Czy będzie Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie?

ministerstwie rolnictwa trwają prace zmierzające do powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Zdaniem ministerstwa, jest to tym bardziej zasadne, że w działającej już Radzie Dialogu Społecznego nie ma organizacji rolniczych.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest:

  • stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dialogu społecznego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania partnerów społecznych i gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań, dialogu prowadzonego dla godzenia interesów rolniczych i środowisk wiejskich oraz dobra publicznego;
  • zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w celu zachowania pokoju społecznego;
  • stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich.

– Z mocy obowiązującego w Polsce prawa wszystkie organizacje działające w rolnictwie mają zagwarantowane prawo do współdziałania z organami administracji państwowej – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Wypełnieniem tego prawa byłoby stworzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która stanowiłaby płaszczyznę do dialogu w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także rozwoju obszarów wiejskich.

Wszystkie organizacje działające w rolnictwie mają zagwarantowane prawo do współdziałania z organami administracji państwowej.

Rada miałaby powstać na podstawie zarządzenia ministra. W jej skład wchodziliby przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji rolno-spożywczych, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Każdą z organizacji reprezentowałby w radzie 1 przedstawiciel.

Jak informuje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa, do zadań Rady należeć będą w szczególności:

  • prowadzenie dialogu społecznego w celu rozwiązywania problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym projektów aktów prawnych, oraz zgłaszanie ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
  • przygotowywanie oraz przekazywanie ministrowi stanowisk oraz aktualnych informacji dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi, stanowiących łańcuch żywnościowy;
  • upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Posiedzenia takiej rady byłyby zwoływane co najmniej raz na kwartał.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *