Cena wieprzowiny – jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Download PDF

Jak może kształtować się cena wieprzowiny w 2018 r. ? Jakie są tendencje? Jakie mogą być ceny skupu trzody chlewnej w br.? Jaka może być cena prosiąt w skupie? Jaka może być cena wieprzowiny w detalu w br. ? Co wpływa na ceny? Dla agroFaktu mówią eksperci.

W Polsce, po dobrych warunkach chowu w sezonie 2016/2017, w sezonie 2017/2018 nastąpiło ich pogorszenie. Wskazują na to pierwsze miesiące sezonu, charakteryzujące się niewielkim spadkiem cen trzody oraz wzrostem cen zbóż i pasz – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ – PIB).

cena wieprzowiny

dr Danuta Zawadzka, adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ PIB)

W końcu 2017 r. stopa wzrostu pogłowia trzody mogła zmniejszyć do ok. 2%. Przewiduję, że w grudniu 2017 r. pogłowie to mogło liczyć ok. 11,3 mln sztuk. Postępujący spadek opłacalności chowu może natomiast doprowadzić do niewielkiego, tj. ok. 2%, spadku pogłowia w czerwcu 2018 r., które wówczas może wynieść ok. 11,1 mln sztuk – prognozuje dr Danuta Zawadzka, adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ PIB).

 Jak przedstawia się sytuacja na rynku żywca wieprzowego w skupie?

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. skupiono 1634,9 tys. t żywca wieprzowego wg. wagi żywej. Jest to o 1,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – mówi Dorota Pasińska z IERiGŻ – PIB. – Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 1046 tys. t wieprzowiny tj. o 4,6 % więcej niż przed rokiem – dodaje.

Jak zmienia się cena trzody chlewnej w skupie?

ceny wieprzowiny

dr Dorota Pasińska z IERiGŻ – PIB

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2017 r. średnia cena skupu trzody wzrosła o 12,7% do 5,18 zł/kg. Natomiast w październiku br. spadła o 3,5% do 4,84 zł/kg w porównaniu z październikiem 2017 r.– mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że w październiku minionego roku ceny trzody chlewnej klasy S i E spadły nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów unijnych. Cena trzody klasy S zmniejszyła się w tym czasie w Polsce o 3,5% do poziomu 151,98 euro/100 kg masy poubojowej. W UE zmniejszyła się o 4,7% i osiągała wartość 152,01 euro/kg w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Ceny te były mniejsze w Polsce o 9,1%, natomiast w całej UE o 9,6% niż w wrześniu 2017 r.

W III kwartale 2017 r. przeciętna cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 169,4 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 3,6% niższa niż w III kwartale 2016 r. We wrześniu 2017 r. w porównaniu do września 2016 r. była niższa o 0,2%. Cena polskiej trzody klasy E wyrażona w euro wyniosła 169,1 EUR/100 kg i była o 3,7 wyższa niż rok wcześniej. We wrześniu minionego roku była wyższa o 0,3%. Cena skupu trzody w Polsce wyniosła natomiast 5,28 zł/kg i była o 0,4% niższa niż przed rokiem, w tym we wrześniu była niższa o 0,2% – wynika z danych IERiGŻ PIB.

Tendencja spadkowa cen skupu trzody

GUS o cenach wieprzowiny

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

fot. Ewa Ploplis

Najwyższy wzrost cen skupu żywca wieprzowego nastąpił od VI 2016 r. do IX 2017 r. Może mieć to związek ze spadkiem produkcji wieprzowiny w UE oraz po części z chorobą ASF – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Od połowy września br. utrzymuje się tendencja spadkowa cen skupu trzody chlewnej. Na w połowie grudnia 2017 r. w Polsce średnio za kilogram żywca wieprzowego w skupie producenci uzyskiwali 4,59 zł, czyli o 2% mniej niż przed miesiącem i o 10% mniejsza niż rok temu analizuje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

 

Jakie mogą być ceny skupu żywca wieprzowego w br.?

Cena prosiąt

Cena prosiąt w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Od X 2017 r. obserwowany jest wzrost ilości skupionego żywca wieprzowego średnio o ok. 10,2 % oraz spadek cen, który prawdopodobnie będzie się pogłębiał w związku ze wzrostem produkcji wieprzowiny w krajach UE – prognozuje dyr. Łączyński z GUS.

Co jest przyczyną spadku cen na polskim rynku?

Spadek cen skupu trzody chlewnej na polskim rynku w dużym stopniu jest konsekwencją sytuacji na rynku unijnym – odpowiada M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Na początku grudnia 2017 r. przeciętnie w Unii Europejskiej trzodę chlewną skupowano po 144,1 euro/100 kg, dotyczy to masy poubojowej, klasy S-E. Oznacz to, że skupowano ją o 5% taniej w relacji miesięcznej i o 5% taniej w relacji rocznej – wynika z danych Komisji Europejskiej.

Cena skupu żywca wieprzowego

Cena skupu żywca wieprzowego w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Dlaczego cena wieprzowiny jest niższa?

