Płatności bezpośrednie dla rolników – zaliczki zostały wypłacone

Zakończyła się wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie dla rolników. Od 1 grudnia 2017 r. rozpoczęły się wypłaty płatności końcowych, które potrwają do 30 czerwca 2018 r. – informują MRiRW i ARiMR.

W 2017 roku zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników zostały naliczone dla ponad 1,314 mln osób, tj. 97,87% wnioskujących rolników. Łączna kwota naliczonych zaliczek wynosi ponad 9,191 mld zł.

Płatności bezpośrednie dla rolników

Maria Fajger, prezes ARiMR

Realizacja zaliczek na płatności bezpośrednie rozpoczęła się 16 października 2017 r.

W br. kampania o płatności bezpośrednie dotyczyła ponad 1,342 mln rolników. Maksymalna kwota finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 14,8 mld zł. – mówi Maria Fajger, prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników w 2017 r. były realizowane w wysokości 70% należnej kwoty płatności z tj. zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi – dodaje.

Wypłaciliśmy zaliczki płatności bezpośrednich już teraz, a nie w marcu. Wcześniejsza wypłata zaliczek poprawi opłacalność produkcji rolnej, ponieważ w pieniędzy tych rolnicy mogą już zakupić środki produkcji – mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

MRiRW

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników wypłacane po kontroli

W br. zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników były realizowane dla tych, wobec których zakończyły się administracyjne kontrole. Były to także kontrole uwzględniające wyniki na miejscu, u wnioskodawcy. Warto przypomnieć, że w 2016 r. nie było warunku zakończenia takiej kontroli.

W 2017 roku do kontroli na miejscu zostało skierowanych ok. 93,2 tys. rolników w zakresie kwalifikowalności powierzchni i 16,4 tys. rolników w zakresie kwalifikowalności zwierząt. Zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników były naliczane dla tych, dla których zostały pozytywnie zakończone kontrole na miejscu.

Płatności bezpośrednie najpierw dla rolników z gmin klęskowych i obszarów ASF

naliczone zaliczki bezpośrednie

Liczba rolników w poszczególnych województwach, dla których naliczono zaliczki bezpośrednie

W pierwszej kolejności były naliczane i realizowane zaliczki płatności bezpośrednich dla rolników z gmin „klęskowych” oraz dla rolników z obszarów ASF.

Z obszarów klęskowych zostało złożonych ponad 114 tys. wniosków o płatności bezpośrednie. Kontrole na miejscu przeprowadzono w prawie 10,5 tys. rolników. Zaliczki na płatności bezpośrednie na obszarach klęskowych naliczono dla ponad 112,5 tys. gospodarstw, czyli uzyskało je 98,67% wnioskujących rolników. Ogółem zaliczki na płatności bezpośrednie dla rolników z obszarów klęskowych wniosły ponad 1 mld 173 mln zł.

Naliczone zaliczki bezpośrednie dla rolników z obszarów dotkniętych  ASF ogółem wyniosły pond 1 mld 116 mln zł. Zostały one naliczone dla pond 101,6 tys. rolników, czyli 98,97% starających się o nie.

Nie wszyscy otrzymali płatności bezpośrednie

kwota płatności bezpośrednich w województwach

Kwota naliczonych zaliczek płatności bezpośrednich dla rolników w poszczególnych województwach

Nie wszyscy rolnicy starający się o płatności bezpośrednie otrzymali je. Dla ok 28,5 tys. rolników nie zostały one naliczone. Dotyczy to m.in. ok. 2,6 tys. rolników, dla których postępowanie zostało zawieszone przez Kierownika Biura Powiatowego ze względu na śmierć wnioskodawcy.

Ok. 15,5 tys. wnioskujących rolników nie otrzymało płatności bezpośrednich, z powodu, że zostali oni wytypowani do kontroli na miejscu i kontrole te nie zostały zakończone w przypadku wszystkich schematów pomocowych.

Zaliczki na płatności bezpośrednie nie zostały naliczone także dla ok. 10,4 tys. rolników, dla których nie zostało zakończone postępowanie administracyjne ze względu na trwający proces wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości. Dotyczy to także rolników, u których zostały stwierdzone nieprawidłowości na etapie kontroli administracyjnej i które będą w konsekwencji skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

 Naliczanie końcowych płatności bezpośrednich

Krzysztof Pączkowski

Krzysztof Pączkowski, rzecznik ARiMR.

fot. Ewa Ploplis

1 grudnia 2017 r. ARiMR rozpoczęła naliczanie końcowych płatności bezpośrednich. Realizacja płatności końcowych zakończy się 30 czerwca 2018 r.

Płatności końcowe są realizowane zgodnie z przepisami art. 75 rozporządzenia Unii Europejskiej (nr 1306/2013).

Do 30 listopada 2017 r. kierownicy biur powiatowych wydali decyzje dla ponad 24 tys. rolnikówmówi Krzysztof Pączkowski,  rzecznik ARiMR. W dniach 1-6 grudnia br. agencja przekaże na rachunki bankowe rolników kwotę ok. 30,86 mln zł  tj. 30% kwoty pozostającej do wypłaty – dodaje. Przypomina, że realizacja końcowych płatności bezpośrednich wymaga wydania decyzji w sprawie o przyznanie takich płatności.

Konferencja w ARiMR

Konferencja prasowa ministra rolnictwa K. Jurgiela i prezes M. Fajger w ARiMR dotycząca płatności bezpośrednich i końcowych

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *