Jak chronić polską ziemię? Czy ustawa pomoże?

Jak ochronić polską ziemię przed wykupem przez cudzoziemców i spekulantami? Temu m.in. ma służyć ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czy jednak wystarczy?

Projekt ustawy ma wzmocnić ochronę ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla realizacji tego celu niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Praktycznie we wszystkich krajach ziemia rolna jest chroniona przed wykupem.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Zdaniem ministerstwa, podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy.

I tu się zgadzamy mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Praktycznie we wszystkich krajach ziemia rolna jest chroniona przed wykupem przez osoby, które z różnych powodów nie powinny tej ziemi kupić, choćby przez cudzoziemców.

jesienne opryski pszenicy / chronić ziemię

Foto: AgroFoto, TheRadzio124

Warto w tym miejscu nadmienić, że większość ziemi ze Skarbu Państwa znajduje się na terenach zachodnich Polski.

Dlatego samorząd rolniczy uważa, że to dobry pomysł, że przy tym całym bałaganie, który jest właścicielem ziemi pozostanie Skarb Państwa dodaje prezes Szmulewicz. Podstawą zagospodarowania państwowej ziemi mają być długoterminowe dzierżawy na czas do 10 lat, a my proponujemy, żeby było to nawet do 30 lat z prawem ewentualnego pierwokupu ziemi po tym czasie użytkowania.

To, co się izbom rolniczym nie podoba w samej dzierżawie, to przetargi. My też pisaliśmy o tym, że ceny ziemi na przetargach dzierżawnych dochodzą do absurdalnych wysokości, gdzie już nie ma mowy o jakimkolwiek zysku z gospodarowania.

Nie może być tak, że o tym, kto wygra przetarg na dzierżawę ziemi państwowej, decyduje tylko cena – mówi Wiktor Szmulewicz. Dochodzimy do absurdów, gdy ziemia w Polsce jest droższa od ziemi we Francji czy w Niemczech. Tak nie powinno być. Cena powinna być jednym z czynników, natomiast o wyborze dzierżawcy powinny decydować także inne czynniki, takie jak: bliskość ziemi od własnego gospodarstwa, preferencje dla dobrych hodowców, młodych rolników o nieposzlakowanej opinii. Cena musi być tylko jednym z kryteriów, nie może być kryterium jedynym.

Cena musi być tylko jednym z kryteriów, nie może być kryterium jedynym.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, zgodnie z projektem ustawy wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu nie będzie dotyczyć:

  1. nieruchomości i ich części przeznaczonych na inne cele niż rolne, w szczególności na inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne lub
  2. nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub
  3. domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych,
  4. nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha.

Minister na wniosek prezesa ANR będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż innych nieruchomości, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze informuje Biuro Prasowe ministerstwa. Taka sytuacja może zajść wtedy, gdy izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych.

konferencja dot. obszarów wiejskich / chronić ziemię

O dzierżawie ziemi powinna decydować np. jej bliskość względem reszty gospodarstwa.

Jakie są najważniejsze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego?

Przypominamy, że po zmianie ustawy nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być, co do zasady, tylko rolnicy indywidualni, czyli rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze, prowadzący osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych i zamieszkujący w tym gospodarstwie, a także podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w przypadku jeżeli powierzchnia gospodarstwa przekracza 20 ha użytków rolnych.

Święte prawo własności i dysponowania własnością powinno być w pełni szanowane. Tej sprawie będziemy się bardzo mocno przyglądać podczas uchwalania ustawy.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Te wymagania ustawowe nie będą dotyczyć osób bliskich sprzedającemu (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych), jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa informuje Biuro Prasowe. Rolnik indywidualny będzie mógł nadal przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, dożywocia czy też sprzedaży.

Za zgodą prezesa ANR nieruchomości rolne będą mogły nabyć także inne podmioty dające gwarancję należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz jeśli w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Zgodę na nabycie będzie mogła uzyskać również osoba zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, ale tylko jeśli posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i, co ważne, zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Rolnik indywidualny będzie mógł nadal przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, dożywocia czy też sprzedaży.

Biuro Prasowe ministerstwa rolnictwa

Ministerstwo przekonuje, że aby wyeliminować możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez osoby, które zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału niezbędne jest wprowadzenie zakazu zbycia lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie innemu podmiotowi bez zgody sądu przez okres 10 lat od dnia jej nabycia.

Zakup nieruchomości / ochronić ziemię

– Rolnik, właściciel ziemi, powinien mieć całkowitą dowolność gospodarowania swoją własnością i powinien sam decydować komu ziemię chce sprzedać, a komu nie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Mamy wątpliwości co do przygotowywanych zasad sprzedaży ziemi przez rolników indywidualnych mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. Rolnik, właściciel ziemi, powinien mieć całkowitą dowolność gospodarowania swoją własnością i powinien sam decydować komu ziemię chce sprzedać, a komu nie. Syndrom Kargula i Pawlaka na polskiej wsi wcale nie zaniknął i zdarzają się przypadki, że ktoś nie chce sprzedać ziemi najbliższemu sąsiadowi, a woli oddać ziemię gospodarzowi z innej wsi. I powinien mieć do tego prawo. Także dzieci rolnika-właściciela ziemi powinny mieć prawo do odziedziczenia tej ziemi bez względu na to, czy są rolnikami czy nie. Święte prawo własności i dysponowania własnością powinno być w pełni szanowane. Tej sprawie będziemy się bardzo mocno przyglądać podczas uchwalania ustawy.

Na koniec przypomnijmy, że projektowana ustawa musi wejść w życie do 1 maja 2016 r. – w tym dniu bowiem mija 12-letni okres ochrony polskiej ziemi rolnej przed wykupem przez cudzoziemców.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Wiktoria pisze:

    Ustawa to największy idiotyzm jaki chce wprowadzić pis

  2. Avatar Rolnik pisze:

    Głupota Jurgiela nie zna granic niech rządzi swoijacwlasnoscia wara mu od mojej własności prywatnej czy udziałów w spółkach jaki rolnicy posiadają chyba ze to inny sort!!!!!