Szkodniki w uprawie strączkowych? Poznaj zagrożenie i skuteczne sposoby zwalczania!

Obserwowany od kilku lat wzrost areału upraw strączkowych, a także zmiany spowodowane ociepleniem klimatu sprzyjają zwiększonej presji ze strony szkodników. W związku z tym, jeśli chcemy uzyskać wysokie plony, musimy postawić na sprawdzony preparat, który skutecznie zwalczy szkodniki w uprawie strączkowych.

Rośliny strączkowe dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi wzbogacają glebę w plonotwórczy azot i substancję organiczną. Stanowią doskonały przedplon dla roślin następczych, wpływając na zwiększenie ich plonowania nawet o 15%. Pozwala to na zmniejszenie wysokości nawożenia roślin następczych, czyli oszczędność. To wszystko wpływa na coraz większe zainteresowanie uprawą roślin strączkowych. Podstawę skutecznej ochrony upraw strączkowych stanowi prawidłowo rozpoznane zagrożenie, dzięki któremu będziemy mogli dobrać właściwy środek i zastosować go w odpowiednim momencie.

Rośliny atakowane już od momentu siewu

szkodniki w uprawie strączkowych

Kiełkujący łubin uszkodzony przez larwy śmietki kiełkówki.

fot. Adobe Stock

Szkodniki, które pojawiają się w początkowych fazach rozwoju to m.in. śmietki. W Polsce roślinom strączkowym zagrażają zwykle dwa gatunki śmietek: śmietka kiełkówka oraz śmietka glebowa. Obydwa gatunki są podobne do siebie wyglądem zewnętrznym, a także mają bardzo zbliżoną biologię. Śmietki to groźne szkodniki grochu oraz bobiku – larwy uszkadzają pęczniejące nasiona, stożki wzrostu oraz liścienie.

Na wschodzących roślinach pojawiają się również oprzędziki – głównie są to: oprzędzik wielożerny, łubinowy, szary oraz pręgowany. Larwy żerują w strefie korzeniowej, niszcząc brodawki korzeniowe, przez co rośliny zdolne są do wiązania mniejszej ilości azotu atmosferycznego. Z kolei dorosłe osobniki uszkadzają liścienie i liście przez cały okres wegetacyjny, wygryzając charakterystyczne ząbki na brzegach blaszki liściowej.

M jak mszyce – wróg nr 1 upraw strączkowych

Pierwsze mszyce mogą pojawiać się już w maju, ale ich największe nasilenie ma miejsce w okresie kwitnienia roślin. W uprawie roślin strączkowych spotkać możemy głównie mszyce grochową, mszyce lucernowo-grochodrzewową oraz mszyce burakową. Wskutek szkodliwości bezpośredniej mszyc dochodzi do zniekształcenia zasiedlonych fragmentów roślin, zahamowania wzrostu, a także ich zasychania. Mszyce mogą przenosić również wirusy, m.in. wirusa żółtej mozaiki fasoli (BYMV).

Jakie jeszcze spotkamy szkodniki w uprawie strączkowych?

Szkodniki w uprawie strączkowych

Mszyca żerująca na kwitnącym grochu.

fot. Adobe Stock

Roślinom strączkowym szkodzić mogą również wciornastki, szczególne znaczenie gospodarcze odgrywa wciornastek grochowiec oraz wciornastek tytoniowiec. Szkodnik pojawia się w maju i w czerwcu. Szkodliwe są zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe. Wysysają one soki z tkanek liści, strąków, pędów i kwiatostanów. Ich szkodliwość jest tym większa, im młodsze rośliny atakują.

Przez cały okres wegetacji spotkać możemy również zmieniki, najbardziej pospolitym i często spotykanym jest zmienik lucernowiec. Zarówno stadium larwalne, jak i dorosłe pluskwiaki wysysają soki roślinne. Uszkodzone tkanki ulegają zniekształceniu, zasychają i odpadają fragmentami. Największe straty spowodowane żerowaniem zmieników mogą mieć miejsce w okresie rozwoju kwiatostanów oraz zawiązywania strąków. Dodatkowo uszkodzenia są wtórnym źródłem porażenia przez patogeny chorobotwórcze.

Również pachówka strąkóweczka stanowi zagrożenie w uprawie roślin strączkowych – wylot rozpoczyna w połowie maja i trwa on do 8 tygodni. Szkodnik ten składa jaja na liściach, ogonkach liściowych, młodych strąkach oraz na kwiatach w złożach (do 5 jaj) lub pojedynczo. Po około tygodnia gąsienice pachówki wgryzają się do wnętrza strąków i tam żerują. Uszkodzone przez gąsienice pachówki nasiona nie nadają się do konsumpcji i przetwórstwa, dyskwalifikowane są również jako materiał siewny. W sprzyjających warunkach w wyniku żerowania pachówki strąkóweczki starty plonu mogą sięgać nawet do 40%.

Strąkowiec grochowy – groźny szkodnik w uprawach grochu i w magazynach

Największe nasilenie chrząszczy strąkowca obserwujemy w okresie kwitnienia grochu. W tym czasie samice składają jaja, przylepiając je specjalną wydzieliną do kwiatów i młodych strąków lub w pobliżu nich. Strąkowiec grochowy jest gatunkiem wyjątkowo płodnym – jedna samica może złożyć nawet 700 jaj, wydając 1 pokolenie w ciągu roku. Larwy wgryzają się do wnętrza strąków, a następnie do nasion. Uszkodzenia nasion w trakcie zbiorów są mało widoczne.

Zwalczanie insektycydowe

Skuteczne zwalczanie szkodników w grochu i łubinie, a także innych roślinach strączkowych – możliwe jest dzięki insektycydowi Mospilan 20 SP. Środek ten oparty jest na niezawodnej substancji czynnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W uprawie roślin strączkowych stosuje się go w dawce 0,2 kg/ha.

Dowiedz się więcej o insektycydzie Mospilan 20 SP!

szkodniki w uprawach strączkowych

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *