Jaka jest przyszłość polskiego programu białkowego?

24–25 listopada eksperci podsumowali program MRiRW dotyczący krajowych źródeł białka roślinnego. Sprawdźcie, co ustalili!

W dniach 24–25 listopada bieżącego roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gościł na seminarium sprawozdawczym twórców, a zarazem wykonawców programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Program jest kierowany w latach 2011–2015 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuInstytut Genetyki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Przyszedł więc czas na wstępne podsumowanie programu.

Pierwsze podstawowe pytanie, co zyskuje rolnik już teraz i co może zyskać w przyszłości dzięki realizacji pierwszej transzy programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

podsumowanie programu białkowego

Łubin żółty wysiewa się na glebach lekkich.

Realizacja programu dotyczącego „powrotu” roślin strączkowych na polskie pola przyczyniła się w chwili obecnej do znacznego zwiększenia zainteresowania rolników uprawą różnych gatunków strączkowych, przede wszystkim jako krajowych źródeł białka paszowego. To zainteresowanie rolników przekłada się bezpośrednio na stopniowe zwiększanie powierzchni zasiewów strączkowych w gospodarstwach. Rolnicy już teraz korzystają z dedykowanych dopłat do uprawy roślin wysokobiałkowych (strączkowych), a ponadto ci, którzy wysiewają kwalifikowany materiał siewny, dostają dodatkowe wsparcie finansowe na jego zakup.

Co już udało się osiągnąć, realizując w różnych ośrodkach naukowo-badawczych program „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

Osiągnięć uzyskanych w ramach realizacji programu jest wiele. Do głównych w chwili obecnej można zaliczyć: skrócenie okresu hodowli nowych odmian roślin strączkowych, optymalizację agrotechniki głównych gatunków strączkowych, takich jak łubin żółty, groch siewny i bobik, dla zróżnicowanych warunków siedliskowych Polski, opracowanie i optymalizacja koncentratów paszowych opartych na krajowych źródłach białka jako uzupełniających dominującą w paszach śrutę sojową. Jest jeszcze wiele innych korzyści płynących z realizacji tego programu, np. „rozruszanie” rynku roślin strączkowych w Polsce i nawozowe działanie resztek pożniwnych strączkowych dla roślin następczych.

podsumowanie programu białkowego

Groch siewny nadaje się na gleby średnie.

Jakie są możliwości uprawy strączkowych na różnych glebach w Polsce?

Najprościej można posłużyć się przykładem doboru gatunków:

  • na gleby lekkie – łubin żółty,
  • na gleby średnie – groch siewny,
  • na gleby zwięźlejsze (cięższe) – bobik.

A co z soją uprawianą w Polsce jako źródło białka paszowego i nie tylko?

Soja w kraju zaczyna zajmować coraz większy areał. Szacuje się, że była zasiana na ok. 20 tys. ha w sezonie 2015 r. Z soją może być w przyszłości tak, jak kiedyś z kukurydzą. Dziś kukurydzę mamy wszędzie.

podsumowanie programu białkowego

Bobik zalecany jest na gleby cięższe.

Jaka rysuje się przyszłość programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

Obecnie czynione są starania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby program został rozszerzony i był kontynuowany w drugiej transzy w latach 2016–2020, uwzględniając właśnie m.in. soję i jej problemy w uprawie w Polsce. Dlatego naprawdę warto, aby znalazły się pieniądze na ten projekt, bo szkoda byłoby zmarnować taką okazję dla polskiego rolnika, jaką jest powrót strączkowych na polskie pola.

 

*Na zadane pytania odpowiadali: prof. dr hab. Jerzy Szukałaprof. dr hab. Wiesław KoziaraUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Skuteczna walka z chwastami w rzepaku ozimym i buraku cukrowym

Firma INNVIGO wprowadza na rynek nowy herbicyd do stosowania w uprawach buraka cukrowego oraz rzepaku. Sprawdź, jakie chwasty zwalcza!

12 kwietnia 2017

Zainwestuj w rozwój systemu korzeniowego!

Rozwój systemu korzeniowego to m.in. łatwiejszy dostęp do wody i minerałów, ale to nie jedyna korzyść! Dowiedz się więcej!

20 kwietnia 2017

Lepsza produkcja cukru i buraka cukrowego – jest porozumienie!

Zostało podpisane ogólnopolskie porozumienie branżowe, które ma stabilizować rynek cukru. Określa ono ramy kontraktacji buraka cukrowego.

21 kwietnia 2017