Spadek cen na rynku unijnym, w tym w Polsce, wynika między innymi ze zmniejszenia unijnego wolumenu wywozu produktów wieprzowych do Chin – odpowiada M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wolumen eksportu produktów wieprzowych z Unii Europejskiej do Chin zmniejszył się aż o 30% do poziomu 1004 tys. t.

Wzrostowi cen w Unii Europejskiej nie sprzyja zmniejszony popyt na unijną wieprzowinę ze strony krajów trzecich – mówi Pasińska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. eksport wieprzowiny z UE do krajów trzecich zmniejszył się o ponad 10% , w tym ok. 1/3 spadł eksport do Chin.

Cena prosiąt

Cena prosiąt w Polsce

fot. Ewa Ploplis

W 2017 r. Chiny zaimportowały o 14% mniej mięsa wieprzowego niż przed rokiem, ze względu na odbudowę pogłowia trzody chlewnej – wynika z danych FAO.

W związku z powyższym, w najbliższych miesiącach nie należy oczekiwać zwiększenia zakupów ze strony chińskich importerów. Będzie do czynnik, który będzie ujemnie oddziaływać na ceny wieprzowiny – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Jak kształtuje się cena wieprzowiny w detalu?

Od stycznia do października 2017 r. w Polsce w detalu mięso wieprzowe zdrożało średnio o 9,5% – mówi dr Pasińska z IERiGŻ. Zgodnie z danymi GUS w październiku 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2017 r. zdrożały: łopatka bez kości z 13,02 zł/kg do 13,73 zł/kg, schab bez kości z 17,39 zł/kg do 17,65 zł/kg, boczek z 15,71 zł/kg do 16,93 zł/kg, a żeberka z 15,40 zł/kg do 16,12 zł/kg.

Cena żywca

Cena żywca wieprzowego w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Jak wynika z danych BDL, jeszcze we wrześniu 2017 r. za kilogram schabu środkowego bez kości przeciętnie trzeba było zapłacić 18,02 zł. Natomiast w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy delikatną tendencję spadkową – mówi Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Jak może zmieniać się cena wieprzowiny? Jakie są tendencje?

Wszystko wskazuje na to, że postępuje przekształcenie dotychczasowej, wzrostowej tendencji cen skupu żywca w tendencję spadkową. Oceniam, że grudniu 2017 r. cena skupu trzody w Polsce mogła być nisz o ok. 10% w stosunku do grudnia 2016 r. – prognozuje – mówi dr D. Zawadzka, adiunkt z IERiGŻ PIB. – Prawdopodobnie kształtowała się na poziomie 4,60 zł/kg. W grudniu 2017 r. relacja cen trzody do cen żyta kształtowała się na poziomie 1:7,1. Relacja cen trzody do cen jęczmienia, jak 1:6,2. Takie relacje nie przesądzają jeszcze o spadku pogłowia trzody, ale mogą być pierwszym jego sygnałem – dodaje.

M. Kowalewska BGŻ BNP Paribas

Magdalena Kowalewska, ekspert BGŻ BNP Paribas.

fot. Ewa Ploplis

Jakie mogą być ceny skupu trzody chlewnej w 2018r.?

W pierwszej połowie 2018 r. ceny skupu trzody chlewnej prawdopodobnie będą wykazywać tendencję spadkową. Wiele będzie zależało jednak od tego, co wydarzy się na rynku unijnym, a także jak będzie zmieniał się poziom produkcji – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. Jej zdaniem, nadal dużym problemem dla producentów trzody chlewnej pozostaje ASF. Choroba ta dynamicznie rozprzestrzenia się na terenie wschodnich województw Polski, a także na Mazowszu.

Jaka może być cena prosiąt w 2018 r.?

Ceny prosiąt zazwyczaj zmieniają się w tym samym kierunku jak ceny trzody chlewnej choć roczne zmiany może cechować nieco słabsza lub silniejsza dynamika – mówi dr D. Zawadzka z IERiGŻ PIB. – Przewiduję, że w 2018 r. ceny prosiąt będą również niższe niż w 2017 r., podobnie jak ceny trzody chlewnej – prognozuje.

Jaka może kształtować się detaliczna cena wieprzowiny w 2018 r.?

cena trzody

Cena trzody kl. E w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Prawdopodobnie ceny detaliczne mięsa wieprzowego mogą również wykazywać tendencję spadkową. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj spadek cen detalicznych jest wolniejszy niż cen skupu.

Prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach tendencja spadkowa w przypadku detalicznej ceny wieprzowiny może się utrzymać, natomiast wydaje się, że cena wieprzowiny w sklepach będzie spadać zdecydowanie wolniej, niż ceny skupu – prognozuje M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas. – Ponadto ceny detaliczne produktów żywnościowych zależą od wielu innych czynników, jak chociażby polityka sprzedażowa poszczególnych sieci sprzedaży, czy też upodobania i preferencje konsumentów – dodaje.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o