Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing?

Leasing zyskuje na popularności, można więc twierdzić, że jest uznawany na rynku rolniczym za korzystną formę finansowania sprzętu rolniczego. Sięgają po niego rolnicy, bo niewielu jest takich, którzy mogą wyjąć z kieszeni  100 czy nawet 200 tys. zł na rozwój swojego gospodarstwa.

Leasing jest alternatywą, ale decyzja i tak należy do rolnika

dla kogo leasing?

Źródło: AgroFoto.pl, bodzioszajs

Leasing jest alternatywą dla kredytu bankowego. Sytuacja podatkowa i finansowa gospodarstwa rolnego jest podstawą podjęcia decyzji, czy brać sprzęt w leasing, a jeśli tak to w jaki. Wstępem do rozważenia skorzystania z leasingu jest spełnienie kilku prostych kryteriów formalnych.

Należy przeanalizować aktualne warunki ekonomiczne gospodarstwa rolnego, takie jak: brak zadłużenia wobec budżetu państwa (opłacone składki KRUS, podatek rolny) i określenie liczby rat leasingowych.

Leasing jest dla wszystkich. I dla tych, którzy od dawna prowadzą gospodarstwa rolne, i tym bardziej dla tych, którzy od niedawna prowadzą działalność, ponieważ często może być to jedyna forma wsparcia finansowego. Banki dla ograniczenia własnego ryzyka wymagają przynajmniej półrocznej historii działalności. Leasing jest możliwy od 3 miesiąca prowadzenia produkcji rolnej. W praktyce udzielany jest od momentu rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

dla kogo leasing?

Źródło: AgroFoto.pl, Pastura14

fot. agrofoto_Pastura14

Dla kogo leasing?

Leasing operacyjny jest najbardziej opłacalny dla rolników, którzy:

 1. chcą wziąć go po raz pierwszy;
 2. są czynnymi płatnikami VAT;
 3. których gospodarstwo nie ma strat podatkowych;
 4. zawierają umowę leasingową na dłuższy czas;
 5. chcą sfinansować nowy sprzęt rolniczy, bo można zamortyzować koszty bardzo szybko (2–3 lata);
 6. kupują sprzęt o wysokiej wartości, ponieważ całą „wartość sprzętu” ujmuje się we wszystkie rat (kupując natomiast za gotówkę, kredyt czy leasing finansowy, koszt amortyzacji, którą można naliczyć, jest ograniczony);
 7. chcą zaliczyć jednorazowo opłatę wstępną w koszty przychodu lub nie płacić jednorazowo VAT w miesiącu zakupu;
 8. chcą mieć możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek już w pierwszym miesiącu umowy.

Przed wzięciem maszyn w leasing, należy przeanalizować aktualne warunki ekonomiczne gospodarstwa rolnego.

Leasing finansowy jest najbardziej opłacalny dla rolników, którzy:

 1. rozliczają się na zasadach zryczałtowanego podatku, bo nie interesuje ich odpis rat leasingowych w ciężar kosztów;
 2. chcą zawrzeć umowę na krótki okres;
 3. chcą wnieść większy udział własny w celu zmniejszenia zobowiązań.

Korzyści ekonomiczne są twardym argumentem w podejmowaniu decyzji

1. Koszty uzyskania przychodu, czyli inaczej koszty prowadzonej działalności, stanowią opłaty leasingowe. Dotyczą zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Należy jednak podkreślić, że są między nimi różnice. Na koszty uzyskania przychodu leasingu operacyjnego składa się opłata wstępna, cena leasingowanego pojazdu, za jaką można odkupić pojazd od firmy leasingowej, miesięczne raty leasingowe oraz podatek VAT naliczony przy płatności czynszów (rat) leasingowych i opłaty wstępnej (inicjalnej). Użytkowanie maszyny jest krótsze niż jej czas pełnej amortyzacji, dlatego 2-krotnie odlicza VAT. Po raz pierwszy leasingobiorca odpisuje VAT od wpłaty inicjalnej i rat leasingowych. Po raz drugi od sumy, za jaką odkupuje pojazd od firmy leasingowej.

do kogo leasing?

Źródło: AgroFoto.pl, Wiatru

2. Naliczony VAT zawsze obniża podatek należny rolnika. Limit odpisu podatku VAT od maszyn rolniczych wynosi maksymalnie 12 tys. zł.

3. Przy leasingu finansowym opłata wstępna, niezależnie od jej wysokości, nie będzie kosztem uzyskania przychodu. VAT można zapłacić w całości przy pierwszej racie, czyli jest możliwość odliczenia podatku VAT. Jeżeli chodzi o raty leasingowe, to tylko ratę odsetkową może wliczyć do kosztów działalności.

