Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości – komentarze polityczne

Download PDF

Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości? Czym jest niepodległość? Czym jest Święto Niepodległości i jakie ma znaczenie? Dla agroFaktu wypowiadają się politycy: PiS, PO, KUKIZ’15, PSL, Nowoczesnej i SLD.

11 listopada

Dzięki naszym przodkom, którzy oddawali życie za wolność, dziś możemy otwarcie pokazywać nasze symbole narodowe. Godło Polski jest w każdej szkole, urzędzie i wielu innych miejscach.

Wojciech Skurkiewicz (PIS), poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczącym  Komisji Obrony Narodowej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa zapytany o to, czym jest niepodległość odpowiada:

Dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości

Wojciech Skurkiewicz, PIS, poseł na Sejm, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

– Niepodległość to fundament. Czy może istnieć coś ważniejszego niż wolność i niepodległość? Rzeczpospolita była przez ponad stulecie pozbawiona możliwości samostanowienia o sobie. Narzucono nam obce rządy, wpływy. Zakazano używania języka ojczystego oraz sprawowania kultu religijnego. Niepodległość to niezależność od wszelkich obcych wpływów. To zachowanie granic państwa, to bezpieczeństwo obywateli i umożliwienie im rozwoju na wszelkich płaszczyznach życia.

Niepodległość to także rząd i samorządy. To Polacy, którym przyświecać powinien jeden cel: silna, bezpieczna Ojczyzna.

O tym czym jest Święto Niepodległości i jakie ma znaczenie, dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości poseł W. Skurkiewicz mówi:

Obchody Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest szczególnym czasem, w którym wszyscy Polacy powinni stanowić jedność.

-Narodowe Święto Niepodległości jest szczególnym czasem, w którym wszyscy Polacy powinni stanowić jedność. Moim marzeniem jest wspólne świętowanie tej szczególnej daty, gdy po 123 latach ciężkiej niewoli odzyskaliśmy tak upragnioną wolność i niepodległość. Choć przyświecają nam różne idee, poglądy, tego dnia powinniśmy stanowić jedną, biało- czerwoną rodzinę. Rzeczpospolita przetrwała lata zaborów, ponieważ, mimo nieobecności na mapie, to zawsze była w sercach Polaków zatroskanych o Jej losy. Potrzeba nam takiej determinacji,  takiego żarliwego i prawdziwego patriotyzmu, aby mając na pamięci losy naszej Ojczyzny, dbać o Jej przyszłość i bezpieczeństwo.

Niepodległość to fundament. Czy może istnieć coś ważniejszego niż wolność i niepodległość? W. Skurkiewicz, PiS

Odnoszę wrażenie, że Polacy coraz odważniej i liczniej manifestują przywiązanie do barw narodowych, hymnu państwowego czy godła. Jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu nie było tak. Wszyscy mamy prawo świętować. Najważniejsze, to okazywać sobie wzajemnie szacunek i cieszyć się z wolności!

Zapytamy o to dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości Jarosław Sachajko (KUKIZ’15), poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada:

J Sachajko, KUKIZ'15

Jarosław Sachajko KUKIZ’15, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Święto Niepodległość to podziękowanie za spełnione marzenia wielu pokoleń Polaków do samostanowienia.

Natomiast niepodległość, z formalnego punktu widzenia, oznacza niezależność państwa od wpływów zewnętrznych. Dla mnie oznacza po prostu wolność: wolność podejmowania decyzji, organizowania się, decydowania o sobie i swoim kraju, kształtowania otaczającej nas rzeczywistości i naszej przyszłości przez nas – obywateli.

Podczas zaborów przez 123 lata byliśmy pozbawieni tych uprawnień, nasi przodkowie doświadczyli tego, jak bolesna jest niemożność decydowania o sobie, o sprawach lokalnych oraz o tych najważniejszych – na szczeblu krajowym.

Dlatego dziś ważne jest docenianie wywalczonej wolności, nie tylko

Święto Niepodległość to podziękowanie za spełnione marzenia wielu pokoleń Polaków do samostanowienia. J. Sachajko KUKIZ’15

podczas święta narodowego 11 listopada, ale również na co dzień: zabierając głos w sprawach nas dotyczących, angażując się w lokalne inicjatywy, troszcząc się o swoje „małe Ojczyzny” oraz o dobro całego Narodu.

Wyrazem tej troski jest aktywne uczestniczenie w wyborach samorządowych oraz do Sejmu, podczas których wyznaczamy osoby, które są naszymi przedstawicielami. Bardzo ważne jest, aby nie były to osoby przypadkowe, ale takie, które reprezentują nasze poglądy. Osoby, które nie są anonimowe, którym ufamy. Jest to nasz obywatelski obowiązek, który powinniśmy spełniać ze względu na szacunek do naszych przodków, którzy poświęcili swoje życie walcząc o niepodległość Polski.

