Ustawa o przewadze kontraktowej- rolnicy mogą zgłaszać uwagi

Szykują się zmiany w przepisach, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Nowa ustawa o przewadze kontraktowej zakłada m.in. wprowadzenie rozszerzonego katalogu nieuczciwych praktyk. Ale to nie wszystko, sprawdźmy co jeszcze może ulec zmianie. 

W Polsce, a także w innych krajach UE występują znaczne różnice w sile przetargowej między dostawcami, a nabywcami produktów rolnych i spożywczych. W praktyce oznacza, to że stosuje się nieuczciwe praktyki handlowe w całym łańcuchu dostaw żywności. Aby temu zapobiec rząd chce wprowadzić nową ustawę o przewadze kontraktowej. Wpływ na jej ostateczny kształt mogą mieć również rolnicy, którzy zgłoszą swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych.

Ustawa o przewadze kontraktowej z dłuższą listą zakazanych praktyk

Celem projektu ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi” jest dostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2019/633) do krajowego porządku prawnego. Zgodnie z jej przepisami państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, a także rozszerzyć listę nieuczciwych praktyk.

Ustawa o przewadze kontraktowej przewiduje wprowadzenie rozszerzonej listy nieuczciwych praktyk obejmująca 17 punktów, zamiast wcześniejszych 4 punktów.

Jak podano w uzasadnieniu do ustawy, nieuczciwe praktyki wykorzystujące przewagę kontraktową obejmują m.in.:

  • opóźnienia w płatnościach za dostarczone produkty,
  • wprowadzenie jednostronnych zmian w warunkach umowy przez nabywcę,
  • żądanie przez nabywcę od dostawcy płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów,
  • zwrot przez nabywcę od dostawcy niesprzedanych produktów, bez zapłaty za te produkty, lub za ich unieszkodliwienie,
  • żądanie przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych lub spożywczych.

Praktyki bezwzględnie zakazane lub dozwolone w wyjątkowych sytuacjach

W uzasadnieniu do projektu ustawy podano również następującą informację – Praktyki wymienione w art. 8 ust.1 pkt 1–11 są bezwzględnie zakazane. Natomiast praktyki wymienione w pkt 12–17 są dozwolone, pod warunkiem, że zostały one wprost wymienione w umowie i uznane przez strony za dozwolone, a ich stosowanie nie będzie przez nich uznawane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (art. 8 ust. 2). Jest to zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2019/633.

Ustawa o przewadze kontraktowej nie zawiera natomiast nieuczciwych praktyk handlowych, które mogą stosować dostawcy produktów rolnych względem nabywców. Jednak jak podkreślono w uzasadnieniu te praktyki są również zakazane. W ustawie przypomniano na koniec, że organem właściwym w sprawach praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej jest UOKiK. Urząd może zlecić przeprowadzenie kontroli Inspekcji Handlowej, lub realizację innych zadań.

Zmiana definicji nabywcy 

W ustawie zmieniono również definicję nabywcy, jako przedsiębiorcę lub podmiot o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września2019 r. – Prawo zamówień publicznych, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne.

Z pełną treścią projektu ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji – Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Natomiast więcej informacji o zgłoszeniu uwag do projektu ustawy można znaleźć na stronie MRiRW – Zgłoś swoje uwagi do projektu ustawy

Czytaj również: Nieuczciwa przewaga kontraktowa wobec hodowców świń- interweniuje UOKiK

Źródło: MRiRW; RCL

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *