Pomoc suszowa 2018 – jakie wsparcie z Brukseli?

Pomoc suszowa 2018: Będą zaliczki dopłat bezpośrednich! Co jeszcze Bruksela ma do zaoferowania polskim rolnikom? Okazuje się, że zaproponowane wsparcie jest… raczej symboliczne.

Będą wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Na taką formę pomocy zgodziła się Komisja Europejska. Zaliczki będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. – Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70% w ramach płatności pochodzących z I filara Wspólnej Polityki Rolnej i 85% w ramach płatności z II filara. Łącznie do rolników trafi ponad 11 mld złotych – informuje resort rolnictwa.

Pomoc suszowa 2018 z Brukseli…

pomoc suszowa 2018

Pomoc suszowa 2018: „KE szybko zareagowała na pierwsze sygnały o tych ekstremalnych zjawiskach klimatycznych” – twierdzi Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Kolejną formą wsparcia dla poszkodowanych przez susze rolników są działań mające zwiększyć dostępność zielonki dla zwierząt gospodarskich – z czym gospodarze mają obecnie duży problem. Opracowane przez Komisję Europejską odstępstwa dotyczą przede wszystkim niektórych przepisów w dziedzinie zazieleniania.

Co to w praktyce oznacza dla rolników? Daje to m.in. możliwość uznania upraw ozimych (wysiewanych zwykle jesienią w celu późniejszych zbiorów lub wypasu) za międzyplony z przeznaczeniem do wypasu lub produkcji zielonki. Ponadto, nowe rozwiązania zaproponowane przez KE umożliwiają wysiew międzyplonów jako siewu czystego (a nie jako mieszanki upraw – jak się wymaga obecnie) przeznaczonych do wypasu lub produkcji zielonki.

Dozwolone będzie skrócenie minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime. Francja zostanie objęta wcześniejszym odstępstwem dotyczącym koszenia i wypasu na gruntach ugorowanych.

…raczej symboliczna

Jak mówi komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, „KE szybko zareagowała na pierwsze sygnały o tych ekstremalnych zjawiskach klimatycznych”. Jednak zdaniem polskich rolników pomoc proponowane przez Brukselę jest raczej symboliczna.

Wejdą do gospodarstw i odbiorą rolnikom zwierzęta?

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ma dać organizacjom pozarządowym zbyt dużą władzę? To uderzy w rolników!

14 lutego 2019

Pomoc suszowa. ARiMR wznowiła wypłaty

Skala strat wyrządzonych przez suszę okazała się tak duża, że w listopadzie 2018 roku Polska wyczerpała pulę pieniędzy pomocy de minimis!

11 lutego 2019

Pogłowie świń spadło – jak wpłynie to na ceny?

Jak spadek pogłowia wpłynie na ceny - okaże się optymistycznym sygnałem?

11 lutego 2019