PROW: przetwórcy chcą 1,5 mld zł

O przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój z PROW na lata 2014–2020 wystąpiło do ARiMR 826 wnioskodawców, ubiegających się o wsparcie w wysokości 1,56 mld zł. 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój jest kontynuacją pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, które finansowane było z budżetu PROW na lata 2007–2013. Pomoc kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

W całym budżecie PROW 2014–2020 przewidziano na pomoc z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” 693 mln euro.

W zakończonym 30 grudnia naborze o dofinansowanie mogły starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze – czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc z PROW skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Aby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, złożone przez nich wnioski będą musiały uzyskać minimum 5 pkt.

Ocena punktowa

Złożone do wnioski zostaną teraz poddane ocenie punktowej. Punkty będą przyznawane za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków, czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Oceniana będzie też realizacja innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzania produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.

prow a przetwórcy

Wysokość pomocy nie zależy rodzaju przetwórstwa, jakim zajmuje się rolnik, a od tego, czy działa samodzielnie, w spółdzielni czy prowadzi przedsiębiorstwo.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać, żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5 pkt.

Wielkość dotacji

Pomoc będzie rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, jest uzależniona od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *