Jaka jest przyszłość polskiego programu białkowego?

24–25 listopada eksperci podsumowali program MRiRW dotyczący krajowych źródeł białka roślinnego. Sprawdźcie, co ustalili!

W dniach 24–25 listopada bieżącego roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gościł na seminarium sprawozdawczym twórców, a zarazem wykonawców programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Program jest kierowany w latach 2011–2015 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuInstytut Genetyki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Przyszedł więc czas na wstępne podsumowanie programu.

Pierwsze podstawowe pytanie, co zyskuje rolnik już teraz i co może zyskać w przyszłości dzięki realizacji pierwszej transzy programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

podsumowanie programu białkowego

Łubin żółty wysiewa się na glebach lekkich.

Realizacja programu dotyczącego „powrotu” roślin strączkowych na polskie pola przyczyniła się w chwili obecnej do znacznego zwiększenia zainteresowania rolników uprawą różnych gatunków strączkowych, przede wszystkim jako krajowych źródeł białka paszowego. To zainteresowanie rolników przekłada się bezpośrednio na stopniowe zwiększanie powierzchni zasiewów strączkowych w gospodarstwach. Rolnicy już teraz korzystają z dedykowanych dopłat do uprawy roślin wysokobiałkowych (strączkowych), a ponadto ci, którzy wysiewają kwalifikowany materiał siewny, dostają dodatkowe wsparcie finansowe na jego zakup.

Co już udało się osiągnąć, realizując w różnych ośrodkach naukowo-badawczych program „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

Osiągnięć uzyskanych w ramach realizacji programu jest wiele. Do głównych w chwili obecnej można zaliczyć: skrócenie okresu hodowli nowych odmian roślin strączkowych, optymalizację agrotechniki głównych gatunków strączkowych, takich jak łubin żółty, groch siewny i bobik, dla zróżnicowanych warunków siedliskowych Polski, opracowanie i optymalizacja koncentratów paszowych opartych na krajowych źródłach białka jako uzupełniających dominującą w paszach śrutę sojową. Jest jeszcze wiele innych korzyści płynących z realizacji tego programu, np. „rozruszanie” rynku roślin strączkowych w Polsce i nawozowe działanie resztek pożniwnych strączkowych dla roślin następczych.

podsumowanie programu białkowego

Groch siewny nadaje się na gleby średnie.

Jakie są możliwości uprawy strączkowych na różnych glebach w Polsce?

Najprościej można posłużyć się przykładem doboru gatunków:

  • na gleby lekkie – łubin żółty,
  • na gleby średnie – groch siewny,
  • na gleby zwięźlejsze (cięższe) – bobik.

A co z soją uprawianą w Polsce jako źródło białka paszowego i nie tylko?

Soja w kraju zaczyna zajmować coraz większy areał. Szacuje się, że była zasiana na ok. 20 tys. ha w sezonie 2015 r. Z soją może być w przyszłości tak, jak kiedyś z kukurydzą. Dziś kukurydzę mamy wszędzie.

podsumowanie programu białkowego

Bobik zalecany jest na gleby cięższe.

Jaka rysuje się przyszłość programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”?

Obecnie czynione są starania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby program został rozszerzony i był kontynuowany w drugiej transzy w latach 2016–2020, uwzględniając właśnie m.in. soję i jej problemy w uprawie w Polsce. Dlatego naprawdę warto, aby znalazły się pieniądze na ten projekt, bo szkoda byłoby zmarnować taką okazję dla polskiego rolnika, jaką jest powrót strączkowych na polskie pola.

 

*Na zadane pytania odpowiadali: prof. dr hab. Jerzy Szukałaprof. dr hab. Wiesław KoziaraUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przędziorek owocowiec – lustracja sadu

Przędziorek owocowiec jest częstym, nieproszonym gościem w sadach. Jak rozpoznać przędziorka i jak skutecznie zwalczać tego szkodnika?

14 lutego 2017

Podstawowe metody szczepienia gruszy

Szczepienie gruszy jest podstawowym zabiegiem który ma na celu zwiększenie odporności drzewa na mrozy i choroby. Jak poprawnie dokonać szczepienia gruszy?

21 lutego 2017

Jak wybrać sadzonki truskawek?

Sadzonki truskawek są dostarczane przez wiele podmiotów, przy wyborze odpowiedniego należy być uważnym. Jak dokonać prawidłowego wyboru?

16 lutego 2017