Garaż na sprzęt rolniczy

Każdy gospodarz ma maszyny rolnicze. Ciągnik, przyczepy, prasa, kombajn – można je spotkać w wielu gospodarstwach. Ale już nie każdy gospodarz ma garaż na sprzęt rolniczy odpowiedni do parkowania tych maszyn. Co aktualne przepisy mówią o budowie garażu? Jakie trzeba spełnić wymogi?

Pan Wiesław, rolnik z województwa warmińsko – mazurskiego gospodarzy na 50 ha. Ma sporo maszyn rolniczych. Niestety nie ma garażu. Maszyny niszczeją wskutek działania słońca, wiatru, deszczu czy mrozu. Pan Wiesław dysponuje dużą działką i w związku z tym zwrócił się do redakcji z następującym pytaniem: Czy muszę uzyskać jakieś pozwolenia, żeby wybudować garaż na ciągniki i inne maszyny? Jak to załatwić, żeby nie mieć później kłopotów? Czy muszę brać projektanta, sporządzać plany?

Nowe przepisy

Na początek trzeba podkreślić, że 19 września br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Sporo przepisów się zmieniło. Jak wygląda obecnie kwestia garażu wielkogabarytowego? To zależy od tego jaki ma być duży.

Garaż na sprzęt rolniczy na zgłoszenie do 35 m2

Garaż na sprzęt rolniczy o powierzchni  zabudowy do 35 mnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. Warto wyjaśnić, że  powierzchnia zabudowy według Normy PN-ISO 9836: 1997 to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym lub powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
W przypadku garażu do 35 mwystarczające jest  zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej – starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu zgodnie  z art. 29 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego. Na każde  500 m2 powierzchni działki przypada możliwość usytuowania dwóch garaży o metrażu do 35 m².

Zgłoszenie powinno określać dane inwestora, określenie i adres organu, rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Mówi o tym art. 30 prawa budowlanego. Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

3 lata na budowę od zgłoszenia

Trzeba pamiętać, że zgłoszenie powinno być dokonane zanim rozpocznie się prace. Organ administracji w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia  ma prawo wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi można rozpocząć prace. Starosta ma prawo do tego, aby jeszcze przed upływem 21-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych bez konieczności czekania trzech tygodni.

Prace trzeba rozpocząć maksymalnie w ciągu 3 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Gdy miną 3 lata, a budowa nie zostanie rozpoczęta, konieczne jest ponowne zgłoszenie (art. 30 ust. 5b prawa budowlanego).

Garaż na sprzęt rolniczy – pozwolenie na budowę

Co w sytuacji, gdy garaż na sprzęt rolniczy o powierzchni zabudowy 35 mokaże się niewystarczający? W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Tutaj formalności jest już więcej.

Wnioski o pozwolenie na budowę rozpatruje właściwy starosta lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Do wniosku trzeba załączyć m.in. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Garaż na sprzęt rolniczy o powierzchni zabudowy pow. 35 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  Właściwy organ powinien wydać decyzję w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Jeśli organ jej nie wyda może zostać obciążony grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia, na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Zgodnie z art. 37 ust 1 prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata. Od niekorzystnej decyzji przysługuje prawo odwołania do właściwego wojewody.

Pozwolenie na budowę – jakie to koszty?

Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego to koszt 47zł. Opłata za wydanie pozwolenia na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym wynosi 14 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej). W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dodatkowo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Czytaj więcej: Wiaty na sprzęt: jakie warunki trzeba spełnić?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 29

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Powiązany temat: Garaż na maszyny rolnicze
Bmash_pl
Jeżeli odliczyć robocizne plus masz swoje drzewo to za materiały spokojnie zmieścisz się wkwocie 15-20 tyś,nie więcej. Z robota zatrudniając zewnętrzna firmę wiadomo że będzie droż... zobacz więcej »
Gość Profil usunięty
Czyli ok. 30 tyś zł? zobacz więcej »
locke
Moim zdaniem taniej wyjdzie kupić słupy energetyczne betonowe a pomiędzy nimi wymurować pustakami,blachę kupić po 10zł metr z odpadów i będzie elegancko zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *