Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Według Platona: Wino to najpiękniejszy dar bogów dla ludzi. Trzymając się tej maksymy, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku stawia za główny cel rozwoju i budowy strategii na najbliższe lata rozwój winorośli. A że nie samym winem człowiek żyje, postawiono tam również na chów i hodowlę bydła mięsnego. Czyż nie jest to idealna zbieżność pięknego z pożytecznym? Jeśli do tego dodamy wysokie, średnioroczne temperatury, to warunki dla rozwoju rolnictwa w tym regionie wydają się wręcz idealne.

Wino

Uprawa winorośli zakłada budowę tożsamości regionalnej, integrację środowisk winiarskich oraz rekultywację tradycji związanych z uprawą winorośli oraz wpisuje się w innowacyjne przetwory owocowo-warzywne – uważa Jerzy Bielawski, dyrektor Lubuskiego ODR.

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku - Jerzy Bielawski(fot LODR)

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku – Jerzy Bielawski(fot LODR)

Województwo lubuskie uznawane jest za jeden z najcieplejszych rejonów Polski, dzięki czemu można tu uprawiać odmiany roślin o dłuższym okresie wegetacji. Sprzyja to też uprawie winorośli, z której słynie rejon lubuski. W malowniczych winnicach nie tylko można degustować lubuskie wina z tak szlachetnych odmian jak Regent, Pinot Noir, Traminer, czy Saint Laurent, Ziemia Lubuska znajduje się ponadto na Szlaku Wina i Miodu, który powstał z inicjatywy pszczelarzy i winiarzy w 2007 r. i liczy 14 przystanków. Na szlaku można się przespać, i co najważniejsze, napić „boskiego” trunku oraz posmakować pszczelarskich wyrobów.

Do dziś woj. lubuskie znajduje się w czołówce Polski pod względem powierzchni upraw i liczby winiarzy. W sezonie winiarskim 2015/2016 powierzchnia winnic, które zarejestrowały działalność w Agencji Rynku Rolnego, by sprzedawać swoje wina, wynosiła 51,56 ha. Liczba winnic i wielkość produkcji czynią z lubuskiego polskiego potentata winiarskiego.

Zastępca dyrektora, dr Roman Frankowski-specjalista od chowu bydła(fot. LODR)

Zastępca dyrektora, dr Roman Frankowski-specjalista od chowu bydła(fot. LODR)

Bydło mięsne

– Swoją wiedzą i doświadczeniem chcemy wspierać hodowców decydujących się na chów i hodowlę bydła mięsnego – mówi dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pomagamy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej rasy, najlepiej nadającej się do systemu produkcji, posiadanej bazy paszowej, warunków klimatycznych. Doradzamy w zakresie doboru zwierząt, by zapewnić zadowalający poziom produkcji, charakteryzujący się dobrą zdrowotnością, długowiecznością, łagodnością oraz możliwie najlepszym wykorzystaniem pasz gospodarskich. Wspieramy także wdrożenia i zapewnienia rozwoju łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym – Polska Wołowina – dodaje.

Z wiedzy i doświadczenia LODR korzystają rolnicy, którzy doceniają zarówno wykształconą kadrę (w tym miejscu warto nadmienić, że zastępcą dyrektora jest dr Roman Frankowski – specjalista od chowu i hodowli bydła), jak i wyjątkowo dobre warunki województwa, sprzyjające rozwojowi tego kierunku hodowli.

Prowadzę 50-hektarowe gospodarstwo z uprawami ekologicznymi – mówi Robert Sztonyk, rolnik z Krzewin (gm. Nowogród Bobrzański). – Podjąłem decyzję, że będę również specjalizować się w produkcji bydła mięsnego. W tej chwili mam już kilkanaście sztuk, ale docelowo będzie ok. 45 mamek. We wrześniu wraz z przygotowaniem obory osiągnę stan docelowy.

wystawa-zwierzat-targi-rolnicze-glisno-2016fot-lodr

Wystawa zwierząt – Targi rolnicze Glisno (fot.LODR)

Lubuskie? Gdzie to właściwie jest?

Województwo lubuskie leży w południowo-zachodniej części Polski. Zajmuje powierzchnię 13 984 km2, stanowiącą 4,5% powierzchni kraju (13 miejsce w klasyfikacji województw pod względem powierzchni). Graniczy z 3 województwami – na północy z zachodniopomorskim, na wschodzie z wielkopolskim i na południu z dolnośląskim – i wyznacza granicę państwa z Niemcami – wzdłuż rzek Odra i Nysa Łużycka. Sąsiedztwo oraz usytuowanie regionu na skrzyżowaniu ważnych, transeuropejskich korytarzy transportowych powoduje większe możliwości współpracy handlowej i dodatkowy, często bardziej atrakcyjny rynek zbytu artykułów rolno-spożywczych, z czego korzysta już część producentów rolnych.

W działaniach na tak strategicznie położonym terenie rolników wspiera Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na poziomie województwa zatrudnieni są specjaliści zakładowi określonych branż, którzy udzielają doradztwa w zakresie swoich specjalizacji rolnikom i mieszkańcom wsi, jednocześnie wspierając merytorycznie doradców terenowych. Współpracują również ze środowiskami naukowymi, firmami i organizacjami rolniczymi. Z kolei na poziomie każdego powiatu służba doradcza zorganizowana jest w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. Doradcy terenowi bezpośrednio współpracują z rolnikami i mieszkańcami wsi.

Plany LODR na 2017: doradcy nie zasypiają gruszek w popiele

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku(fot. LODR)

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku(fot. LODR)

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego sformułował w 2017 r.zadania priorytetowe, do których należy zaliczyć:

 • upowszechnienie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF z uwzględnieniem bioasekuracji;
 • doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2014-2020, w tym zmian wprowadzanych ze skutkiem 2017 r.;
 • wsparcie wdrożenia PROW na lata 2014-2020;
 • promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym;
 • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi;
 • działania na rzecz bezpieczeństwa żywności;
 • upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi ponadto działalność edukacyjną w formie kursów (m.in. chemizacyjne, agroturystyczne, florystyczne, operatora kombajnu zbożowego, integrowanej produkcji ogrodniczej, czy carwingu), konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych i wyjazdowych na poziomie województwa, powiatów, gmin i sołectw. Ośrodek w Kalsku organizuje targi rolnicze, konkursy, wystawy, imprezy lokalne. Prowadzone są również działania informacyjne: rynkowe (notowania cen produktów i usług) oraz ekonomiczne (kalkulacje opłacalności i produkcji rolnej). Goście LODR mogą skorzystać z noclegów w Hotelu ODR Kalsk oraz Pałacu w Gliśnie.

Ogółem w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 2016 r. zostało przeprowadzonych 524 szkoleń, w których uczestniczyło 7795 rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nie da się rolnikom nudzić!

AGRO-TARG 2016

AGRO-TARG 2016 (fot. LODR)

Lubuscy doradcy organizują konkursy i olimpiady o zasięgu ogólnokrajowym i wojewódzkim:

 1. Agroliga
 2. Bezpieczne gospodarstwo rolne.
 3. HIT Targowy – konkurs na najciekawszy produkt dla publiczności.
 4. Konkurs wypieków wiejskich.
 5. Turniej wsi.
 6. Najpiękniejsze gospodarstwo ekologiczne.
 7. Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego.
 8. Olimpiada BHP wiedzy o bezpieczeństwie w rolnictwie.

Największymi imprezami wspomagającymi działalność merytoryczną specjalistów z Kalska są z kolei:

 • Targi Rolnicze AGRO-TARG w Kalsku, w której udział bierze ponad 400 wystawców a odwiedza ok.15 tys. osób;
 • Lubuski Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku Impreza, w którym uczestniczy 250 wystawców, a liczbę odwiedzających szacuje się na 8 tys. osób;
 • Targi Rolnicze Glisno – impreza dwudniowa, z udziałem ok. 250 wystawców i 5 tys. odwiedzających;
 • Jesień w Gliśnie z ok. 160 wystawcami i 5 tys. uczestników;
 • Plener Rzeźbiarski, mający na celu zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowych warsztatów dla młodzieży, poświęconych promocji dziedzictwa kulturowego.

Brokering, a po naszemu to po prostu pośrednictwo

Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowany przez LODR wyjazd szkoleniowy „Brokering w innowacjach nową formą wsparcia dla rolnictwa w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Głównym celem zadania było podniesienie świadomości uczestników na temat poszukiwania partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Kluczem jest poszukiwanie partnerów do wspólnego działania, aż chciałoby się rzec – bez współpracy nie ma kołaczy!  Zadanie skierowane było do 60 doradców rolnych z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli świata nauki. Lubuscy doradcy, przedstawiciele Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, fachowcy z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji a to wszystko, by w ramach brokeringu wzmocnić rodzimego rolnika.

Jak pojawia się problem czy nowy temat, dzwonię do swojego doradcy. Jak sam nie może mi pomóc, to podpowiada, gdzie sprawę załatwię.

Robert Sztonyk

Co jeszcze możemy zrobić dla Ciebie rolniku?

 1. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych FADN

W roku 2016 na terenie działania BR 422 w Kalsku zapisy rachunkowe gromadzono w 255 formularz rachunkowych. Prowadzenie rachunkowości rolnej jest prowadzone w ścisłej współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na podstawie corocznie zawieranej umowy na zbieranie danych rachunkowych (dotyczy roku, za które zbierane są dane) oraz umowy na dostarczenie danych rachunkowych za rok poprzedni (wprowadzenie do systemu komputerowego). Dla rolników uczestnictwo w systemie FADN (dostarczanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, ośrodków decyzyjnym RP,  organizacji przedstawicielskich rolników, środowiska naukowo-badawczego oraz pracownikom zajmującym się udzielaniem porad dla rolników) jest dobrowolne, natomiast dla Polski jako członka Unii Europejskiej gromadzenie danych w tym systemie jest obowiązkowe.

Dobór gospodarstw do próby FADN odbywa się według ściśle ustalonych kryteriów, którymi są typ rolniczy gospodarstwa oraz jego wielkość ekonomiczna wyrażona w SO. Rolnik będący uczestnikiem FADN na koniec roku obrachunkowego otrzymuje Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolniczego, który jest obrazem efektów ekonomicznych jego całorocznej działalności.

– W moim gospodarstwie jest prowadzona rachunkowość rolnicza, oczywiście z pomocą doradcy – informuje Robert Sztonyk z Krzewin. – Z doradcami mam częsty kontakt. Jak pojawia się problem czy nowy temat, dzwonię do swojego doradcy. Jak sam nie może mi pomóc, to podpowiada, gdzie sprawę załatwię. Z pomocy specjalistów korzystałem już wiele razy. To dzięki nim mogłem uczestniczyć w programie Młody rolnik i zmodernizować swoje gospodarstwo.

 1. Korzystanie z laboratorium chemicznego.

Laboratorium przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku wykonuje analizy pasz i gleb. W glebach oznaczana jest zawartość: fosforupotasumagnezu oraz pH. W zbożach, sianach, kiszonkach i paszach pełnoporcjowych badana jest według potrzeb zawartość: białkatłuszczuwłóknawapniafosforusuchej masypopiołuenergii, a w kiszonkach dodatkowo zawartość lotnych kwasów tłuszczowych.

Laboratorium LODR

Laboratorium Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (fot. LODR)

W 2016 r. do laboratorium przyjęto 972 próby. W tym 771 próby glebowe. W próbach glebowych oznaczano pH, fosfor, potas, magnez. W 771 próbach wykonano 6168 oznaczeń. Pozostałe to 165 prób roślinnych i 36 prób nawozów sztucznych i naturalnych. W próbach roślinnych oznaczane były w zależności od zapotrzebowania: suchą masę, białko, tłuszcz włókno, popiół, wapń fosfor, sód, masę tysiąca ziaren, gęstość ziarna w stanie zsypnym, energię i siłę kiełkowania, zanieczyszczenia. W nawozach oznaczano zawartość azotu, potasu, fosforu, magnezu.

Możliwość korzystania z laboratorium ODR powinno być nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem każdego rolnika – twierdzi Michał Potocki, rolnik z miejscowości Sudoł (gm. Czerwieńsk), gospodarujący na 160 ha. – Nie wyobrażam sobie nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa bez znajomości przez rolnika składu chemicznego gleby czy badania kiszonek i pasz – dodaje.

Uważam, że u nas doradztwo jest niedofinansowane. Zatrudnionych jest zbyt mało fachowców i tę lukę wypełniają doradcy z firm prywatnych, którzy wiążą swoją działalność doradczą bezpośrednio ze sprzedażą swoich produktów.

Michał Potocki

Codziennie wykonywane są odczyty temperatury powietrza i opadów atmosferycznych, a wyniki upowszechniane są co miesiąc w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych oraz codziennie do wglądu na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo, co miesiąc odczyty meteorologiczne są przekazywane do Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Poza tym pomiary meteo udostępniane są rolnikom, sadownikom, studentom, pobliskim urzędom gminnym oraz firmom ubezpieczeniowym.

Ekologiczne metody produkcji żywności oraz ochrony środowiska

Jednym z priorytetów Jerzego Bielawskiego, dyrektora LODR, jest rolnictwo ekologiczne.

– Wspieramy działania dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej. Celem jest zwiększenie wartości produkcji oraz liczby producentów żywności ekologicznej – podsumowuje. W chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w woj. lubuskim funkcjonowało 14 gospodarstw ekologicznych. Obecnie jest już ich ok. 1100.

promocja-zywnosci-wysokiej-jakoscifot-lodr

Promocja żywności wysokiej jakości(foto. LODR)

 

Od kilkudziesięciu lat prowadzę swoje gospodarstwo i uważam, że w tym biznesie wiedza jest najważniejsza. Jeszcze w czasie studiów byłem na praktykach w Danii i już wtedy wiedziałem, że duńscy rolnicy swój rozwój zawdzięczają profesjonalnemu doradztwutwierdzi Michał Potocki. – Uważam, że u nas doradztwo jest niedofinansowane. Zatrudnionych jest zbyt mało fachowców i tę lukę wypełniają doradcy z firm prywatnych, którzy wiążą swoją działalność doradczą bezpośrednio ze sprzedażą swoich produktów. Dla mnie, jak i wielu rolników, najważniejszą formą propagującą najnowsze osiągnięcia rolnicze jest doradztwo bezpośrednie, czyli na polu z poletkami doświadczalnymi. Niestety, wydaje mi się, że jest ich z roku na rok mniej.

Ale działalność rolnicza, to nie tylko produkcja bezpośrednia. Rolnikom proponowane są technologie związane z odnawialnymi źródłami energii oraz udzielanie pomocy przy planowaniu instalacji: kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, biogazowni (w zakresie wyposażania technicznego instalacji), pozyskiwania dopłat do inwestycji.

Budowa tożsamości regionalnej, kultywowanie tradycji oraz otwarcie na nowoczesność, to wartości które preferuje Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *