Nowelizacja prawa łowieckiego – Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone?

Download PDF

Bioasekuracja na terenie całego kraju, szacownie strat łowieckich przez niezależne komisje, godziwe odszkodowania dla rolników, a także skuteczna walka z ASF to najważniejsze problemy trapiące polską wieś. Jakich zmian chcę rolnicy? Co rząd proponuje?  Jakie rozwiązania wprowadzi przygotowana nowelizacja prawa łowieckiego?

Polski Kongres Rolnictwa RP 2018, który odbył się niedawno w Warszawie bylo okazją do tego, aby rolnicy wypowiedzieli się na temat swojego stanowiska w najważniejszych dla nich sprawach. Pokazał, że walka z ASF, zmiana -nowelizacja prawa łowieckiego i poprawa sytuacji oraz oddłużenie gospodarstw rolnych to obecnie najważniejsze tematy polskiej wsi. Jakich rozwiązań oczekują rolnicy? Jakie rozwiązania w tym zakresie wprowadzi rząd w przygotowanej nowelizacji prawa łowieckiego, która wejdzie w życie w najbliższym czasie?

Polscy rolnicy chcą Polski demokratycznej, chrześcijańskiej i zakorzenionej w polskiej tradycji.

Rolnicy  oczekują, że nowelizacja prawa łowieckiego polepszy ich sytuację jeśli chodzi o odszkodowania za szkody łowieckie, doprowadzi do  dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego i poddania jego działania kontroli państwa. Rolnicy zwracają uwagę, że lasy i zwierzyna to majątek narodowy, który powinien być pod zarządem i kontrolą państwa, także jeśli chodzi o odstrzał zwierzyny w lasach i szacowanie szkód. Podkreślają także konieczność skutecznej walki z Afrykańskim Pomorem Świń tzw. ASF.

Poparcie dla rządu – oczekiwanie zmian

Polski Kongres rolnictwa pokazał, że rolnicy zrzeszeni w OPZZ RIOR popierają politykę rządu i PiS. Chcą Polski demokratycznej, chrześcijańskiej i zakorzenionej w polskiej tradycji, ale nie zacofanej.

Przewodniczący OPZZ RIOR Sławomir Izdebski  w imieniu rolników podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu za dobrą zmianę:

S. Izdebski OPZZ RIOR

Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ RIOR podczas IV Kongresu Rolnictwa RP 2018

fot. Ewa Ploplis

Dzisiaj mamy dobrą zmianę, za którą dziękujemy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dzisiaj mamy decyzję premiera i decyzję ministra środowiska o pełnej dekomunizacji gospodarki łowieckiej, czyli to co powinno nastąpić już dawno – powiedział  Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ RIOR, podczas otwarcia kongresu w Warszawie. – Będzie Pan, Panie Premierze, pierwszym premierem, który zdecydował się skruszyć beton i powrócić do tradycji chrześcijańskiej, religijnej i stricte demokratycznej – dodał.

Konieczność skutecznej walki z ASF

Podczas kongresu rolnicy podkreślali konieczność podjęcia skutecznej walki z ASF. Ich zdaniem, w przeciwnym razie polskiemu rolnictwu grozi katastrofa.

Ma być większa kontrola nad związkiem łowickim

Jak można wybijać rolnikom zdrowe świnie lecząc jedynie skutek, a nie przyczynę? – mówi w imieniu rolników przewodniczący S. Izdebski z OPZZ RIOR. – Dzisiaj mam odpowiednią technologię, aby zlokalizować dziki i je policzyć. Mamy m.in. drony i kamery termowizyjne. Ograniczenie populacji dzików spowoduje, że wyzwolimy się od tej najcięższej katastrofy – dodaje przewodniczący.

Podczas rozmów z rolnikami, często padały od nich sformułowania, że należy, jak najszybciej,  wybić wszystkie dziki. Rolnicy są zdeterminowani i pełni obaw o własną przyszłość. Dotyczy to głównie producentów trzody chlewnej, ale nie tylko.

