Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł – trwa nabór wniosków

Download PDF

Do 3 sierpnia br. rolnicy  mogą składać wnioski o dotacje na przetwórstwo 2017, do regionalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Kto może starać się o taką pomoc i jak duże wsparcie można otrzymać?

Pomoc jest realizowana w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Jak dużą pomoc można uzyskać?

Dotacje na przetwórstwo 2017

Urszula Mojek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– Dotacje na przetwórstwo 2017 są przyznawane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł – mówi Urszula Mojek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł – dodaje.

Oznacza to w praktyce, że jeśli obecnie rolnik złoży wniosek np. o pomoc w wys. 100 tys. zł. tj. będzie realizował inwestycje w przetwórstwo rzędu 200 tys. zł, to po uzyskaniu obecnej pomocy w wysokości wspomnianych 100 tys. zł jeszcze będzie mógł starać się, w kolejnych naborach, do 2020 r., o pomoc w wysokości do 200 tys. zł.

Kto może się ubiegać o dotacje na przetwórstwo ?

O pomoc w tym naborze może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli zamieszczonej poniżej,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Urszula Majek – Moch z ARiMR.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem objęte zostały sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych – mówi dyr. U. Majek – Moch z ARiMR.

 Jakie dodatkowe zobowiązania musi podjąć rolnik – przetwórca?

Przetwórca musi się także zobowiązać, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie  nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

Przetwórca mleczny

Przetwórca mleczny

 • producentami rolnymi,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne

 Jakie inwestycje można zrealizować z tą pomocą?

Dotacje na przetwórstwo 2017 będą przydzielane po przedstawieniu kosztów. Dostępny katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem do kosztów zaliczyć można m.in. wydatki związane z :

 • budową lub modernizacją budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
 • zakupem, wraz z instalacją, maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • zakupem urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 Gdzie składać wnioski o pomoc na inwestycje w przetwórstwo ?

Pomoc w inwestycje w przetwórstwie  produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój jest wdrażane bezpośrednio przez Oddziały Regionalne ARiMR. A zatem to właśnie w oddziałach prowadzona będzie pełna obsługa wniosków składanych przez rolników. Wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków Agencja udostępniła formularze i wzory dokumentów programowych, w tym wniosku o przyznanie pomocy z instrukcją oraz biznesplanu.

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w przetwórstwo w Regionalnych Oddziałach Agencji – mówi Ewa Kluś, naczelnik Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co zadecyduje o  kolejności otrzymania pomocy?

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kryteria premiują m.in. „młodych rolników”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Kiedy będzie wiadomo, kto otrzymał dotacje na przetwórstwo 2017?

Prezes ARiMR ogłosi na stronie internetowej ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Nastąpi to nie później niż w terminie 90 dni od końca składania wniosków o przyznanie pomocy.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum

Powiązany temat:

PROW 2014-2020 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
Gringo1
W tej sytuacji to niech sie nawet nie spieszy hoj wie co robic tez juz mam poprawki hodowle mmam bydlo opasowe nie wiadomo co te korwy znowu wymyslą
zobacz więcej »
Tomasz0611
8 godzin temu, zacx18 napisał: półtora miesiąca od poprawek nadal nie ma decyzji , także im się jakoś nie śpieszy .. Na decyzję to możesz i do końca życia ...
zobacz więcej »
zacx18
półtora miesiąca od poprawek nadal nie ma decyzji , także im się jakoś nie śpieszy ..
zobacz więcej »
...
Zobacz pozostałe wpisy

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o