PROW: przetwórcy chcą 1,5 mld zł

Download PDF

O przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój z PROW na lata 2014–2020 wystąpiło do ARiMR 826 wnioskodawców, ubiegających się o wsparcie w wysokości 1,56 mld zł. 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój jest kontynuacją pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, które finansowane było z budżetu PROW na lata 2007–2013. Pomoc kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

W całym budżecie PROW 2014–2020 przewidziano na pomoc z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” 693 mln euro.

W zakończonym 30 grudnia naborze o dofinansowanie mogły starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze – czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc z PROW skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Aby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, złożone przez nich wnioski będą musiały uzyskać minimum 5 pkt.

Ocena punktowa

Złożone do wnioski zostaną teraz poddane ocenie punktowej. Punkty będą przyznawane za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków, czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Oceniana będzie też realizacja innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzania produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.

prow a przetwórcy

Wysokość pomocy nie zależy rodzaju przetwórstwa, jakim zajmuje się rolnik, a od tego, czy działa samodzielnie, w spółdzielni czy prowadzi przedsiębiorstwo.

Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać, żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5 pkt.

Wielkość dotacji

Pomoc będzie rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, jest uzależniona od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o