Święto Niepodległości w Warszawie

Parada z okazji Święta Niepodległości w Warszawie.

Mając na względzie społeczną odpowiedzialność, jako ruch obywatelski utworzyliśmy stronę www.samorzadyzkukizem.pl pozwalającą na udział w najbliższych wyborach wszystkim obywatelom, w szczególności osobom nie związanym z partiami politycznymi.

Po dwóch latach obecności w parlamencie uważam, iż atrybutami, które są niezbędne, aby być dobrym samorządowcem czy parlamentarzystą są trzy cechy: pracowitość, uczciwość oraz chęć słuchania obywateli.

Reasumując: niepodległość to wspólne dobro dzięki któremu powinniśmy się organizować w celu systematycznej praca dla dobra swoich rodzin, lokalnych społeczności, Polski.

Zapytany o to czym jest niepodległość Mirosław Maliszewski (PSL), poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówi:

Święto Niepodległości - komentarze polityczne

Mirosław Maliszewski z PSL, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Niepodległość w odniesieniu do narodów to stan, w którym mogą same o sobie stanowić. Mogą formować swoje władze, ustalać warunki wewnętrzne i zajmować stanowisko w kwestiach międzynarodowych. Możemy uznać, że to mniej więcej to samo, co wolność.

Oczywiście niepodległość to także możliwość realizacji własnych celów, a wcześniej ich wyznaczanie. To także możliwość posługiwania się własnym językiem. To życie zgodnie ze swoimi tradycjami i obyczajami. To także nie podleganie dyktatowi innych.

Niepodległość, aby była skuteczna, często wymaga zawierania międzynarodowych sojuszy, porozumień, układów itp. Oddając nieco ze swej wolności narody postanawiają zbliżyć się z innymi, aby lepiej realizować cele gospodarcze i zapewnić lepszą ochronę przed potencjalnymi wrogami.

 Zapytany o to dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości poseł M. Maliszewski przypomina, że:

Niepodległość w odniesieniu do narodów to stan, w którym mogą same o sobie stanowić. M. Maliszewski, PSL

Polska stała się niepodległa blisko sto lat temu. Po okresie rozbiorów, dzięki ogromnemu wysiłkowi Polaków udało się nam zostać suwerennym Państwem. Choćby z tego powodu warto wspominać tych, którzy najbardziej się do tego przyczynili. Dla polskich chłopów niewątpliwym jednym z największych Polaków tamtego okresu jest Wincenty Witos. Zwykły, prosty rolnik został premierem silnego kraju i znacząco przyczynił się do dynamicznego rozwoju naszej Ojczyzny w okresie międzywojennym. Pamiętajmy o takich osobach w tym szczególnym momencie. To, że dziś, my rolnicy żyjemy w wolnym kraju i cieszymy się w pełni ze swobód obywatelskich, zawdzięczamy szczególnie jemu.

Grób Nieznanego Żołnierza

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, przygotowany do obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada 2017 r. Jeśli ktoś zada nam pytanie dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości – zaprowadźmy go w to miejsce.

fot. Ewa Ploplis

Dziś, kiedy na nowo musimy budować naszą międzynarodową pozycję warto świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, bo – jak mówi stara mądrość – nigdy nie jest ona dana raz na zawsze. Szczególnie należy przypominać o tym młodemu pokoleniu Polaków!

Zbigniew Ajchler (PO) – poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapytany dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości odpowiada:

Z. Ajchler, PO

Zbigniew Ajchler ,PO – poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Święto Niepodległości to dzień uczczenia wzmagań i wysiłków, a także utraty życia tych ludzi w przeszłości, którzy ją zdobyli.

To także dzień ,w którym ku przestrodze przypomina się zdarzenia walki o niepodległość, aby nigdy więcej nie doszło do okrucieństwa i utraty życia, które jest najwyższą wartością.

To także dzień w którym trzeba mówić jasno i wyraźnie o aktualnych obowiązkach nas wszystkich, aby tworzyć wspólne państwo w zmieniających się ciągle warunkach naszego otoczenia. Nic nie dzieje się samo.

Święto Niepodległości to dzień uczczenia wzmagań i wysiłków, a także utraty życia tych ludzi w przeszłości, którzy ją zdobyli.

Z. Ajchler, PO

Jakże często będąc ,, sytym ” o tych obowiązkach zapominamy. Jakże niepostrzeżenie stajemy się egoistami nie widzącymi dobra wspólnego, tylko własne na pierwszym miejscu. Jakże często zatracamy hierarchię ważności spraw

To dzień także edukacji naszej tak indywidualnej jak i wspólnej bo często jest tak, że posiadając w/w myślimy, że to jest nam ,,dane raz na zawsze”.