4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych są też różne w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego. W leasingu operacyjnym ratę kapitałową, jak i odsetkową (łącznie jest to rata leasingowa) wlicza się w koszty prowadzonej działalności. W leasingu operacyjnym rolnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych (tzn. nie zapisuje w kosztach stopniowo samej wartości pojazdu) – robi to leasingodawca. W leasingu operacyjnym minimalny okres to 2 lata – nie ma natomiast ograniczeń odnośnie czasu maksymalnego. W przypadku leasingu finansowego produkt, np. rozrzutnik obornika, zalicza się do majątku rolnika i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

dla kogo leasing?

Źródło: AgroFoto.pl, klembus

5. Jeżeli jest planowane dodatkowo wzięcie kredytu, należy pamiętać, że są różnice w obliczaniu zdolności kredytowej w przypadku korzystania z leasingu finansowego i operacyjnego. Przy stosowaniu standardowej metody obliczania odpisów amortyzacyjnych leasing finansowy nie obniża zdolności kredytowej w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego. Gdy amortyzacja jest przyśpieszana, zacierają się różnice w zdolności kredytowej firmy korzystającej z różnych form leasingu.

Dla kogo jest najlepsza pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to młoda oferta. Warunkiem uzyskania takiej pożyczki jest zabezpieczenie. Może nim być: zastaw rejestrowy maszyny, weksel z deklaracją wekslową, cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej oraz dotacja obsługiwana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – PROW, Agencję Rynku Rolnego lub inną jednostkę publiczną udzielającą środków unijnych w ramach projektu PROW 2014–2020.

Leasing jest dla wszystkich. I dla tych, którzy od dawna prowadzą gospodarstwa rolne, i tym bardziej dla tych, którzy od niedawna prowadzą działalność.

Dotacja ma jednak swoją specyfikę. Stanowi zabezpieczenie pożyczki, a jednocześnie przeznaczana jest na spłatę tego zobowiązania finansowego. Dla rolników, którzy nie są płatnikami VAT, oraz tych, którzy chcą skorzystać z funduszy unijnych, najlepszym rozwiązaniem jest pożyczka.

Symulacja kosztów leasingu operacyjnego

Symulację kosztów leasingu można opracować na podstawie wstępnej kalkulacji. Poniżej zaprezentowana została zależność rzeczywistego kosztu leasingu od poziomu opłaty wstępnej, rat leasingowych i jego czasu spłaty.

Przy minimalnej (10%) stawce wpłaty początkowej relatywnie najniższe raty miesięczne wiążą się z długim okresem spłat (wariant 3). Jednak całkowity koszt leasingu jest najniższy nie w skrajnych wariantach, lecz w wariancie 2, gdzie występuje relatywnie krótszy okres spłaty, ale wyższy poziom wpłaty początkowej. Jest to wariant najbardziej optymalny z ekonomicznego punktu widzenia.

Wariant 1. Harmonogram leasingu dla opcji: maszyna rolnicza; czynsz inicjalny: 10%, okres leasingu: 36 miesięcy
Wyszczególnienie opłata (w %) netto (w zł) VAT (w zł) brutto (w zł)
Czynsz inicjalny 10,00 2439,02 560,97 2999,99
Rata miesięczna 2,1577 526,28 121,04 647,32
Wartość końcowa 20,00 4878,05 1121,95 6000,00
Suma 107,68 26 263,14 6040,52 32 303,51
Wariant 2. Harmonogram leasingu dla opcji: maszyna rolnicza: czynsz inicjalny: 20%, okres leasingu: 36 miesięcy
Wyszczególnienie opłata (w %) netto (w zł) VAT (w zł) brutto (w zł)
Czynsz inicjalny  20,00  4878,05  1121,95  6000,00
Rata miesięczna  1,8603  453,72  104,36  558,08
Wartość końcowa  20,00  4878,05  1121,95  6000,00
Suma  106,97  26 090,00  6000,70  32 090,88
Wariant 3. Harmonogram leasingu dla opcji: maszyna rolnicza; czynsz inicjalny: 10%, okres leasingu: 60 miesięcy
Wyszczególnienie opłata (w %) netto (w zł) VAT (w zł) brutto (w zł)
Czynsz inicjalny  10,00  2439,02  560,97  2999,99
Rata miesięczna  1,6634  405,71  93,31  499,02
Wartość końcowa  1,00  243,90  56,1  300,00
Suma  110,8  27 025,51  6215,87  33 241,19

Wartość netto maszyny rolniczej: 24 390,24 zł

Źródło: Idea Leasing S.A. Oddział Białystok.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *