dr Ewa Jajor

dr Ewa Jajor

Jest pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu od 1992 roku. Od początku pracy zawodowej w Zakładzie Mykologii IOR-PIB jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad występowaniem, szkodliwością i możliwością ograniczania ważnych gospodarczo organizmów chorobotwórczych dla rzepaku, zbóż i roślin bobowatych. Autorka wielu oryginalnych prac naukowych, redaktor, współautor książek z dziedziny ochrony roślin oraz kilkunastu metodyk integrowanej ochrony roślin dla doradców i producentów.