Selekcja materiału rozrodowego

Download PDF

Doskonalenie genetyczne świń ma bardzo duży wpływ na produkcję trzody chlewnej. Polega ono na prowadzeniu systematycznej oceny zwierząt oraz selekcji, w której wybierane są osobniki na remont stad oraz dobierane odpowiednie pary do rozrodu.

Doskonalenie genetyczne świń

Doskonalenie genetyczne świń ma bardzo duży wpływ na produkcję trzody chlewnej

Powyższe działania są częścią programów hodowlano-produkcyjnych prowadzonych przez związki hodowców oraz firmy hybrydowe. Ze względu na duży koszt prowadzenia prac hodowlanych, obejmują one tylko część populacji świń.

Produkcja świń

W zależności od poziomu organizacji, wybrana populacja nazywana jest przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS” pogłowiem zarodowym. Firmy hybrydowe określają ją natomiast jako populację prarodzicielską.

Krajowy program hodowlany ma charakter dwustopniowy. W Polsce największe znaczenie w produkcji świń mają stada zarodowe (pierwszy poziom), które dzielą się na dwie grupy: hodowle, które produkują knurki i loszki oraz stada produkujące wyłącznie loszki.

Drugi poziom to chów masowy (największa część pogłowia trzody chlewnej). Hodowla zarodowa stanowi najmniejszą grupę stad będących pod oceną. Pozwala to na bardziej precyzyjny monitoring oraz zwiększa liczbę kontrolowanych cech.

stado świń

W Polsce największe znaczenie w produkcji świń mają stada zarodowe

W tym przypadku zootechnicy są w stanie zweryfikować nie tylko podstawowe cechy użytkowe. Mogą również zbierać dodatkowe informacje, takie jak np. masa ciała prosiąt. Wszystkie dane są dokładnie analizowane, a na ich podstawie są podejmowane decyzje dotyczące kierunków hodowli, m.in. prowadzenie selekcji. Przy tak małym, ocenianym pogłowiu dużo szybciej uzyskuje się postęp hodowlany.

Rasy czyste i mieszane

Stada można podzielić na dwa rodzaje. Takie, w których knurki i loszki są poddawane ocenie i sprzedawane oraz takie, gdzie wycenia się tylko loszki, a knurki są kastrowane i przeznaczone na rzeź.

W celu produkcji hodowlanych knurków mieszańców do krzyżowania, wykorzystuje się rasy wyłącznie ojcowskie.

Hodowla zarodowa może zajmować się doskonaleniem czystych ras oraz produkcją mieszańców F1. W celu produkcji hodowlanych knurków – mieszańców, do krzyżowania wykorzystuje się rasy wyłącznie ojcowskie (Duroc, Hampshire, Pietrain). Natomiast loszki mieszańce powstają na bazie ras matecznych (WBP, PBZ) z wykluczeniem ras objętych ochroną zasobów genetycznych.

W jednej chlewni hodowlanej można utrzymywać kilka stad z różnymi rasami świń, każde z nich musi być odpowiednio duże, aby była możliwa odpowiednio intensywna selekcja. Ponadto muszą mieć one oddzielne numery stad. W przypadku wszystkich zwierząt hodowlanych, rolnicy mają obowiązek prowadzenia dokumentacji. W przypadku większej liczby stad w chlewni, dokumentacja ta musi być prowadzona oddzielnie dla każdego stada.

Plenność

nowo urodzone prosięta

Użytkowość rozpłodową doskonali się na podstawie liczby prosiąt urodzonych oraz odchowanych do 21 dnia

Potencjał genetyczny świń drastycznie się zmienił w ciągu ostatnich 50 lat, wpływając na poprawę parametrów produkcyjnych. W większości programów hodowlanych, największą uwagę skupia się na doskonaleniu użytkowości rozpłodowej (ma ona bowiem duże znaczenie ekonomiczne). Ze względu na niską odziedziczalność cech rozpłodowych, doskonalenie genetyczne świń jest trudne oraz zajmuje dużo czasu.

Użytkowość rozpłodową doskonali się na podstawie liczby prosiąt urodzonych oraz odchowanych do 21 dnia. Z ekonomicznego punktu widzenia ważniejsza od płodności (liczba prosiąt w miocie żywo urodzonych) jest plenność, czyli liczba prosiąt uzyskanych od lochy w ciągu roku.

Na plenność, oprócz liczby prosiąt urodzonych, duży wpływ ma średni okres międzymiotu, od którego zależy liczba miotów uzyskanych w ciągu roku od jednej lochy. Aby uzyskać jak najlepszą plenność, należy dokładnie analizować wartości hodowlane osobników przy doborze zwierząt do kojarzeń.

Doskonalenie genetyczne świń 

Na uzyskanie dobrych wyników użytkowości rozpłodowej, duży wpływ ma użytkowość rozpłodowa babek loch. Dlatego wybierając je należy nie tylko koncentrować się na jednym pokoleniu wstecz, lecz na kilku. Na poprawę cech reprodukcyjnych ma również wpływ krzyżowanie międzyrasowe, dzięki któremu uzyskuje się liczniejsze mioty.

Dzik europejski

Płodność świń wiąże się również z sezonowością tego gatunku, która wynika w dużej mierze z fizjologii przodka współczesnych ras, którym jest dzik europejski

fot. pixabay.com

Potencjał hodowlany loch może być tylko w pełni wykorzystany w stadach towarowych, jeżeli zapewni się im odpowiednie warunki środowiskowe. Płodność świń wiąże się również z sezonowością tego gatunku, która wynika w dużej mierze z fizjologii przodka współczesnych ras, którym jest dzik europejski.

Poprawa użytkowości rozpłodowej wpływa pośrednio na doskonalenie użytkowości tucznej i rzeźnej. Wynika to z możliwości prowadzenia ostrzejszej selekcji w miotach z dużą liczbą prosiąt.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o