Czy będzie zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych i rejestr wjeżdżających pojazdów?

Download PDF

Dokładny spis wjeżdżających do gospodarstwa pojazdów i zabezpieczenie budynków przed dostępem psów i kotów zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproponowane nowe rozwiązania prawne, które budzą wiele kontrowersji, mogą obowiązywać już niebawem. Jakich zmian w gospodarstwie można się spodziewać?

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych, do których mieliby stosować się rolnicy, m.in. zakłada, że każdy gospodarz, który prowadzi produkcję zwierzęcą będzie musiał prowadzić rejestr osób wchodzących do zabudowań hodowlanych. Będzie też musiał prowadzić ewidencję wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa środków transportu do przewozu zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ściółki lub pasz, a także prowadzić ewidencję osób odwiedzających gospodarstwo. Dodatkowo nad każdym obiektem hodowlanym będzie musiała być zamieszczona tablica informacyjna z napisem: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Przygotowywane przepisy mają także wprowadzić zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych.

Czy projekt rozporządzenia zaproponowany przez resort rolnictwa jest możliwy do realizacji w takiej formie?

ardnowski o zakazie wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych

Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP z Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Bardzo trudno będzie przekonać rolników do tak sformułowanego projektu – dla agroFaktu mówi Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP z Sejmowej Komisji Rolnictwa. – Z jednej strony nie lekceważyłbym wymogów związanych z bioasekuracją. To nie są rozwiązania stosowane tylko w Polsce. W sytuacji zagrożeń epidemiologicznych i możliwości rozprzestrzeniania się choroby bioasekuracja jest niezbędna również w mniejszych gospodarstwach, tam gdzie skala produkcji jest mniejsza. Lekceważenie tego przez rolników może doprowadzić do sytuacji nie tylko szkodzenia sobie, ale także produkcji swoich sąsiadów, a nawet może doprowadzić do dramatycznych sytuacji gospodarczych. Natomiast sytuację, w której rolnik ma zabezpieczyć budynki inwentarskie przed dostępem innych zwierząt, trzeba przeanalizować. Trudno sobie wyobrazić zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem kota, który  nie jest nosicielem chorób, a jednocześnie pełni bardzo ważną funkcję ograniczania gryzoni w obiektach gospodarskich. Jest potrzebna bardzo dokładnej analiza sytuacji i jest potrzeba rozmów z rolnikami – dodaje.

Z jednej strony nie lekceważyłbym wymogów związanych z bioasekuracją. To nie są rozwiązania stosowane tylko w Polsce.

Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP

Projekt zakłada, że w gospodarstwach, w których znajdują się zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, lub produkty od tych zwierząt trafiają na rynek, będą musiały być:

  • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wydzielone miejsce do składowania obornika;
  • wydzielone miejsce do składowania zwłok padłych w gospodarstwie zwierząt, zabezpieczone przed dostępem zwierząt i osób nieupoważnionych;
  • miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych, weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
  • maty dezynfekcyjne lub niecki dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść, wyjść, wjazdów i wyjazdów oraz długości (we wjazdach i wyjazdach) nie mniejszej niż obwód największego koła wjeżdżającego do gospodarstwa środka transportu;
  • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji;
  • narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi zwierząt gospodarskich, przeznaczone do użycia wyłącznie w danym gospodarstwie.
rejestr pojazdów w gospodarstwie

Zmiany w przepisach mają wprowadzać również obowiązek prowadzenia rejestru pojazdów poruszających się w obrębie gospodarstwa.

fot. Fotolia

Nowe wymogi wydają się być nadmierne i uciążliwe w ich stosowaniu dla małych, drobnotowarowych gospodarstw, które sporadycznie sprzedają swoje produkty, głównie w formie sprzedaży bezpośredniej – wynika z opinii projektu rozporządzenia przygotowanej przez KRIR.

Trwają prace nad projektem

Obecnie prowadzone są prace eksperckie dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „W sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku takich zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od takich zwierząt”. Trwa analiza wszystkich uwag i wątpliwości zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych

Trudno sobie wyobrazić zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem kota, który nie jest nosicielem chorób, a jednocześnie pełni bardzo ważną funkcję ograniczania gryzoni w obiektach gospodarskich.

Ministerstwo zwróciło się również do Państwowego Instytutu Weterynarii – PIB w Puławach z prośbą o analizę, w świetle opinii naukowych, stopnia rzeczywistego zagrożenia stwarzanego przez psy i koty w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji.

Zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych oraz rejestr wjeżdżających do gospodarstwa pojazdów budzi wiele kontrowersji, a nawet kpin ze strony rolników…

 Trzeba przeprowadzić akcję wyjaśniającą, na czym mają polegać nowe przepisy i dlaczego mają być wprowadzone. Jaka jest logika proponowanych zmian. Chociaż niektóre rozwiązania prawne wydają się śmieszne, to jednak wynikają one z przepisów unijnych, a także z troski o bezpieczeństwo fitosanitarne w kraju – mówi poseł Ardanowski.  Jednocześnie prawo musi być prawem realnym, wykonalnym. Trzeba problem skonsultować z organizacjami rolniczymi – dodaje.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o