Jak kształtują się ceny na rynku wołowiny?

Download PDF

Ceny wołowiny poszły lekko w górę, ale tylko w porównaniu do roku ubiegłego. Konsumpcja mięsa wołowego w Unii Europejskiej wzrasta w relatywnie w wolnym tempie.

W porównaniu do roku ubiegłego wyższe są, choć nieznacznie ceny żywca wołowego.

mariusz dziwulski

Mariusz Dziwulski, PKO BP

Według MRiRW w marcu 2017 r. przeciętna cena skupu bydła (średnia arytmetyczna dla notowań tygodniowych) w kraju wyniosła 6,27 zł/kg (+2,7 %) w porównaniu do marca poprzedniego roku . Wzrost cen w Polsce odbywał się pomimo zwiększającej się produkcji (wspomaganej większymi ubojami krów) oraz przy braku tendencji wzrostowych w popycie na rynkach zagranicznych- jak twierdzi Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku  rolno-spożywczego, PKO Bank Polski.

O kosztach produkcji, które powinna pokryć cena i zysku z produkcji tak mówi Piotr Depta, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców bydła:- Obecnie produkcja mięsa wołowego jest za droga. Bardzo dużo jest u nas połaci nieużytków, na których można byłoby wypasać bydło. Na zachodzie na nieużytkach wypasa się bydło mięsne, bo to zdrowy i najtańszy chów. U nas prowadzi się chów alkierzowy, intensywny i jest to droga produkcja, czego przyczyną jest mały zysk.

Wzrost cen w Polsce odbywał się pomimo zwiększającej się produkcji (wspomaganej większymi ubojami krów) oraz przy braku tendencji wzrostowych w popycie na rynkach zagranicznych.

Nowe rynki zbytu wołowiny

Według danych Eurostat eksport wołowiny (świeżej i mrożonej) z Polski w 2016 r. obniżył się o 2,8% w porównaniu do roku ubiegłego przy jednoczesnym 18% wzroście eksportu wołowiny z UE-28. O 15% zmniejszyła się natomiast sprzedaż zwierząt żywych.

Czynnikiem pozytywnym jest jednak wzrost zainteresowania polską wołowiną na rynkach trzecich, takich jak Turcja, Egipt czy też Izrael. Wzrost cen w 2016 r. na rynku krajowym był wynikiem w głównej mierze osłabienia polskiej waluty w stosunku do euro i dolara. Oddziaływanie to wciąż jest widoczne, zmiany na rynkach walutowych w pierwszym kwartale 2017 r. miały odzwierciedlenie w spadku notowań żywca na rynku krajowym – zauważa Mariusz Dziwulski.

wołowina na hakach

Ceny wołowiny w Polsce w dużej mierze zależą od rynków europejskich.

Prognoza dla UE

Produkcja (netto) krajów UE w 2017 r. wyniesie 7 mln 960 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 1,2% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyniknie ze zwiększonej liczby krów i jałówek kierowanych na ubój, ze względu na postępującą restrukturyzację w sektorze mleczarskim. Z kolei w 2018 r. produkcja netto tego gatunku mięsa w UE obniży i to po raz pierwszy od czterech lat – o 1,7% do 7 mln 822 tys. ton. Zaznaczyć należy, że poziom tego spadku jest obecnie trudny do oszacowania, ponieważ nie ma pewności, kiedy nastąpi spadek produkcji. Wobec  tego, że UE wciąż stara się o otwarcie nowych rynków zbytu dla mięsa wołowego, prognozuje się, że w 2017 r. eksport wołowiny z UE powinien zwiększyć się o 5% do 256 tys. ton, a w 2018 r. w ciągu dalszym wzrosnąć o 1% do 259 tys. ton. (Fammu/Fappa 17.03.2017)

W 2017 r. możliwe są lekkie wzrosty cen żywca wołowego w relacji rocznej na poziomie UE. Obserwowana poprawa sytuacji na rynku mleka może ograniczyć wzrost podaży wołowiny na rynku unijnym i przy wzrastającym popycie na rynkach pozaunijnych i wspierać wzrosty cen – mówi Mariusz Dziwulski.

 Produkcja (netto) krajów UE w 2017 r. wyniesie 7 mln 960 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Spożycie wołowiny

Spożycie wołowiny ogółem według prognoz Komisji Europejskiej w 2017 r. zwiększy się o 1,2%, natomiast w 2018 r. obniży się o 1,6%. Spadek spożycia w przyszłym roku będzie spowodowany redukcją produkcji wołowiny na rynku UE. Spożycie wołowiny przypadające na jednego mieszkańca w Unii zwiększyło się w 2016 r. o 1,6% do 10,8 kg/osobę. W 2017 spodziewany jest wzrost spożycia wołowiny na osobę o 0,9%, po czym w 2018 r. zmniejszy się o 2%.(Fammu/Fappa)

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o