Sprzedaż gospodarstwa rolnego czy darowizna?

Wielu rolników zastanawia się, w jaki sposób najkorzystniej przekazać gospodarstwo rolne. Jakie są różnice w prawie podatkowym pomiędzy darowizną a sprzedażą gospodarstwa? Sprawdź, co radzi radca prawny!

O tym, jak najkorzystniej przekazać gospodarstwo rolne, piszą dla Was „Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek. Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki”.

Darowiznę gospodarstwa rolnego należy rozpatrywać przede wszystkim przez pryzmat ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna gospodarstwa rolnego

Co do zasady, od umowy darowizny nieruchomości należy zapłacić podatek na gruncie wskazanej ustawy. Jednak od tej reguły przewidziane są wyjątki. Przede wszystkim zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Ale tylko pod warunkiem że:

  • w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha
  • gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.
sprzedaż gospodarstwa

Darowizna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego? Wielu rolników staje przed takim dylematem!

fot. Pixabay

Ustawodawca wskazał również, że zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588 z 13.07.2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 115 .

Sprzedaż gospodarstwa rolnego

Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednak opisane zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to zwalnia się od tego podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Ale tylko pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Podatek rolny

sprzedaż gospodarstwa

Warto sprawdzić jakie podatki należy zapłacić decydując się na sprzedaż gospodarstwa.

Co do podatku rolnego, to zwalnia się z niego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Grunty te muszą być przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego i zostać nabyte w drodze umowy sprzedaży.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się wskazanego zwolnienia, jeżeli:

  • nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

W przypadku nabycia gruntów rolnych poprzez darowiznę nie mamy zwolnienia na gruncie ustawy o podatku rolnym. Dlatego w przypadku darowizny nie unikniemy zapłaty tego podatku.

Treść przedstawiona w artykule nie stanowi porady prawnej i nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego. Radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w artykule lub działania czy zaniechania podejmowane na jej podstawie. Zamieszczone dane są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba że wskazano inaczej.

 Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z radcą prawnym lub innym prawnikiem. Tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *