Samorządy Województw a nabory wniosków na PROW

Po zakończeniu naborów wniosków na Budowę lub modernizację dróg lokalnych Scalenie gruntów, organizowanych przez Samorządy Województw (SW), nadszedł czas przydzielania środków.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W woj. podlaskim dnia 19 lipca ukazała się lista z zakresu Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Z kolei dnia 20 lipca 2016 r. zostały podpisane umowy w ramach Budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Samorządy Województw a nabory wniosków

W lipcu zostały podpisane umowy w ramach Budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

– Zanotowaliśmy ogromne zainteresowanie „Budową lub modernizacji dróg lokalnych”. Wniosków spłynęło 280 a zaakceptowano pozytywnie 233 na prawie 360 mln zł a jest do rozdania 100 mln! – mówi Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. – Szacowana długość dróg zgłoszona w 233 pozytywnie rozpatrzonych wnioskach to 1400 km. My jesteśmy w stanie sfinansować 100–250 km dróg. Potrzeby wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe operacji! – dodaje emocjonująco Elżbieta Filipowicz. – Chcielibyśmy sfinansować całość, czyli 1400 km dróg. Zarząd będzie zabiegał o zwiększenie puli pieniędzy a nawet już poszedł monit, ale program ten jest programem centralnym, stąd ograniczenia. Te wnioski, które uzyskały min. 16 punktów zakwalifikowały się do wsparcia. Było ich 101 i tylko tyle umów podpisaliśmy. Prawdopodobnie podpiszemy kolejnych 5–6 umów do końca tygodnia [dane na 26.07.2016 r. przyp.red.] dodaje Elżbieta Filipowicz.

Pieniędzy jest za mało względem zgłaszanych potrzeb.

Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Scalanie gruntów

W woj. podlaskim na Scalanie gruntów złożono 8 wniosków na kwotę ponad 2-krotnie przekraczającą pulę środków na to przeznaczoną. Są one teraz na etapie weryfikacji. Szczegóły za miesiąc – mówi Elżbieta Filipowicz.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W pierwszej fazie realizowania programu z PROW-u 2014–2020, czyli organizowania naboru wniosków znajduje się Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD przygotowują się do przeprowadzenia konkursu. Warto więc zapoznać się z ich strategiami rozwoju i terminami konsultacji związanymi z przyszłymi naborami, które ustalają LGD.

Samorządy Województw a nabory wniosków

O warunki naboru pytają nas głównie przedsiębiorcy. Informujemy na razie o ogólnych zasadach: kto może startować w naborze, na co można przeznaczyć pieniądze.

– Zamiar przeprowadzenia naboru zgłosiła jedna grupa LGD. I ona  przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu. Jest to LGD „N.A.R.E.W.” i jest na etapie konsultacji i szkoleń ewentualnych wnioskodawców – komentuje Elżbieta Filipowicz.

W woj. podlaskim na Scalanie gruntów złożono 8 wniosków na kwotę ponad 2-krotnie przekraczającą pulę środków na to przeznaczoną.

Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– O warunki naboru pytają nas głównie przedsiębiorcy. Informujemy na razie o ogólnych zasadach: kto może startować w naborze, na co można przeznaczyć pieniądze. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo nabór jest zaplanowany na II połowę 2016 r. – mówi  Beata Jonio-Nikitorowicz, kierownik biura stowarzyszenia N.A.R.E.W.  – W woj.podlaskim jesteśmy LGD, która zamierza przetrzeć ścieżki innym LGD. Zawsze lepiej bazować na doświadczeniu innych. Zorganizowanie naboru to dużo pracy. Trzeba napisać min. regulamin, odpowiednie załączniki, a te będą dostępne w internecie i inni będą mogli z tego skorzystać – dodaje z uśmiechem Beata Jonio-Nikitorowicz.

Nowe nabory

Nabory z PROW 2014–2020 na Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów jaki i Gospodarka wodno-ściekowa zostały przesunięte w czasie w nowym harmonogramie PROW 2014–2020. Odpowiednio na wrzesień i grudzień, ale tak naprawdę zależą one od samych SW.

Dla przypomnienia termin naborów na w/w działania podawany jest przez Samorządy Województw. Tak więc mogą one być różne dla rożnych województw i należy ich szukać na właściwych stronach internetowych  urzędów.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *