Modernizacja a punkty: obszar D

Download PDF

Poprzednia perspektywa finansowa 2007–2013 pokazała, że rolnicy chcą inwestować. Przewiduje się zatem, że Modernizacja gospodarstw rolnych będzie najpopularniejszą operacją wśród rolników w ramach aktualnego PROW. Jakie są jednak wymogi dla niefunkcjonującego w poprzednim naborze obszaru D?

Wspomniane przewidywania znalazły potwierdzenie w kwocie przeznaczonej na działanie. Na Modernizację gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, pula pieniędzy jest bowiem największa spośród wszystkich operacji PROW 2014–2020 i wynosi prawie 2,5 mld euro (dokładnie 2 401 064 486 euro).

Gdy składałem wniosek, mówiono mi, że będą pieniądze na wszystkie maszyny. Potem się okazało, że na te maszyny, co chciałem, nie ma dofinansowania, bo coś w trakcie zmieniło się w ustaleniach.

Krzysztof, rolnik z okolic Wysokiego Mazowieckiego

Według pana Krzysztofa warto!

– Gospodaruję na 75 ha i mam 170 szt. krów mlecznych. Startowałem w programie Modernizacja dwa razy. Mam mieszane odczucia co do strony formalnej naboru, ale na pewno warto startować! – opowiada o swoich doświadczeniach z działaniem pan Krzysztof, rolnik z okolic Wysokiego Mazowieckiego. – Musiałem mieć spory wkład własny, bo mam ponad 40 lat. Przy pisaniu wniosku zdałem się jednak na innych. Ocena wniosku była łagodniejsza niż teraz. Wystarczyło uzasadnienie ekonomiczne inwestycji. Gdy składałem wniosek, mówiono mi, że będą pieniądze na wszystkie maszyny. Potem się okazało, że na te maszyny, co chciałem, nie ma dofinansowania, bo coś w trakcie zmieniło się w ustaleniach co do rodzaju maszyn, na które można było uzyskać dofinansowanie. Później obcięto mi punkty, powiedziano mi, że przekroczyłem limit mleczny. No i nie mogłem wykorzystać zaplanowanej całej puli pieniędzy. Była ponowna dogrywka, startowałem po raz drugi w 2012 r. Można było nanieść poprawki we wniosku i to zrobiłem. Na zielonej liście mnie nie było, trafiłem na białą, czyli za mało miałem punktów, a konkurencja była duża. Przepadło mi dofinansowanie w kwocie 100 tys. Nie dopytywałem się, dlaczego, bo co to by dało? Ale… warto było złożyć wniosek, bo dostałem dofinansowanie i kupiłem: ciągnik, beczkowóz, rozrzutnik, belarkę, foliarkę, agregat uprawowy. Sąsiedzi zresztą też składali wnioski, i tak jak ja – są zadowoleni – podkreśla.

modernizacja obszar D

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z obszaru D, należy wykazać, że inwestycja przyczyni się np. do wzrostu jakości wytwarzanych w gospodarstwie produktów.

W przypadku starania się o dofinansowanie na Modernizację z obszaru D, tj. na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę, że ocena wniosku dotyczy jego części ilościowej, jak jakościowej.

Obcięto mi punkty, powiedziano mi, że przekroczyłem limit mleczny. No i nie mogłem wykorzystać zaplanowanej całej puli pieniędzy.

Krzysztof, rolnik z okolic Wysokiego Mazowieckiego

Część jakościowa, czyli opisowa, wymaga uzasadnienia, przedstawienia, że inwestycja powinna przynieść obniżenie kosztów i w ten sposób jest uzasadniona ekonomicznie. Wzrost produkcji, powstałej skutkiem inwestycji, powinien natomiast odpowiadać zgłaszanemu popytowi na rynku konsumenckim. Nie może być zatem takiej sytuacji, że inwestycja poprawia jakość produkowanego mięsa wołowego, a sprzedać go nie ma gdzie. Dodatkowo, tak jak w przypadku innych obszarów działania, planowane inwestycje muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, np. budowlanym. Uzasadnić należy również, że finansowanie jest możliwe tylko przy udziale środków publicznych i jak dotąd podane koszty kwalifikowalne nie były finansowane ze środków publicznych.

Liczą się punkty

Tak jak w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z obszarów A–C, o kolejności przysługiwania pomocy na operacje w obszarze D decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych według poniższych 7 kryteriów wyboru (patrz tab. 1). Trzeba jednak pamiętać, że aby znaleść się na liście osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, rolnik musi otrzymać minimum 1,5 pkt.

Tab. 1. Ile punktów można otrzymać za spełnienie poszczególnych kryteriów w obszarze D? (wg kryteriów wyboru od 1 do 7)
WyszczególnieniePunktyUwagi
1. budowa lub modernizacja budynków inwentarskich lub magazynu paszowego3 albo 5 pkt należy wybrać a lub b
a) wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego5 pkt
b) koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji3 pkt
2. operacja związana ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku1 pkt
3. operacja związana ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie1 pkt
4. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w:2, 4 lub 6 pktnie ma konieczności wyboru między a i b
a) unijnym lub krajowym systemie jakości2 pkt
b) w systemie rolnictwa ekologicznego4 pkt
5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat3 pkt
6. jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatumaks. 5 pktpunkty przyznawane są wg Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.
7. w zależności od województwa, w jakim realizowana jest inwestycja, oraz za określone rodzaje operacjiod 1 do 4 pktpunkty przyznawane są wg §16, pkt 5, ppkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Analiza kryteriów punktacji wniosków skłania do twierdzenia, że najbardziej promowana, czyli punktowana najwyżej, jest inwestycja dotycząca wyłącznie budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego bądź magazynu paszowego, realizowana przez młodego rolnika, który prowadzi rolnictwo ekologiczne, mające przyczynić się do ochrony środowiska lub zapobiegać zmianie klimatu.

Warto także nadmienić, że promowane jest również wchodzenie do grup producentów i tworzenie grup producentów, co zwiększa pomoc do 60% kosztów kwalifikowanych.

Przykład

modernizacja obszar D

Mocno promowane są inwestycje w rolnictwo ekologiczne.

Pan Wiktor, 36-letni rolnik ze wsi Pasynki (woj. dolnośląskie) hoduje owce i planuje przebudowę magazynu paszowego. Spełnia on warunki uzyskania pomocy, które omawialiśmy dokładniej przy przykładzie pana Tomasza, ubiegającego się o pomoc z obszaru B. Oznacza to, że kwalifikuje się do uzyskania pomocy. 

Policzmy zatem, ile punktów otrzyma jego wniosek!

1. Pan Wiktor planuje modernizację magazynu paszowego – 5 pkt.

2. Rolnik planuje również zwiększenie liczby owiec i produkcji mleka owczego, wełny owczej i oscypków na eksport 1 pkt.

modernizacja obszar D

Młodzi rolnicy mogą liczyć na dodatkowe punkty.

3. Profil produkcji rolnej zmienia na przetwórczy 1 pkt.

4. Deklaruje uczestnictwo w unijnym systemie jakości 2 pkt.

5. Jest tzw. młodym rolnikiem – ma 36 lat – 3 pkt.

6. Pan Wiktor gospodarskie w woj. dolnośląskim, więc jego inwestycja zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia otrzymuje 1 pkt.

7. Inwestycja pana Wiktora zakłada kupno silosów płaskich na pasze treściwe (jako urządzenia do konserwacji i magazynowania pasz objętościowych z runi łąkowej), w związku z czym inwestycja uznawana jest za służącą ochronie środowiska – 1,46 pkt.

Nasz rolnik otrzymuje w sumie 14,46 pkt i ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania.

rynek ciągników / modernizacja obszar d

Najnowszy PROW wprowadza dodatkowe zasady dotyczące zakupu maszyn.

Ważne dla tych, którzy planują zakup maszyn!

1. Jeśli we wniosku rolnik będzie ubiegał się o sfinansowanie zakupu maszyn do prac polowych za 400 tys. zł i budowę budynku inwentarskiego za 600 tys., to przy dofinansowaniu 50% będzie przysługiwała mu pomoc w wysokości maksymalnie 500 tys. zł, z czego na maszyny będzie przypadała kwota 200 tys., a na inwestycje dotyczące budowy budynków inwentarskich kwota 300 tys. zł;

2. Rolnik planujący zakup maszyny nie może kupić tego samego rodzaju maszyn, jaki zakupił dzięki uczestnictwu programie PROW 2007–2013. Czyli jeśli rolnik wówczas kupił ciągnik, nie może zakupić drugiego, nawet jeśli będzie różnił się on od poprzedniego, np. będzie miał więcej KM. 

Rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko w jednym obszarze: A, B, C lub D.

Ważne w odniesieniu do wszystkich obszarów A–D!

1. We wszystkich obszarów A–D konieczne jest, by uzyskać efekt inwestycji w wysokości 10%; inwestycja powinna być więc dobrze zaplanowana, ujęta w poprawnym ekonomicznie i możliwym do zrealizowania biznesplanie, bo prowadzenie rachunkowości uproszczonej (co jest konieczne w tej operacji) pozwoli na dokładną weryfikację realizowanego przedsięwzięcia.

2. Może się również zdarzyć tak, że planowana inwestycja może być finansowana we wszystkich obszarach, np. zakup instalacji fotowoltaicznej autonomicznej, więc trzeba się zdecydować, do którego obszaru najlepiej jest zaliczyć planowaną inwestycję i tam aplikować. Przypominamy bowiem, że rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko w jednym obszarze.

***

Więcej ogólnie o działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych możecie przeczytać tutaj. Jeśli natomiast interesuje Was liczenie punktów w obszarach A–C, zapraszamy do lektury artykułu: Modernizacja a punkty: obszary A–C.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o