Emerytura z KRUS i ZUS jednocześnie?

Nasza wieloletnia praca zawodowa rzadko ogranicza się do jednej branży. Tak bywa też w przypadku rolników. Pracowałeś jako rolnik, a później przeszedłeś do ZUS-u lub odwrotnie – etat zamieniłeś na ubezpieczenie w KRUS-ie? Sprawdź czy przysługuje ci jednocześnie emerytura z KRUS i ZUS.

To, czy należy nam się emerytura zarówno z KRUS jak u z ZUS, zależy od kilku rzeczy. Ważne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego, lata składkowe, a także nasza data urodzenia. Dlaczego jedni dostaną dwie emerytury, a inni nie?

Emerytura z KRUS i ZUS

emerytura z krus i zus

Osoby urodzono po 31 grudnia 1948 będą miały prawo do emerytury na innych zasadach niż ci, którzy urodzili się wcześniej.

Najważniejsza jest w tym przypadku data urodzenia, która dzieli ludzi na dwie grupy – tych, którzy mogą sumować okresy ubezpieczenia oraz tych, którym mogą przysługiwać dwie emerytury. To czy dostaniemy emeryturę z KRUS i ZUS zależy też oczywiście od spełnienia wymogów. Aby dostać emeryturę rolniczą musimy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez minimum 25 lat i osiągnąć powszechny wiek emerytalny. Dla kobiet jest to obecnie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ale co jeśli nie mamy wymaganego okresu ubezpieczenia? Nawet to nie zamyka nam drogi do uzyskania większego świadczenia.

Urodzeni przed 1949 rokiem

Datą, która stanowi znaczącą granicę w tym przypadku jest 1 stycznia 1949 roku. Jeśli urodziliśmy się przed tym dniem, posiadamy prawo do jednej emerytury. Dlatego też będziemy mogli zsumować okresy ubezpieczenia w Kasie i ZUS-ie.

Mamy prawo złożyć wniosek o emeryturę w KRUS-ie, o ile byliśmy w nim ubezpieczeni przez co najmniej 100 kwartałów.

Przykładowo – pracowaliśmy na etat i uzyskaliśmy staż składkowy uprawniający nas do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przez kilka lat opłacaliśmy składki w KRUS-ie. W tym przypadku nie mamy wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia rolniczego i nie przysługuje nam emerytura z KRUS. Pozostaje nam złożenie wniosku o przyznanie emerytury z ZUS-u. Nie martwy się, że lata przepracowane w gospodarstwie pójdą w zapomnienie. Okres, przez który płaciliśmy składki zostanie uwzględniony – nasza emerytura zostanie podwyższona o 1 % najniższej emerytury za każdy rok opłaconej składki w KRUS-ie.

Możemy być w odwrotnej sytuacji, gdy posiadamy wymagany staż składkowy w KRUS-ie oraz kilkuletni staż w ZUS-ie. Tutaj też możliwe jest doliczenie tego okresu w wymiarze półtorakrotnym. Jeśli natomiast nabyliśmy prawo do obu emerytur to musimy wybrać jedną z nich.

Urodzeni po 31 grudnia 1948 roku

Emerytura z KRUS i ZUS

Będąc rolnikiem urodzonym po roku 1948, prawdopodobnie przysługuje nam emerytura z KRUS i ZUS jednocześnie. Na jakich warunkach możemy starać się o te pieniądze?

Osobom urodzonym po tym dniu będzie wypłacana emerytura z KRUS i ZUS, o ile nabędą do nich prawo. W tym przypadku do stażu w KRUS-ie nie doliczymy lat przepracowanych na etacie. To ograniczenie zostało wprowadzono na mocy ustawy o emeryturach kapitałowych (ustawa z dnia 21 listopada 2008). Natomiast czas podlegania ubezpieczeniu rolniczemu może zostać uwzględniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak więc po osiągnięciu wieku emerytalnego i stażu składkowego możemy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę i zwiększenie za lata pracy rolniczej. Kwota zwiększenia o staż w KRUS-ie obliczana jest na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jednak – według skarg rolników – nie są to sumy zadowalające.

Tak więc po osiągnięciu wieku emerytalnego i stażu składkowego możemy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę i zwiększenie za lata pracy rolniczej.

Mamy prawo złożyć wniosek o emeryturę w KRUS-ie, o ile byliśmy w nim ubezpieczeni przez co najmniej 100 kwartałów.  Jeśli równocześnie uzyskaliśmy prawo do emerytury pracowniczej z ZUS-u możemy takie świadczenie otrzymać bądź postarać się o emeryturę kapitałową.

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa?

Obecnie do emerytury kapitałowej mają prawo kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Ale nie wszystkie. Muszą należeć do OFE, osiągnąć powszechny wiek emerytalny, posiadać prawo do emerytury na nowych zasadach i mieć na subkoncie ZUS zapisaną sumę środków, która jest równa bądź wyższa od dziesięciokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Taka emerytura przysługuje kobiecie do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie ona wiek emerytalny mężczyzn (65 lat). Emerytura wygasa w przypadku śmierci bądź wyczerpania środków na subkoncie.

emerytura z krus i zus

Emerytura kapitałowa jest dla kobiet urodzonych po 1948 roku.

A co, gdy stażu brakuje?

Na co mogą liczyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie posiadają wymaganego stażu ubezpieczeniowego ani w KRUS-ie ani w ZUS-ie? W takiej sytuacji ZUS wypłaci emeryturę uzbieraną z opłaconych składek. Wtedy może to być suma niższa od gwarantowanego minimalnego świadczenia (obecnie jest to 1000 zł).  Natomiast KRUS w ogóle nie przyzna emerytury.

Jak widać sprawa jest skomplikowana. Dla osób starszych, które mają za sobą już pewien okres składkowy, emerytura z KRUS i ZUS wymaga rozważenia, jakie mogą mieć opcje do wyboru. Warto też, aby osoby młode zapoznały się z tymi zasadami i zastanowiły się, co będzie dla nich bardziej opłacalne za jakiś czas. Pamiętajmy, że już na początku swojej drogi zawodowej możemy zadbać o świadczenie emerytalne, które pozwoli nam w przyszłości godnie żyć.

KRUS/ZUS

Czy w swojej karierze byłeś ubezpieczony zarówno w KRUS jak i w ZUS?

   
Pokaż wyniki

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach a, b, c

Zobacz co się zmieniło w tegorocznym naborze wniosków!

10 kwietnia 2019

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Na jakie zmiany muszą się przygotować uczestnicy rynku skupu płodów rolnych, czyli rolnicy i pierwsi nabywcy – skupujący?

18 kwietnia 2019

Agronomist – rozwiązanie od BNP Paribas Bank Polska

Nowy portal Agronomist - co ma do zaoferowania rolnikom i przetwórcom?

5 kwietnia 2019