15 lat w UE – jak rozwinęło się polskie rolnictwo?

Download PDF

15 lat w UE – 1 maja minęła 15 rocznica funkcjonowania Polski na jednolitym rynku Unii Europejskiej i korzystania z unijnych funduszy, w tym wspólnej polityki rolnej. Sprawdzamy, jak przez te lata rozwinęło się polskie rolnictwo!

Akcesja Polski do Unii Europejskiej oznaczała dla polskich rolników wiele zmian, prawnych i ekonomicznych. Jak wypada bilans obecności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w UE?

Wiele obaw

15 lat w UE

1 maja mija 15 rocznica funkcjonowania Polski na jednolitym rynku Unii Europejskiej

fot. Pixabay

Przed akcesją nie brakowało obaw, że polscy rolnicy nie poradzą sobie na unijnym rynku i nie będą w stanie sprostać konkurencji. Gospodarze obwiali się „zalania” naszego rynku zachodnią żywnością oraz co za tym idzie spadku własnych dochodów. Jednak te obawy nie sprawdziły się. Polskie produkty obroniły się na wspólnym rynku, a rolnicy świetnie dostosowali się do nowych warunków.

Od momentu przystąpienia Polski do UE rośnie dodatnie saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Polska jest liderem w Unii Europejskiej w produkcji drobiu, owoców, pieczarek. Obecnie na eksport trafia 80% polskiej wołowiny, 45% drobiu i 30 % produktów mleczarskich. W 2018 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła prawie 30 mld euro. W porównaniu z 2004 rokiem oznacza to 6-krotny wzrost wartości sprzedaży żywności za granicą – ocenia resort rolnictwa.

Unijne fundusze

Rozwój eksportu był możliwy dzięki wykorzystaniu przez Polskę funduszy unijnych. Przez te 15 lat polskie rolnictwo unowocześniło się, dzięki przedsiębiorczej postawie rolników, programom wsparcia inwestycji (SAPARD, SPO, PROW) oraz realizacji dopłat bezpośrednich.

Od kilku lat korzystamy z modernizacji gospodarstw rolnych. Dzięki pozyskanym w ten sposób pieniądzom unowocześniłam produkcję. Trzeba było się o nie postarać, wypełniać papiery, robić wyliczenia, ale warto było – uważa Anna Wołyniec ze Śląska.

15 lat w UE

Jak podaje ministerstwo rolnictwa, od początku akcesji polskie rolnictwo i wieś wykorzystało z budżetu WPR, ponad 50 mld euro. Resort rolnictwa podkreśla, że środki te, łącznie z pozostałymi funduszami UE i dofinansowaniem krajowym, wpłynęły na wzrost konkurencyjności rolnictwa, dochodów rolniczych i poprawę jakości życia na wsi.  

Procesy modernizacji i restrukturyzacji, sukcesy eksportowe i wsparcie w ramach WPR pozytywnie wpłynęły na poziom dochodów w rolnictwie. Dane statystyczne wskazują, że w okresie 2004 – 2018 dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się dwukrotnie. Wzrost ten nie spowodował jednak zniwelowania dotychczasowych, dużych zróżnicowań między dochodowością w rolnictwie i pozostałymi działami gospodarki w kraju – informuje resort rolnictwa.

Wzrost dochodów na wsi

15 lat w UE

15 lat w UE – od początku akcesji polskie rolnictwo i wieś wykorzystało z budżetu WPR, ponad 50 mld euro

Nominalne dochody mieszkańców wsi wzrosły dwukrotnie od 2004 roku. To spowodowało, że znacznie zmniejszył się dystans rozwojowy między miastem a wsią. Odczuwalne jest to zarówno pod względem poziomu infrastruktury, wyposażenia gospodarstw domowych, jak również pod względem dostępu do edukacji i innych usług.

Rozwój i podwyższone standardy

Ministerstwo rolnictwa podliczyło, że w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na cel związany z przedsiębiorczością oraz infrastrukturą na obszarach wiejskich od wejścia Polski do UE przeznaczono ponad 5 mld euro. Na co udzielono wsparcia? Lista jest długa, na tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej, a także na dostęp do obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Członkostwo Polski w UE to nie tylko dodatkowe pieniądze dla rolników. To również obowiązki – konieczność wypełniania licznych i kosztownych standardów, wymogów i norm nałożonych na rolników, czy przetwórców rolnych. Nie da się ukryć, że zwiększają one koszty produkcji, zapewniają jednak wysoką jakość żywności i wiarygodność polskich towarów.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o