Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł – trwa nabór wniosków

Do 3 sierpnia br. rolnicy  mogą składać wnioski o dotacje na przetwórstwo 2017, do regionalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Kto może starać się o taką pomoc i jak duże wsparcie można otrzymać?

Pomoc jest realizowana w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Jak dużą pomoc można uzyskać?

Dotacje na przetwórstwo 2017

Urszula Mojek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– Dotacje na przetwórstwo 2017 są przyznawane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł – mówi Urszula Mojek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł – dodaje.

Oznacza to w praktyce, że jeśli obecnie rolnik złoży wniosek np. o pomoc w wys. 100 tys. zł. tj. będzie realizował inwestycje w przetwórstwo rzędu 200 tys. zł, to po uzyskaniu obecnej pomocy w wysokości wspomnianych 100 tys. zł jeszcze będzie mógł starać się, w kolejnych naborach, do 2020 r., o pomoc w wysokości do 200 tys. zł.

Kto może się ubiegać o dotacje na przetwórstwo ?

O pomoc w tym naborze może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli zamieszczonej poniżej,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Urszula Majek – Moch z ARiMR.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem objęte zostały sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych – mówi dyr. U. Majek – Moch z ARiMR.

 Jakie dodatkowe zobowiązania musi podjąć rolnik – przetwórca?

Przetwórca musi się także zobowiązać, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie  nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

Przetwórca mleczny

Przetwórca mleczny

 • producentami rolnymi,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne

 Jakie inwestycje można zrealizować z tą pomocą?

Dotacje na przetwórstwo 2017 będą przydzielane po przedstawieniu kosztów. Dostępny katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem do kosztów zaliczyć można m.in. wydatki związane z :

 • budową lub modernizacją budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
 • zakupem, wraz z instalacją, maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • zakupem urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 Gdzie składać wnioski o pomoc na inwestycje w przetwórstwo ?

Pomoc w inwestycje w przetwórstwie  produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój jest wdrażane bezpośrednio przez Oddziały Regionalne ARiMR. A zatem to właśnie w oddziałach prowadzona będzie pełna obsługa wniosków składanych przez rolników. Wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków Agencja udostępniła formularze i wzory dokumentów programowych, w tym wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją oraz biznesplanu.

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w przetwórstwo w Regionalnych Oddziałach Agencji – mówi Ewa Kluś, naczelnik Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co zadecyduje o  kolejności otrzymania pomocy?

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kryteria premiują m.in. „młodych rolników”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Kiedy będzie wiadomo, kto otrzymał dotacje na przetwórstwo 2017?

Prezes ARiMR ogłosi na stronie internetowej ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Nastąpi to nie później niż w terminie 90 dni od końca składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Sumik
Swoją drogą to geniusze. Teraz gdy większość ma już poplanowane zakupy zauważyli ze jednak pieniądz zostaje czyli dla sporej liczby osób mogą przyczynić się do zmian we wniosku. ... zobacz więcej »
Gesiarz
2 godziny temu, Marekk91 napisał: Ma ktoś znajomych w temacie i wie czy są w ogóle szanse na przyjęcie tego projektu zwiększającego kwoty PROW oraz ile to może zają... zobacz więcej »
mateo97
Mam pytanie ile czasu czekaliście na wypłatę 200 tys z Warszawy jeśli oddział regionalny już zakończył wszystkie procedury  zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *