Instytucje rolnicze służą pomocą

Download PDF

Młody rolnik musi przede wszystkim wiedzieć, że nie jest sam. Do jego dyspozycji są agencje, instytucje rolnicze, związki, fundacje itp., których statutowym zadaniem jest pomoc i działanie na rzecz rolnictwa. 

„Dobra rada nie zawada”. Od czegoś trzeba zacząć i wydaje się, że swoje pierwsze kroki powinien rolnik, zwłaszcza młody stażem, skierować do instytucji doradczych. Doradców w kraju nie brakuje, ale wciąż największym zaufaniem cieszą się specjaliści z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

ODR

Dni z Doradztwem Rolniczym (fot. PODR)

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Jeśli mamy na myśli instytucje rolnicze, to pierwszą rzeczą która przychodzi nam do głowy jest ODR. Śmiało można powiedzieć, że pracownik ODR „jest specjalistą pierwszego kontaktu”. W kraju jest 16 ośrodków wojewódzkich, którym podlegają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. Doradcy pełnią też dyżury w siedzibach gmin, nie sposób więc ich nie znaleźć.

W czym nam pomoże doradca?

Zakres działań ODR jest bardzo szeroki, lecz rolnik jest bezpośrednio zainteresowany kilkoma. Jak wskazuje nazwa instytucji, głównym zadaniem ODR jest doradztwo a co za tym idzie upowszechnianie wiedzy. Szeroki zakres działalności informacyjnej ma wspierać rozwój produkcji rolniczej. Ściśle powiązana z tym jest aktywizacja rolników i mieszkańców wsi do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czyli organizowanie szkoleń, kursów, konferencji branżowych itp. A teraz uwaga! Nie łatwo jest uzyskać pieniądze z funduszy Unii Europejskiej bez pomocy specjalistów ODR a w niektórych przypadkach jest to wręcz niemożliwe. To właśnie doradcy wypełniają dokumenty zalecane do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej. To również oni wykonują usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji niezbędnej w rachunkowości rolnej. Rolnik na polach demonstracyjnych ODR może poznać nowe odmiany roślin i najnowsze technologie ich uprawy. To zaledwie niewielka część działalności doradców, ale z całą pewnością pierwsze kroki początkujący rolnik powinien skierować do nich.

Agencje

Agencje, to instytucje wspomagające rolnika finansowo. W kraju działa jeszcze kilka agencji, które mają bardzo zróżnicowane zadania. Jeszcze, gdyż we wrześniu zaczyna działać zupełnie nowa instytucja, która przejmie część zadań dwóch likwidowanych agencji, tj. Agencji Rynku RolnegoAgencji Nieruchomości Rolnych. Zadania płatnicze ARR przejmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Instytucje wspomagające rolnika

Klientka ARiMR oraz PIW (fot. ZSCKR Bydgoszcz)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W jakim celu rolnik powinien odwiedzać ARiMR? Odpowiedź jest prosta: tam są pieniądze! Jak to ładnie się określa – ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowej z funduszy unijnych. Rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych powinni wiedzieć, że to oni są beneficjentami działań realizowanych przez tę agencję. Gdzie jej szukać? W każdym województwie działają Oddziały Regionalne, a w każdym powiecie Biura Powiatowe. Najbardziej popularnym instrumentem wsparcia są płatności bezpośrednie, z których korzysta około 1,4 mln rolników oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. O aktualnie realizowanych programach, wymaganej dokumentacji i warunkach, które trzeba spełnić aby skorzystać z programów pomocowych poinformują pracownicy Biur Powiatowych. Ważne informacje znajdują się również na stronach internetowych ARiMR. Warto zapamiętać, że jeśli chodzi o instytucje wspomagające finansowo rolnika, to od 1 września ARiMR będzie jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kraju.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Jego powstanie zaplanowane jest na jesień br. Jak zapisano na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie część zadań Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Reguluje to ustawa z 10.02.2017 r. KOWR w ramach swoich kompetencji będzie m. in. wydawał decyzje administracyjne dotyczące prywatnego obrotu gruntami, zarządzał nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, współpracował z samorządami w sprawach przekazywania gruntów. Do jego zadań należeć będzie również wspieranie odnawialnych źródeł energii i prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. KOWR będzie miał Oddziały Terenowe w każdym województwie.

logo KRUS

KRUS (fot. AgroFoto.pl)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

O instytucji ubezpieczającej rolników warto wspomnieć na wszelki wypadek. Raczej wszyscy wiedzą, że głównym zadaniem KRUS jest obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców. Kasa przyznaje i wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że KRUS prowadzi również działalność prewencyjną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Lista zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej jest bardzo długa. Instytucje rolnicze będące organem administracji rządowej mają bardzo szerokie uprawnienia, w tym kontrolne. Do takich należy PIW. Najistotniejszą informacją dla hodowców zwierząt jest to, że z tą instytucją trzeba współpracować. Uboje i padnięcia zwierząt należy zgłaszać nie tylko do ARiMR ale i do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych, zgoda na transport zwierząt, kontrole weterynaryjne związane z dobrostanem zwierząt i nie tylko, jest małym wycinkiem pracy lekarzy PIW. Na czele struktury stoi Główny Inspektorat Weterynarii.

instytucje rolnicze

Opryskiwacze i opryski są pod kontrolą PIORIN (fot. ZSCKR Siennica Różana)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W kraju działają instytucje rolnicze, ale też i konsumenta. Należy do nich PIORIN. Ocena, nadzór, kontrola. Ogólnie biorąc jest to instytucja czuwająca nad bezpieczeństwem żywności, podejmująca kroki mające na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony chorób, szkodników, stosowania środków ochrony roślin. Czuwa nad produkcją, jakością i obrotem szeroko pojętej żywności. Wniosek dla rolnika jest oczywisty, z tą instytucją trzeba współpracować, pamiętając że ma szerokie kompetencje kontrolne. Do dyspozycji rolnika Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin postawiła Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów zawierający spis upraw i zagrażających im agrofagów.

Siew

Zanim przystąpimy do siewu warto zrobić badanie gleby (fot. ZSRCKP w Bolesławowie

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarowanie bez znajomości zawartości gleby. Wskaźniki, które decydują o urodzajności gleb to przede wszystkim przyswajalny magnez, fosfor i potas. Olbrzymie znaczenie ma również jej odczyn. Na podstawie wykonanych badań Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza określa ważne dla rolnika zalecenia. Są tu między innymi wskazówki dotyczące:

  • zalecanych dawek wapna;
  • stosowania nawozów;
  • sporządzania planów nawożenia i ich opiniowanie;
  • zawartości poszczególnych pierwiastków;
  • bilansu azotu; zaleceń nawozowych, map zasobności gleby.

Agrochemik radzi

Jak zamówić badania gleby? Jarosław Jakus, pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu twierdzi, że sprawa jest bardzo prosta. – Rolnik chcący zamówić badanie dzwoni do agrochemika, który przywozi pudełka na próbki, laskę do ich poboru i dokumentację. Doświadczeni rolnicy na ogół sami dokonują poboru próbek – informuje Jarosław Jakus. – Zdarza się jednak, że zamówienie składa młody rolnik i wtedy przeprowadzam z nim szkolenie, bo naszym zadaniem jest również doradztwo. Bywa też tak, że rolnicy zlecają nam pobór gleby, wówczas ta usługa kosztuje 18,75 zł za jedną próbkę, którą pobiera się z pow. 4 ha. Rolnik, który zamierza przeprowadzić badanie gleby zawsze dostaje od nas sprzęt, dokumentację, jest przeszkolony i otrzymuje broszury z informacjami –  dodaje. Na stronach internetowych Stacji podane są informacje potrzebne do sprecyzowania zlecenia badań, kontakt do agrochemika obsługującego dany rejon i cenniki.

Instytucje wspomagające rolnika

Jerzy Truś – przewodniczący Izby Rolniczej w powiecie wołowskim (fot. T.Śmigielski)

Izby Rolnicze

Jeśli są instytucje rolnicze, które wspomagają gospodarza w jego codziennych kłopotach, to na pewno należy do nich Izba Rolnicza. Każdy rolnik będący podatnikiem podatku rolnego jest członkiem tego samorządu. Izby Rolnicze reprezentują interesy zrzeszonych w nim członków. – Dwa procent z podatku rolnego gmina odprowadza na rzecz Izby Rolniczej – informuje Jerzy Truś, przewodniczący  Izby Rolniczej w powiecie wołowskim. – Rolnik zwraca się najczęściej do nas, gdy ma konkretne problemy u siebie na wsi, np. ze stratami wyrządzonymi przez zwierzynę leśną. Reagujemy również na wnioski rolników dotyczące zmian w ustawodawstwie.  Najogólniej mówiąc, naszym zadaniem jest obrona interesów rolnika. Izba Rolnicza kształtuje politykę rolną poprzez przedstawianie problemów z zakresu produkcji rolnej. Izba występuje z inicjatywą regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, prowadzą analizę kosztów i opłacalności produkcji rolnej. Dla rolnika ważne jest również to, że w samorządzie rolniczym można uzyskać bezpłatne porady prawne.

Branżowe instytucje wspomagające rolnika

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (fot. KPODR)

Instytucje rolnicze to również branżowe organizacje rolników

Warto wiedzieć, że rolnicy specjalizujący się w określonej gałęzi produkcji roślinnej czy zwierzęcej mogą zrzeszać się w branżowe organizacje. Mają one za zadanie reprezentowanie i obronę interesów rolników indywidualnych w nich zrzeszonych. Branżowa organizacja może działać na terenie wsi, gminy, województwa czy kraju. Przykładowymi organizacjami branżowymi rolników mogą być, np. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka czy Krajowa Federacja Producentów Zbóż.

Są też inni

Wymienione instytucje rolnicze nie wyczerpują listy podmiotów, z którymi można współpracować. Trzeba wspomnieć tu również o różnorodnych fundacjach na rzecz rolnictwa, wspomagania wsi, ochrony środowiska czy gospodarki wodnej. Do rolnika natomiast należy decyzja z kim i kiedy będzie współpracował.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o