Samorządy Województw a nabory wniosków na PROW

Download PDF

Po zakończeniu naborów wniosków na Budowę lub modernizację dróg lokalnych Scalenie gruntów, organizowanych przez Samorządy Województw (SW), nadszedł czas przydzielania środków.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W woj. podlaskim dnia 19 lipca ukazała się lista z zakresu Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Z kolei dnia 20 lipca 2016 r. zostały podpisane umowy w ramach Budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Samorządy Województw a nabory wniosków

W lipcu zostały podpisane umowy w ramach Budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

– Zanotowaliśmy ogromne zainteresowanie „Budową lub modernizacji dróg lokalnych”. Wniosków spłynęło 280 a zaakceptowano pozytywnie 233 na prawie 360 mln zł a jest do rozdania 100 mln! – mówi Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. – Szacowana długość dróg zgłoszona w 233 pozytywnie rozpatrzonych wnioskach to 1400 km. My jesteśmy w stanie sfinansować 100–250 km dróg. Potrzeby wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe operacji! – dodaje emocjonująco Elżbieta Filipowicz. – Chcielibyśmy sfinansować całość, czyli 1400 km dróg. Zarząd będzie zabiegał o zwiększenie puli pieniędzy a nawet już poszedł monit, ale program ten jest programem centralnym, stąd ograniczenia. Te wnioski, które uzyskały min. 16 punktów zakwalifikowały się do wsparcia. Było ich 101 i tylko tyle umów podpisaliśmy. Prawdopodobnie podpiszemy kolejnych 5–6 umów do końca tygodnia [dane na 26.07.2016 r. przyp.red.] dodaje Elżbieta Filipowicz.

Pieniędzy jest za mało względem zgłaszanych potrzeb.

Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Scalanie gruntów

W woj. podlaskim na Scalanie gruntów złożono 8 wniosków na kwotę ponad 2-krotnie przekraczającą pulę środków na to przeznaczoną. Są one teraz na etapie weryfikacji. Szczegóły za miesiąc – mówi Elżbieta Filipowicz.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W pierwszej fazie realizowania programu z PROW-u 2014–2020, czyli organizowania naboru wniosków znajduje się Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD przygotowują się do przeprowadzenia konkursu. Warto więc zapoznać się z ich strategiami rozwoju i terminami konsultacji związanymi z przyszłymi naborami, które ustalają LGD.

Samorządy Województw a nabory wniosków

O warunki naboru pytają nas głównie przedsiębiorcy. Informujemy na razie o ogólnych zasadach: kto może startować w naborze, na co można przeznaczyć pieniądze.

– Zamiar przeprowadzenia naboru zgłosiła jedna grupa LGD. I ona  przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu. Jest to LGD „N.A.R.E.W.” i jest na etapie konsultacji i szkoleń ewentualnych wnioskodawców – komentuje Elżbieta Filipowicz.

W woj. podlaskim na Scalanie gruntów złożono 8 wniosków na kwotę ponad 2-krotnie przekraczającą pulę środków na to przeznaczoną.

Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

– O warunki naboru pytają nas głównie przedsiębiorcy. Informujemy na razie o ogólnych zasadach: kto może startować w naborze, na co można przeznaczyć pieniądze. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo nabór jest zaplanowany na II połowę 2016 r. – mówi  Beata Jonio-Nikitorowicz, kierownik biura stowarzyszenia N.A.R.E.W.  – W woj.podlaskim jesteśmy LGD, która zamierza przetrzeć ścieżki innym LGD. Zawsze lepiej bazować na doświadczeniu innych. Zorganizowanie naboru to dużo pracy. Trzeba napisać min. regulamin, odpowiednie załączniki, a te będą dostępne w internecie i inni będą mogli z tego skorzystać – dodaje z uśmiechem Beata Jonio-Nikitorowicz.

Nowe nabory

Nabory z PROW 2014–2020 na Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów jaki i Gospodarka wodno-ściekowa zostały przesunięte w czasie w nowym harmonogramie PROW 2014–2020. Odpowiednio na wrzesień i grudzień, ale tak naprawdę zależą one od samych SW.

Dla przypomnienia termin naborów na w/w działania podawany jest przez Samorządy Województw. Tak więc mogą one być różne dla rożnych województw i należy ich szukać na właściwych stronach internetowych  urzędów.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o