Czy można umorzyć zaległe składki KRUS?

Download PDF

Każdy rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników musi opłacać miesięczne składki KRUS. Każde opóźnienie w zapłacie generuje odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i gdy z powodu nieuregulowanych składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do KRUS, by umorzyć zaległe składki KRUS.

By umorzyć zaległe składki KRUS (tzw. uzyskanie ulgi), rolnik musi złożyć wniosek. Nie jest niestety możliwe samodzielne działanie KRUS w celu umorzenia składek. Konieczna jest inicjatywa rolnika. We wniosku należy wskazać interes ubezpieczonego, czyli rolnika. Należy wskazać, dlaczego doszło do zadłużenia, i uzasadnić, że rolnik nie ma możliwości płatniczych. W związku z tym, że nie każda okoliczność jest podstawą do tego, by umorzyć zaległe składki KRUS, w przypadku odmowy, można wnosić o rozłożenie płatności na raty albo odroczenie terminu płatności.

Spłata zadłużenia ma wpływ na dalsze prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie okoliczności, na które powołuje się rolnik, muszą być dokładnie udowodnione, np. poprzez zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, a nawet oględziny. W związku z tym, że każdy wniosek jest rozpatrywany przez KRUS indywidualnie, nie istnieje ani dolna, ani górna granic umorzenia, co oznacza, że można umorzyć każdą kwotę. Należy jednak brać pod uwagę, iż KRUS uznaje, że jedynie klęski żywiołowe, które niszczą cały dorobek życia, są wystarczającym powodem do umorzenia całości zadłużenia.

Art. 41a, 1 pkt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez rolnika należności w wyjątkowych przypadkach. Nie oznacza to jednak, że każdy wniosek musi zostać rozpatrzony pozytywnie, czyli że nie każdemu zostaną umorzone składki.

KRUS stara się jednak rozłożyć zadłużenie na raty tak, aby dłużnik był w stanie je spłacić. Należy pamiętać, że jest to w interesie rolnika, gdyż spłata zadłużenia ma wpływ na dalsze prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Uwaga! Od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego, gdyż mają one charakter uznaniowy.

 

Powiązane:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o