Szukasz: ceny pasz przemysłowych

Zboże

Owies paszowy

671.42 zł 0.08%

Mleko

1.57 zł 2.61%

Pszenica paszowa

1042.08 zł -0.54%

Rzepak

2698 zł 0.22%

Jęczmień paszowy

889.23 zł 0.32%

Żyto paszowe

890.52 zł 3.07%

Kukurydza paszowa

915.31 zł -10.68%

Jęczmień browarniany

960.57 zł 7.90%

Pszenica konsumpcyjna

1073.24 zł 1.68%

Jęczmień konsumpcyjny

906.58 zł 1.12%

Owies konsumpcyjny

722.51 zł 1.17%

Pszenżyto paszowe

929.68 zł 0.70%

Żyto konsumpcyjne

846.33 zł -1.76%

Mięso

bydło 8-12 m-cy (Z)

8.85 zł 6.37%

byki 12-24 m-ce (A)

9.68 zł 6.02%

byki > 24 m-cy (B)

9.78 zł 7.00%

Gęsi tuczone

9725.47 zł -0.22%

Gęsi typu brojler

7624.11 zł 10.94%

Indory

4910.77 zł -0.22%

Indyczki

4864.8 zł -1.75%

Jałówki > 12 m-cy (E)

8.97 zł 6.03%

Kaczki typu brojler

4963.89 zł 0.05%

krowy (D)

6.77 zł 4.80%

Kurczęta typu brojler

3955.12 zł -0.28%

Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych

2549.45 zł -9.13%

Wieprzowina

4.2 zł -2.33%

wolce > 12 m-cy (C)

6.48 zł -6.49%

Wołowina

8.59 zł 5.66%

Waluta

dolar amerykański

3.97 zł 0.51%

euro

4.61 zł 0.22%

frank szwajcarski

4.31 zł 0.23%

jen (Japonia)

3.48 zł 0.29%
Pokaż więcej cen