnioskodawcy.

Czytaj również: Zasiłek opiekuńczy KRUS – pytania i odpowiedzi

Źródło: KRUS, GOV.PL

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *