Czy warto posiadać certyfikat IP?

Download PDF

IP przestało być tajemniczym skrótem. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć, że chodzi tu o znak jakości nadawany uczestnikom krajowego systemu jakości żywności.

Produkując rośliny z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin, wykorzystaniem postępu rolniczego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, mając na uwadze zdrowie ludzi i zwierząt, spełniasz warunki Integrowanej Produkcji Roślin i możesz ubiegać się o certyfikat IP.

certyfikat IP

Należy pamiętać, że jednostki certyfikujące zażądają od nas kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji rolnej.

Uzyskanie certyfikatu IP nie jest nadzwyczajnie karkołomnym przedsięwzięciem, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Dla chcących ubiegać się o certyfikat IP właśnie nadchodzi czas, aby spokojnie się do tego przedsięwzięcia przygotować. Zgłoszenie zamiaru ubiegania się o certyfikat należy zgłosić nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a jeśli są to plantacje wieloletnie – przed ruszeniem wegetacji.

Należy też pamiętać, że jednostki certyfikujące zażądają od nas kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji rolnej (szkolenia przeprowadzają WODR-y, trzeba systematycznie sprawdzać terminy szkoleń). Jednak to nie wszystko. Po weryfikacji zgłoszenia należy złożyć wniosek (można listownie) z załącznikami.

W obowiązkowym zestawie dokumentów znajdują się:

  • umowa z jednostką certyfikującą,
  • kopia map ewidencyjnych działek lub ortofotomapa z naniesionymi granicami działek rolnych oraz ich symbolami,
  • umowa dzierżawy, jeśli taka dotyczy gospodarstwa,
  • i potwierdzenie opłaty wstępnej.

Wysokość pomocy dla uczestników systemu integrowanej produkcji roślin może maksymalnie rocznie wynieść 2750 zł/rok przez 3 kolejne lata.

I tu ważna informacja: pieniądze zainwestowane w uzyskanie certyfikatu można i trzeba odzyskać, składając wniosek do Agencji Rynku Rolnego.

Ile wynosi maksymalna pomoc dla uczestników systemu?

Wysokość pomocy dla uczestników systemu Integrowanej Produkcji Roślin może maksymalnie rocznie wynieść 2750 zł/rok przez 3 kolejne lata. O taką pomoc mogą ubiegać się rolnicy aktywni zawodowo, uczestniczący w systemach jakości, wytwarzający produkty przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi.

Warunkiem przyznania pomocy jest też zarejestrowanie się w centralnym rejestrze producentów prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego przez ARiMR związanego z ewidencją gospodarstw rolnych oraz ewidencją wniosków o przyznanie płatności (to informacja dla przyszłych rolników), wytwarzanie produktów Integrowanej Produkcji Roślin, niekorzystanie ze wsparcia w ramach poprzedniego działania objętego PROW na lata 2007–2013, posiadanie co najmniej 1 ha użytków rolnych i kilka jeszcze innych, które debiutantów na tym polu działania niekoniecznie muszą dotyczyć.

Pieniądze w ramach refundacji otrzymane od ARR można przeznaczyć wyłącznie na poniesienie kosztów kontroli, po której jest wydawany certyfikat IP, składki na rzecz grupy producentów (maks. 1500 zł), zakup publikacji specjalistycznych (maks. 250 zł), a także zakup pułapek feromonowych, barwnych i lepowych (maks. 250 zł).

Ważna jest również kolejność  przyznawania pomocy, która jest udzielana wg procedury ustalonej przez prezesa ARR polegająca na zebraniu odpowiedniej liczby punktów.

Jeśli ktoś pomyślał, że to koniec formalności w ubieganiu się o zwrot wydanych pieniędzy na uzyskanie certyfikatu IP, to należy przypomnieć o niezbędnych załącznikach do wniosku, z których najważniejszym jest dokument potwierdzający przystąpienie do systemu (może go wydać jednostka certyfikująca). Spośród innych dokumentów można wymienić formularz rejestracyjny z rejestru przedsiębiorców, potwierdzenie członkostwa w grupie producenckiej czy kopię umowy dobrowolnego ubezpieczenia produkcji.

Ważna jest również kolejność  przyznawania pomocy, która jest udzielana według procedury ustalonej przez prezesa ARR, polegająca na zebraniu odpowiedniej liczby punktów. Ponieważ punkty zbiera się u nas powszechnie przy różnego rodzaju dotacjach, nie powinien to być szczególnie uciążliwy problem. W przypadku IP można je dostać np. za dobrowolne ubezpieczenie przynajmniej 1ha użytków rolnych, za przynależność do grupy producenckiej, za powierzchnię uprawy itd. O szczegółach punktacji i zasadach udzielania pomocy można dowiedzieć się na stronach ARR.

Dokumenty są, co dalej?

certyfikat IP

Istotnym dokumentem, który musi sporządzić producent rolny, jest Roczny Plan Integrowanej Produkcji Roślin.

Jak już wiemy, jak zdobyć refundację kosztów uzyskania certyfikatu IP, to należy jeszcze spełnić pozostałe warunki, aby cieszyć się z zysków uzyskanych ze sprzedaży certyfikowanej żywności. Istotnym dokumentem, który musi sporządzić producent rolny, jest Roczny Plan Integrowanej Produkcji Roślin oraz prowadzenie Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin, zawierającego istotne  informacje dotyczące charakterystyki gospodarstwa, upraw, zabiegów, analizy gleby i roślin, obserwacji polowych i wszystkich zdarzeń mających miejsce na zaplanowanej uprawie. Wzór notatnika jest dostępny na stronach MRiRW.

Firma certyfikująca, z którą podpisaliśmy umowę,  ma obowiązek przeprowadzenia kontroli i w wyniku stwierdzenia zgodności z zasadami integrowanej produkcji rolnej wydaje certyfikat IP, który zostaje wpisany do rejestru. Certyfikat wydawany jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O tym, jak dużą wagę przywiązuje się obecnie do stosowania zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej oraz uzyskania przez rolnika certyfikatu IP, świadczy kontynuacja programu w kolejnym rozdaniu PROW.

W związku z tym przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 należy składać od 1 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016 w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, a nie jak do tej pory w ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o