Nowelizacja prawa łowieckiego – gospodarka łowiecka w rękach państwa

nowelizacja prawa łowieckiego

IV Kongres rolnictwa RP w Warszawie, 3 luty 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Gospodarka łowiecka powinna być w rękach państwa, a wpływy z niej powinny zasilać budżet państwa – twierdzą rolnicy, którzy przyjechali na Polski Kongres Rolnictwa z całego kraju.

Gospodarka łowiecka powinna być w rękach państwa. Wpływy z gospodarki łowieckiej powinny zasilać budżet państwa, a nie jakąś organizację pozarządową, gdzie rozpływają się pieniądze i nikt nie wie gdzie i ile – mówi przewodniczący OPZZ RIOR S. Izdebski. – Za gospodarkę łowiecką trzeba płacić. Za odstrzeloną zwierzynę zapłacić   państwu polskiemu  – dodaje.

Rolnicy, zrzeszeni w OPZZ RIOR, są za wprowadzeniem przetargów wydzierżawianie obwodów łowieckich.

– Taki, najuczciwszy model ekonomiczny funkcjonuje na całym świecie – argumentuje przewodniczący S. Izdebski z OPZZ RIOR.

 Mają być  godziwe odszkodowania za szkody łowieckie

 Nowelizacja  prawa łowieckiego – potrzebna zmiana systemu szacowania szkód

Wielkim problemem dla  rolników są straty ponoszone z powodu szkód łowieckich i sposób szacowania odszkodowań za te straty – wyraźnie było to widać na Kongresie rolnictwa 2018. Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne powodują, że rolnicy nie otrzymują adekwatnych odszkodowań za poniesione straty. Dzieje się tak z powodu, że odszkodowaniami zajmuje się Polski Związek Łowiecki. Rolnicy podkreślają, że w interesie związku jest zaniżanie wartości szkód.

– Rolnikowi trzeba zapłacić rzetelne i uczciwe odszkodowanie za szkody łowieckie. Nie może być myśliwy sędzią we własnej sprawie. Nie może szacować strat. Nie może być tak, że szkoda u rolnika wynosi 10 tys. zł, a przychodzi myśliwy i mówi „masz chłopie 200 zł i ciesz się, że w ogóle coś dostałeś – mówi w imieniu rolników przewodniczący S. Izdebki z OPZZ RIOR.

H. Kowalczyk, minister środowiska

Henryk Kowalczyk, minister środowiska podczas IV Kongresu Rolnictwa 2018 w Warszawie

fot. Ewa Ploplis

W prawie łowieckim chcemy ucywilizować szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań dla rolników, ponieważ rolnicy ponoszą tutaj największe straty – zapowiada Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Kto ma szacować szkody łowieckie?

Zdaniem rolników, którzy przyjechali na Polski Kongres Rolnictwa, szacowaniem tzw. strat łowieckich powinna zajmować się niezależna i niezaangażowana bezpośrednio w sprawę instytucja. Wg rolników najodpowiedniejszą jest tu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

– Zgodnie z naszym projektem, to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna rolnikowi szacować straty. Agencja ma: instrumenty, numery działek, zdjęcia satelitarne i  przeszkolonych fachowców – mówi Izdebski, przewodniczący OPZZ RIOR.

J. Sachajko, przewodniczący komisji sejmowej rolnictwa

Jarosław Sachajko (KUKIZ15), przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł na Sejm RP, na IV Kongresie rolnictwa RP w Warszawie, 3 luty 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Jednak zdaniem ministra środowiska, w tym roku takie rozwiązanie nie jest możliwe. Jest już zbyt późno, ze względów finansowych, na wprowadzenie takiego rozwiązania. W budżecie na 2018 r. nie przewidziano środków na ten cel.

– Z prostej przyczyny obecnie nie proponujemy, żeby ARIMR szacowała szkody łowieckie. Na ten rok nie było na ten cel zabezpieczonych środków w budżecie państwa. Sama Agencja tego nie zrobi. W trakcie roku nie jest to możliwe do wdrożenia. Chcemy, żeby przynajmniej jeszcze w tym roku były to komisje wieloosobowe i żeby związek łowiecki nie był sędzią sam we własnej sprawie. Chcemy, żeby w komisji był przedstawiciel gminy – sołtys. Chcemy zapewnić przeszkolenie tych komisji tak, aby szacowanie strat było obiektywne – zapowiada minister H. Kowalczyk.

 Będą godziwe odszkodowania za szkody łowieckie?

Minister środowiska zapowiada, ze rolnicy będą otrzymać godziwe rekompensaty za szkody łowieckie.

H. Kowalczyk, minister środowiska

Henryk Kowalczyk, minister środowiska podczas IV Kongresu rolnictwa RP w Warszawie

fot. Ewa Ploplis

– Samo wyszacowanie strat to jeszcze nie wszystko. Trzeba wypłacić rekompensatę rolnikom. Proponujemy utworzenie fundusz gwarancyjnego w Polskim Związku Łowieckim. Jeśli koło nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania, z różnych przyczyn, to z tego funduszu gwarancyjnego rolnik będzie mógł otrzymać zapłatę – mówi minister H, Kowalczyk. Dodaje, że ma nadzieję, że to ucywilizuje relację pomiędzy rolnikami i myśliwymi. Spowoduje także wypłatę należnej wielkości odszkodowań. Dodatkowo spowoduje, że ten nadzór państwa nad związkiem łowieckim będzie większy i że będą realizowane przez niego działania dla dobra całego kraju m. in. zalecenia głównego weterynarz kraju.

Płatna dzierżawa obwodu łowieckiego ma pomóc w zwalczaniu ASF

Kongres rolnictwa 2018

IV Kongres rolnictwa RP w Warszawie, 3 luty 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Rolnicy z OPZZ RIOR są za wprowadzeniem płatnej dzierżawy obwodów łowieckich. Twierdzą, że państwo powinno mieć z tego korzyści i mieć większą kontrolę nad obwodami.

– Jeśli dzierżawca obwodu łowieckiego będzie za niego płacić, to na tym terenie będzie polować i będzie zobowiązany do utrzymania populacji dzika na poziomie 0,5 na 1 km kwadratowy, żeby nie było rozpowszechniania się tej choroby – argumentuje przewodniczący Izdebski z rolniczego OPZZ. – Mamy ok. 4,5 tys. obwodów łowieckich w kraju. Wszystkie obwody mogą otrzymać jednego dnia polecenie od ministra i jeśli go nie wykonają, to tracą obwód i wchodzi następny dzierżawca –  dodaje.

Będzie większa kontrola nad związkiem łowickim?

J. Sasin, Kancelaria Premiera RP

Jacek Sasin z Kancelarii Premiera podczas IV Kongresu rolnictwa RP w Warszawie

Podczas polskiego kongresu rolnictwa minister środowiska zapowiedział wzmocnienie kontroli nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Chcemy wzmocnić kontrolę nad Polskim Związkiem Łowieckim, poprzez: zatwierdzanie statutu, kontrolę finansową, a także poprzez mianowanie i powoływanie krajowego łowczego – zapowiada H. Kowalczyk, minister środowiska.

 Nowelizacja prawa łowieckiego – lepiej późno niż wcale

Podczas polskiego kongresu rolnictwa można było usłyszeć głosy z polskiej wsi, że nowelizacja prawa łowieckiego jest wprowadzana zbyt późno.

– Gdyby ta ustawa, która jest obecnie w sejmie weszła w życie dwa lata temu, to może dzisiaj nie wiedzielibyśmy co to jest ASF – stwierdził,  w imieniu rolników, przewodniczący OPZZ  Izdebski.

R. Romanowski MRiRW

wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

fot. Ewa Ploplis

Potrzeba bioasekuracji w całym kraju

W ostatnich dniach podjęliśmy bardzo istotną decyzję o wdrożeniu zasad bioasekuracji na terenie całego kraju – mówi wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). – Pan premier Morawiecki określił, że muszą znaleźć się na to środki – dodaje.

O oddłużaniu gospodarstw rolnych będzie można przeczytać w najbliższym czasie na stronach portalu agrofakt.

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o