Cena wołowiny – jakiej można się spodziewać?

Download PDF

Jak kształtuje się cena żywca wołowego w skupie, cena młodego bydła, cena cieląt? Jaka jest cena wołowiny w detalu? Gdzie najbardziej opłaca się eksportować wołowinę? Na których rynkach cena wołowiny jest najwyższa, a na których najniższa? Jakie są zagrożenia dla krajowych producentów i eksporterów? Dla agroFaktu odpowiadają eksperci.

Więcej bydła w skupie

– Od stycznia do października 2017 r. skupiono 593,4 tys. t bydła wagi żywej, czyli o 13,0% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. – mówi dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB).

cena wołowiny

dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB)

fot. Ewa Ploplis

Większa produkcja wołowiny

W ciągu dziesięciu miesięcy br. przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 lub więcej pracowników wytworzyły 171 tys. t wołowiny. Oznacza wzrost produkcji wołowiny o 11,0 % w stosunku do ub. r. – mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ

Jak kształtują się ceny skupu bydła w br.?

– W ciągu dziesięciu miesięcy 2017 r. średnia cena skupu bydła wzrosła o 6,3% do  poziomu 6,29 zł/kg. W październiku 2017 r. cena ta zwiększyła się o 2,1% do poziomu 6,44 zł/kg w porównaniu z wrześniem 2017 r. Cena skupu młodego bydła zwiększył się w październiku br. o 2,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosła średnio 6,68 zł/kg – mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ.

 Zróżnicowanie regionalne ceny skupu bydła

cena żywca wołowego

Cena skupu żywca wołowego w Polsce

Obserwuje się, nadal, regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów – mówi dr D.  Pasińska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że w trzecim tygodniu listopada br. najniższe ceny skupu wystąpiły w regionie północnym  -tj. rzędu 5,81 zł/kg. Najwyższe ceny skupu wystąpiły w regionie południowym – 6,80 zł/kg.

Ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym, za które płacono 10.812 zł/t. Ćwierci z byków były najtańsze w regionach północnych rzędu 13734 zł/t. Od dwóch lat ceny ćwierci z byków były najwyższe w regionie południowym rzędu 13985 zł/t. Natomiast krów – w regionie północnym, gdzie kształtowały się na poziomie 11404 zł/t – analizuje dr D. Pasińska z IERiGŻ.

 Jak kształtuje się cena wołowiny w skupie?

cena mięsa wołowego

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Obecnie cena wołowiny w skupie utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Od sierpnia 2017 r. na rynku wołowiny jest widoczna wzrostowa tendencja cen skupu mięsa wołowego – mówi Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. za kilogram skupowanego żywca wołowego rzeźnie płaciły przeciętnie 6,75 zł, czyli aż o 10% więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

 Jaka jest cena wołowiny w detalu?

– Od stycznia do października 2017 r. mięso wołowe w detalu zdrożało średnio o 2,7%. Natomiast mięso cielęce zdrożało o 1,8% – mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że zmiany cen detalicznych były niewielkie. W październiku 2017 r. w porównaniu ze grudniem 2016 r. zdrożały: szponder tj. mięso wołowe z kością z 18,73 do 18,91 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,60 do 27,59 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,53 do 33,21 zł/kg, mięso cielęce z kością z 28,29 do 29,05 zł/kg i mięsa cielęcego bez kości z 47,34 do 48,17 zł/kg – wynika z danych GUS.

Co jest przyczyną wysokiej ceny wołowiny w skupie?

cena skupu cieląt

Cena skupu cieląt w Polsce

Analitycy twierdzą, że cena wołowiny w skupie zwiększa się z powodu rosnącego zainteresowania eksportem.

Wzrost ceny wołowiny w skupie wynika w dużej mierze ze zwiększonego zainteresowania nią zagranicznych odbiorców – komentuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Podkreśla, że eksport jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się cen na rynku wołowiny.

Ok. 83% wyprodukowanej w Polsce wołowiny trafia do odbiorców zagranicznych – wynika z danych MRiRW. Od stycznia do sierpnia 2017 r. z Polski wyeksportowano 299 tys. t nieprzetworzonego mięsa wołowego tj. CN 0201-02. Oznacza to wzrost o 12% w porównaniu z ub. r.

Lepsze relacje cenowe dla producentów

Cena skupu młodego bydła rzeźnego

Cena skupu młodego bydła rzeźnego w Polsce

Zwiększenie cen skupu żywca wołowego, przy relatywnie niskich cenach pasz spowodowało poprawę relacji cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. niż w analogicznych miesiącach 2016 r. – analizuje dr D. Pasińska z IERiGŻ.

 Jakie jest spożycie wołowiny w kraju?

Niestety Polacy spożywają relatywnie mało mięsa wołowego. Ok. 2,2 kg rocznie. Oznacza to, że wołowina ma niewielki udział w spożyciu mięsa ogółem, rzędu ok. 3% – analizuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

 Jakie są zagrożenia dla krajowych producentów i eksporterów wołowiny?

Cena niekastrowane bydła rzeźnego w Niemczech

Cena niekastrowane bydła rzeźnego w wieku 12-24 mies. kat. A-R3 w Niemczech

Istotnym zagrożeniem dla producentów i eksporterów mięsa wołowego są proponowane zmiany prawne. Dotyczy to głównie zakazu uboju rytualnego w Polsce – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że rynek wołowiny jest silnie uzależniony od eksportu. Wśród głównych odbiorców mięsa wołowego z Polski znajdują się kraje o istotnym udziale społeczności muzułmańskiej, czy też żydowskiego tj. np. Francja, Niemcy czy Włochy. Jej zdaniem, utrata tych odbiorców może oznaczać wymierne straty dla polskiej branży mięsnej.

Czy polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na unijnym rynku?

Nadal polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym – odpowiada dr D. Pasińska z IERiGŻ. – Od 13 listopada do 19 listopada 2017 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z klasy R3 w Polsce wynosiła 345,97 euro/dt. Oznacz to, że była o ok. 11% niższa niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Cena tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące, kategorii A klasy U+R+O, była o 12% niższa i wynosiła 346,07 euro/dt. Ceny tusz kategorii A/C/Z klasy R3 były wyższe również u naszych głównych odbiorców tj.: we Włoszech o 18%, w Niemczech o 15%, w Hiszpanii o 12%, we Francji o 3% i w Wielkiej Brytanii o 18% – analizuje dr Pasińska.

Na których unijnych rynkach cena wołowiny jest największa?

Cena niekastrowane bydła rzeźnego w UE

Cena niekastrowane bydła rzeźnego w wieku 12-24 mies. kat. A-R3 w UE-28

Wśród głównych nabywców wołowiny tj. mięsa wołowego świeżego najwyższa cena wołowiny była uzyskiwana w eksporcie do: Wielkiej Brytanii, gdzie cena kształtowała się na poziomie 4,34 euro/kg i Izraela – 5,76 euro/kg. Najniższa cena wołowiny była w wywozie do Niemicy – rzędu 2,90 euro/kg i Holandii tj. 2,91 euro/kg – odpowiada dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że polskiemu wywozowi sprzyja większy popyt na unijną wołowinę ze strony Hongkongu, Turcji, Izraela i Filipin. Jej zdaniem, w br. uwarunkowania w światowym handlu zagranicznym produktami wołowymi są korzystniejsze niż przed rokiem.

Duże ryzyko produkcji zwierzęcej

Zapytani o to jak dużym ryzykiem obarczona jest produkcja zwierzęca producenci odpowiadają:

Inwestycja w chów zwierząt na mięso jest obarczone dzisiaj dużym ryzykiem. Są zarówno wydarzenia, które zwiększają pokładane nadzieje, takie jak ponowne otwarcie rynków dalekowschodnich na niektóre produkty mięsne jak i zdarzenia takie jak rosyjskie embargo czy ASF, które całkowicie odwracają spojrzenia rolników od tego rodzaju produkcji – mówi Łukasz Czech, rolnik – producent.

Czy opłaca się zmienić lub rozszerzać profil produkcji?

Cena niekastrowane bydła rzeźnego

Cena niekastrowane bydła rzeźnego w wieku 12-24 mies. kat. A-R3 w Polsce

Zapytany o to rolnik- producent wieprzowiny odpowiada:

Pytanie o możliwość zmiany profilu produkcji jest pytaniem dosyć trudnym i niechętnie stawianym przez rolników. Pomijając nawet tak podstawowe aspekty, jak brak wiedzy czy obawa przed nowym, należy uświadomić sobie jak dużym problemem jest już sam brak infrastruktury. Im większa skala, tym większa trudność z przestawieniem produkcji – mówi Łukasz Czech, rolnik- producent mięsa z okolic Parczewa, student SGGW, laureat Bayer Youth Ag Summit. – Po co komuś infrastruktura do produkcji kiszonki jeśli zamierza produkować trzodę chlewną lub jak użyć mieszadła i beczkowozy w produkcji owiec? – dodaje

Przestawienie produkcji ma zazwyczaj miejsce w momencie, w którym dana produkcja nie jest opłacalna. Gospodarstwa często finansują swoje inwestycje kredytem – w sytuacji, w której gospodarstwo jest zadłużone na rozwinięcie jednej produkcji, nie będzie posiadało ani płynności finansowej ani ochoty do inwestycji w nową gałąź – dodaje.

Zmiana profilu produkcji tylko w mniejszych gospodarstwach

Polska wołowina konkurencyjna cenowo na rynku unijnym

Nadal polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym

Jego zdaniem zmiana profilu produkcji może praktycznie występować praktycznie tylko w mniejszych gospodarstwach, które nie mają stada podstawowego. Dużo łatwiej jest przejść z produkcji zwierzęcej opartej na zakupie i dalszym tuczu prosiąt w małej skali na zakup cieląt i dalszy ich tucz, niż z produkcji prosiąt na produkcję bydła mięsnego w cyklu zamkniętym.

W mojej opinii nie należy spodziewać się mody na zmianę profilu produkcji, w szczególności w przypadku rolników o większych gospodarstwach – mówi Ł. Czech.

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o