Paulina Hennig-Kloska (Klub Nowoczesna), posłanka na Sejm RP, wchodząca w skład Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości:

P. Hennig-Kloska, Nowoczesna

Paulina Hennig-Kloska, Klub Nowoczesna, posłanka na Sejm RP, wchodząca w skład Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-Wiele było w polskiej historii zmarnowanych lat. Utrata suwerenności, doświadczenie niewoli bywało w przeszłości tragicznym wianem wielu pokoleń Polaków. Na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia wiele w tej kwestii się zmieniło. Dorosły nowe pokolenia, które niepodległość traktują jako rzecz normalną i oczywistą, bo szczęśliwie, innej rzeczywistości nie znają. Musimy jednak pamiętać, że niepodległość nie jest nam darowana raz na zawsze i jak uczą doświadczenia historyczne – łatwo ją można utracić. Mając to na uwadze warto przekonywać polityków, by nie zaszczepiali w społecznej świadomości podziałów i nie kierowali negatywnej energii, a raczej mądrze budowali wspólnotę narodu, zakorzenionego w tradycjach Europy.

Niepodległość nie jest nam darowana raz na zawsze i jak uczą doświadczenia historyczne – łatwo ją można utracić. P. Henig-Kloska, Nowoczesna

Warto też przekonywać siebie wzajemnie, że Europa pokoju, porozumienia i współpracy to ogromna wartość, o którą musimy dbać. Mam nadzieję że wraz z upływem czasu nasza młoda polska demokracja coraz lepiej będzie odnajdować się w europejskiej wspólnocie, wzbogacając ją doświadczeniami polskich pokoleń, które z niewoli przeszły do suwerennej jedności.

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, o tym czym jest niepodległość i dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości mówi:

SLD o Święcie Niepodległości

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD

Niepodległość Polski to jedna z najważniejszych wartości. Niepodległość to wspólnota równych sobie ludzi , którzy w sposób demokratyczny decydują o tym, w którym kierunku podąży nasz kraj.

Święto Niepodległości ma dla lewicy podwójne znaczenie. Pierwsze, podstawowe – nasz kraj po ponad 100 latach zaborów odzyskał niepodległość. Drugie, wkład lewej strony sceny politycznej w ten proces. Zacznijmy od tego, iż to diagnoza polskiej lewicy była trafna, jeżeli chodzi o drogę do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Od XIX w. polscy lewicowcy głosili, iż bez upadku starego porządku politycznego i społecznego nie będzie możliwe odrodzenie naszej państwowości. Mieli rację. Upadek Caratu, upadek monarchii w Niemczech oraz rozpad Cesarstwa Austro-Węgier umożliwił odrodzenie się Polski. Zmiany polityczne, jakie przechodziła Europa, bez nich nie mielibyśmy szansy na odbudowę naszej państwowości.

Czarzasty o politykach

Zgjęcie Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski

Wszyscy fetują Józefa Piłsudskiego, jako lidera naszej walki o niepodległość, ale należy przypomnieć, iż w konspiracji działał w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej pod pseudonimem „Wiktor”. Pierwszy premier odradzającej się Polski to Ignacy Daszyński, który w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powołał Tymczasowy Rząd Polskiej Republiki Ludowej. Również wywodził się z lewicy. Pierwszy premier II Rzeczpospolitej – Jędrzej Moraczewski z Polskiej Partii Socjalistycznej wprowadził rewolucyjne, jak na tamte czasy zmiany: 8 godzinny dzień pracy, prawa wyborcze dla kobiet, prawo do strajku, czy też obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Odzyskanie przez Polskę niepodległości to była szansa na zmiany społeczne, niemożliwe do przeprowadzenia pod rządami trzech cesarzy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wbrew propagandzie prawicy, w zdecydowanej większości polska lewica stanęła murem za niepodległością Polski w wojnie polsko-

Niepodległość Polski to jedna z najważniejszych wartości.W. Czarzasty SLD

bolszewickiej. Koronnym tego dowodem był udział Ignacego Daszyńskiego w Rządzie Obrony Narodowej, gdzie socjalista Daszyński był  wicepremierem, a ludowiec Wincenty Witos premierem.

Święto Niepodległości powinno przypominać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I naszą odpowiedzialnością, jako narodu jest jej utrzymanie. Kluczem do tego jest demokratyczne państwo prawa. To kolejna lekcja z historii, którą nasz kraj powinien odrobić.

Armaty zmn kadr
8
Armaty zmn kadr Flaga i Mund _zmn Pałac Prez zmn Szkoła ŚN zmn IMG_5750 SONY DSC

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o